היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 65370
סקירת ההסדר הקיים בארץ לחיפוש חיצוני בגופו של חשוד (חוק הסדר הפלילי), תוך השוואה לדינים הקיימים בחו"ל לעניין זה.
2,730 מילים (כ-8.5 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64161
האם קיים קשר בין כוח אדם חיצוני לאיכות השירות הניתן ואיך משפיע כוח אדם זה על העובדים הקבועים במנהלת האוניברסיטה העברית.
3,521 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70264
דיון בהיבטים של המראה החיצוני כפי שהם נדונים במקורות הלכתיים מוסלמים מימי הביניים.
4,802 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63546
המנגנון, הבעיות המבניות, דרכי ייעול ומשפט משווה.
2,830 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69825
דיון בבעיה תוך תיאור מימדיה, עומקה והתבטאותה על פני השטח.
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 24 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 69685
סקירת מחקרים ובדיקת מדגם של 89 חברות ציבוריות.
7,447 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62273
הבדלים בין נשים וגברים מבחינת יצוג חיצוני ותפקידים חברתיים/משפחתיים, בין הספרות החדשה והספרות הישנה יותר ובין ספרות ילדים חילונית לדתית.
9,023 מילים (כ-28 עמ'), 28 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64960
מהו ה"מינון" הנכון בין ריסון עצמי על בסיס כללי אתיקה לבין ריסון חיצוני על בסיס החמרת החקיקה בנושא.
12,520 מילים (כ-38.5 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70228
הצגת החברה וההיסטוריה שלה, חזון ומטרות הפעילות, הגדרת מטרות על ויעדים, ניתוח חיצוני ופנימי, זיהוי האסטרטגיה.
5,999 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16