היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 66205
ניתוח החברה ודוחותיה הכספיים.
12,930 מילים (כ-40 עמ'), 11 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66382
כיצד ניתן להגדיל את רווחיות תיק המניות של המשקיעים בבורסה על סמך הסברת הגורמים אשר מנבאים החלטה ?
16,451 מילים (כ-50.5 עמ'), 62 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65795
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 51007
סקירת פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים ב SSAP20, ניתוח הסיכונים הפיננסיים, הגנות והמלצה למשקיעים.
1,762 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50799
עבודה זו היא הצעה למחקר בנושא הקשר בין הכוונה להחליף משקיעים בחברה לבין ירידת מוטיבציה של העובדים בחברת הייטק.
1,783 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50999
פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים לפי שיטת SSAP20, ניתוח סיכונים, ניתוח אסטרטגית הגנה והמלצה למשקיע.
1,418 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62105
השוואה בין שנות התשעים לשנות האלפיים.
4,430 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 66431
הצעה למחקר בנושא הגורמים המסבירים החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה?
10,583 מילים (כ-32.5 עמ'), 34 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69622
מחקר אמפירי בשיטת חקר מאורעות אשר מטרתו לבחון את הקורולציה בין פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב לבין התנהגות המניות סביב מועד זה.
5,086 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28