היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 83
עבודה מס' 66770
ניתוח כדאיות השקעה של חברה Derwentside וניתוח מקורות מימון אפשריים להשקעה.
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67298
האם ההפרות הרבות של זכויות הקניין הרוחני פוגעות בהשקעות הזרות בסין? האם הפרות אלה אכן פוגעות בהשקעות הזרות? ומה עושות החברות הזרות על מנת להגן על עצמן?
8,727 מילים (כ-27 עמ'), 26 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 68193
האם באמת חל שינוי בתפקוד היומיומי של יועץ ההשקעות בבנק, לאחר מסקנות ועדת בכר (הן מהבחינה האתית והן מבחינת דרכי ההתמודדות עם ריבוי הנאמנויות הנדרש ממנו בעבודה).
12,957 מילים (כ-40 עמ'), 37 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69961
ניסיון להראות קשר בין עולם ההשקעות וטכניקות של מדיטציה במטרה להגביר את השליטה והמודעות עצמית לבין משחק השח-מט ולתכונות המאפיינות את אחד מגדולי השחקנים בענף: גארי קספרוב.
5,068 מילים (כ-15.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 32640
סקירת תאוריות ועריכת מחקר הבודק קווים בסיסיים אצל הסטודנט "המשקיען" (הלומד מעבר לשעות הלימוד השוטפות באוניברסיטה) ובנוסף הקשר בין השקעה בלימודים להצלחה
6,077 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68820
תרגל הכולל שני חלקים: בחירת פרוייקט להשקעה בחברת GREEN ומחיר ההון בחברת Celtor plc.
2,206 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 32667
סקירת המצב הכלכלי והפיננסי טרם פתיחת התיק, קביעת האסטרטגיה לבחירת הנכסים, פיזור ההשקעה , הערכת המהלכים והתוצאות .
2,904 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64052
בחינת סוגיית ההשקעות בחינוך בישראל, הקשר בינן ובין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, והמלצות עקרוניות בנושאים אלה.
10,773 מילים (כ-33 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66429
ניתוח בית ההשקעות בהיבטי הניהול המגוונים של ההנהלה הבכירה ודרגות הניהול השונות בארגון.
4,933 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 83