היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת החלפת רו"ח חיצוני על מחיר המניה של חברות ציבוריות ישראליות

עבודה מס' 069685

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ובדיקת מדגם של 89 חברות ציבוריות.

7,447 מילים ,10 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

המחקר בודק את השפעת המידע בדבר החלפת משרד רו"ח חיצוני בחברות הציבוריות על תשואת המנייה שלה. המחקר ינסה להשיב על השאלה: האם המידע בדבר החלפת רו"ח חיצוני מהווה מידע חיוני לציבור המשקיעים אשר משפיע על ציפיותיהם וכתוצאה מזה משפיע על החלטותיהם בקשר לניהול תיק ההשקעות שלהם?
שיערתי שההודעה בדבר החלפת משרד רו"ח חיצוני יכולה להשפיע על ציפיות המשקיעים בתנאי שהמניות נסחרות בשוק ני"ע יעיל. אני מניח ששוק ני"ע בת"א הינו יעיל ב "בוורסיה החצי חזקה", במובן הזה פרסום הודעה בדבר החלפת רו"ח בחברה ציבורית יביא לתגובה מהירה של השוק ולהתאמת שערים, המשקפים את מהות ההודעה.
במחקרי, חילקתי את החברות לשלוש קטגוריות: הראשונה כוללת את החברות אשר החליפו משרד רואי חשבון גדול במשרד רואי חשבון קטן. השנייה מייצגת את החברות שעברו ממשרד רו"ח קטן לגדול והשלישית כוללת את החברות ששמרו על אותו סדר גודל של משרד רואי החשבון. בקבוצה הראשונה אני מצפה שהמעבר יתפרש באופן שלילי על ידי המשקיעים ויביא לירידה בתשואת המנייה, בקבוצה השנייה אני משער שהמעבר ממשרד קטן למשרד גדול יביא לאופטימיות אצל המשקיעים והדבר יתפרש כתשואת יתר במניות החברות. המשקיעים בחברות שבקבוצה השלישית יראו בשינוי משרדי רואי החשבון כאקט שלילי, על אף היותם מאותו גודל, דבר שיביא לתשואת חסר במניות.
לצורך המחקר נדגמו 89 חברות ציבוריות, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. החברות נדגמו בצורה אקראית ממכלול החברות אשר פרסמו הודעה לבורסה בדבר החלפת משרד רו"ח חיצוני. לצורך הדגימה הוצבו קריטריונים אובייקטיבים לצורך קביעת איכות המדגם ולצורך נטרול השפעות חיצוניות מהותיות הנגרמות בעקבות אירועים מהותיים. יום פרסום ההודעה הוא יום האפס (יום האירוע). חלון האירוע הוגדר כ- 90 ימים, שלושים ימים לפני יום האירוע וששים ימים לאחר יום האירוע. בשלב הראשון אחפש את תשואת השוק (תשואת מדד 100) ואת תשואת המניה בכל אחת מהחברות ב 90 הימים של חלון האירוע. בהתבסס על תשואת השוק(אשר מגדיר אותה כתשואה נורמאלית) ותשואת המניות בפועל, חושבה תשואת היתר/ חסר (ההפרש ב %) בחלון האירוע.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
3. המחקר
3.1. שאלת המחקר והשערת המחקר
3.2. המדגם ושיטת המחקר
3.3. הצגת הממצאים וניתוחם
3.4. סיכום הממצאים והסקת מסקנות
4. סיכום העבודה
5. ביבליוגרפיה
6. נספחים
6.1. נספח 1 - פרטי החברות, המשרדים ותאריך ההודעה.
6.2. נספח 2 - גרפים של 89 החברות שנדגמו

קטע מהעבודה:

מחקר חשוב נוסף הוא של החוקרים Watts & Zimmerman (1979) . המחקר הראה שתיאוריות חשבונאיות מתפתחות באופן פוזיטיבי. כמו כן, המחקר מאמץ את הגישה הפוזיטיבית להבניית תיאוריות, היות וקיימים קשיים רבים בפיתוח תיאוריות על בסיס הגישה הערכית - נורמטיבית, אשר מניחה הנחות רבות לגבי הסביבה של מקבלי ההחלטות ובצורה לוגית היא מסיקה את המידע הרלוונטי הנדרש למקבלי ההחלטות - המשקיעים.

תגים:

רואה חשבון · חברה ציבורית · חברות ישראליות · fama · מחיר מניה · מחירי מניות · דוח על דוח · משקיעים · השקעות · בורסה · שוק ההון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת החלפת רו"ח חיצוני על מחיר המניה של חברות ציבוריות ישראליות", סמינריון אודות "השפעת החלפת רו"ח חיצוני על מחיר המניה של חברות ציבוריות ישראליות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.