היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61149
הגורמים השונים המשפיעים על נשים לבחור את דרך תגובתן להטרדה ודרכי הטיפול בתופעה מצד הגורם המעסיק ומערכת המשפט.
12,329 מילים (כ-38 עמ'), 34 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61179
חברת SPL , 2002
שדרוג החברה לחברה הנתמכת במערכת מידע מבוססת מחשב.
2,611 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61133
מי משפיע יותר על מי? התקשורת על הפוליטיקה או הפוליטיקה על התקשורת.
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61122
ניתוח מערכת המידע במחלקת המיון ובחינת חלופה למערכת הקיימת.
5,099 מילים (כ-15.5 עמ'), 0 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 61118
היבטים בקבלת החלטות ההשקעה בבחירת מערכת מידע בבנק גדול כחלק ממערך האי-ביזנס של הארגון.
3,798 מילים (כ-11.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61211
דיון במושגים אלה תוך הבאת דוגמאות ממערכת הבנקאות בישראל ועיתונות כלכלית.
1,915 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61235
תכנון פרויקט לשיפור מערכת האיכות בחברה ותהליך תכנון מוצרים חדשים.
1,637 מילים (כ-5 עמ'), 1 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61264
בדיקת הנושא משנות השבעים ועד היום.
11,358 מילים (כ-35 עמ'), 23 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100