היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת שיטת ההוראה של המורה על אפקטיביות השילוב של הילד לקוי הלמידה בכיתה הרגילה

עבודה מס' 064591

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי השפעת עמדות המורה על אפקטיביות שילוב תלמידים אלו והצלחתם הלימודית בכלל והחברתית בפרט.

8,009 מילים ,28 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הילד לקוי הלמידה הוא חריג בחברתו. כל שאר הילדים מצליחים לפתח תכונות ויכולות שונות ואילו הוא מתקשה בכך ולעיתים מכונה "עצלן", לעיתים "מפגר" ולעיתים סתם "ילד רע". אי לכך הדימוי העצמי שלו נמוך ביותר; הוא מרגיש לעיתים ככישלון שאין לו תקנה. אי לכך מעמדו החברתי נמוך, אין לו ביטחון עצמי וחוזר חלילה. התנהגותו בחינוך היא חריגה וכן התנהגותו בחברת הילדים. הוא מייצר לעצמו מנגנוני התגוננות נגד הצקותיהם של שאר הילדים: אלימות, הסתגרות וכד', וע"י כך מתרחק יותר משאר הילדים. האלימות, יצוין, אינה הביטוי השגור ביותר אצל הילד לקוי הלמידה. ניסיון להסביר את התגובה השלילית כלפי החריג ויוצא הדופן מייחס אותה לשני גורמים עיקריים:
1. הפגישה עם השונה מהווה מצב בלתי מוכר ובלי מובן מבחינה קוגנטיבית. מצב זה עלול לגרום לחוסר התמצאות, לאובדן בהירות לאי ידיעה כיצד לנהוג ומכאן הוא עלול להיות איום במידה כזאת שכדאי להתרחק ממנו.
2. פגישה זאת יוצרת שבר ברצף, מערערת את המורגלות והמקובלות בסביבה. יוצא הדופן אינו תואם את מורגלותו, ציפיותיו, תפישת החברה ומבנה החיים של המתייחס והוא בוחר להסתגר מפניו או להסתייג ממנו.

למורה יש תפקיד חשוב בעיצוב הכיתה והתנהגותה, אולם פעילותו תלויה ברצונו ובתפקודו לעיצוב נפש התלמידים בכלל ותלמידים ליקוי למידה בפרט. אי לכך לעבודה הנוכחית יש חשיבות רבה מאוד- באם ימצא קשר כזה ניתו יהיה להדריך את המורים בנקיטת שיטת הוראה מסוימת.
העבודה הנוכחית בודקת את השפעת עמדות המורה על אפקטיביות שילוב תלמידים אלו והצלחתם הלימודית בכלל והחברתית בפרט. שאלת המחקר היא האם אכן יש קשר בין שיטת ההוראה של המורה לבין מידת ההסתגלות של הילד לקוי הלמידה לסבביה הרגילה.

ראשי פרקים
1 מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2 הקשיים של תלמידים ליקוי הלמידה
2.1 מהות הליקוי
2.2 השלכות רגשיות
3 השפעת שיטת הוראה על עמדות הילדים הרגילים כלפי ליקוי למידה
4 השפעת שיטת ההוראה על עמדות ליקוי הלמידה כלפי עצמם
5 השפעת שיטת ההוראה על יכולת הריכוז
5.1 דגם הלמידה והעבודה השיתופית
5.2 קבוצות חקר
6 סיכום העבודה
7 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המושג "ליקוי למידה" הינו מושג חדש יחסית הבא לתאר את אותה קבוצת תלמידים המתקשה לתפקד בכיתה הרגילה בתחום הקוגנטיבי במיוחד.
בעבר נחשב ליקוי למידה לליקוי פיזיולוגי מוחי. המונח "ילד הסובל מליקויים בתפקודי המח" הינו מונח המופיע בשמות שונים אצל חוקרים רבים כמו "נזק מוחי מינימלי", "פער התפתחותי", "ילד היפרקינטי", "תסמונת קואיפורמית" ולאחרונה "ליקוי למידה"

מקורות:

אורנן, א. (1988) שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
אריאלי, מ. אי נחת בהוראה. תל-אביב: רמות: 1995.
באומינגר איילון נירית (1990) מאפיינים מרכזיים במיומנות חברתית של מתבגרים עם לקות למידה או בעלי פיגור קל, אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לחינוך.
בלגור ר., (1986). הפרעות חמורות בקריאה: הדיסלקציה סיבותיה והטיפול בה. זמורה ביתן, תל אביב
דומוביץ בנימין (תשמ"ז) "על הוראה מחנכת" ניב המדרשיה י"ב. http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/niv/al-horaa-2.htm
הבר ד. (1991), לא הואב לקרוא, אוניברסיטת תל-אביב,1991.
ז'ק איתי, הורוביץ תמר, בית הספר הוא גם עולמו של המורה, אוניברסיטת תל-אביב, 1995.
חודוס, איזולדה (1997); השוואה בין תלמידים עם לקות למידה ורגילים בנושא חוש ההומור, ת"א: אוניברסיטת ת"א.
חורש רויטל (1997) אפיוני בדידות, חברות קוהרנטיות של ילדים ליקוי למידה והקשר בינהם לבין מאפיינים משפחתיים, תל אביב: בית הספר לחינוך.
מור משה (1996) התערבות קבוצתית אצל מתגברים לקוי למידה לשיפור מצבם במישורים הקוגנטיבי, חברתי והרגשי, אוניברסיטת תל אביב- : בית הספר לחינוך.
מרגלית מ (1984), "לקות למידה: המשגות מחודשות והשתמעויות טיפוליות", פסיכולוגיה ויעוץ בחינוך.
נויברגר ביר שלי (1996) כשירות חברתית, בדידות וקוהרנטיות בקרב ילדים עם "הפרעות בלמידה" אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לחינוך.
סימפסון שמעון (1995) הילד לקוי הלמידה בבית ובבית הספר תל-אביב: הוצאת ד. חוקת ובניו.
סימפסון, ש. (1985). פגיעה מוחית ולקויי למידה. הוצאת רמות. אוניברסיטת תל-אביב.
ספקטור נ. (1979), שיקום ליקויי למידה, תל-אביב: מסדה.
פפרנה יעל כושרם, מעמד חברתי, קשרי חברות ותחושת בדידות של תלמידים בעלי לקות למידה בכיתות משולבות, אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לחינוך.
פרויד ז., (1915), פשר החלומות, ברלין.
פרימור נילי (1990) כושר מילולי, תפיסת מסרים בלתי מילוליים ויכולת לקיחת נקודת המבט של הזולת כמדדים להסתגלות חברתית של ילדים ליקוי למידה אוניברסיטת תל אביב: החוג למדעי החינוך.
פרץ א., (1999), הוראת מתמטיקה לילדים ליקוי למידה, אוניברסיטת ברמינגהם, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך בחינוך.
קדרון ר. (1976) (עורכת), לקות למידה, אפיון אבחון וטיפול, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
שבתאי שושנה (1993), השפעת ההוראה בקבוצות קטנות בכיתות ז' הטרוניות על הישגי התלמידים המתטמיקה ועל עמודתיהם, בר אילן: המחלקה לחינוך
שחר, חנה ריץ', ישראל (1994), "למידה שיתופית בכיתה הטרוגנית", בתוך: ריץ', י.; בן-ארי, ר. [עורכים]: שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית, אבן יהודה: רכס, עמודים 188-157.
שמחון, אורנה (1999), "אסטרטגיות הוראה בכיתה הטרוגנית", מקרא ועיון,75, 23-18.
שפטיה, ל. (1989), שיטות הוראה אלטרנטיביות, משרד החינוך והתרבות ומכון סאלד, ירושלים.
שרן ש, והרץ ליזרוביץ ר., (1981), מורים ותלמידים בתהליך השינוי- קר הלמידה השיתופית בקבוצות קטנות, רמות, חיפה.
-Brophy, J.E, Good T.L., (1994), Teachers-Studends Relationships Causes And Consequences, New-York: Holt
-Hertz-Lazarowitz,Rachel Zelniker, Tamar (1995), "Cooperative Learning In Israel: Historical, Cultural And Educational Perspectives", Int. Journal Of Educational Research
-Swanson h.l. (1987), "Information processing theory and learning disabilities. An overview", Journal of learning disabilities v. 20 nu. 1 ; january. P p 3-6.

תגים:

לקויות למידה · הפרעות למידה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת שיטת ההוראה של המורה על אפקטיביות השילוב של הילד לקוי הלמידה בכיתה הרגילה", סמינריון אודות "השפעת שיטת ההוראה של המורה על אפקטיביות השילוב של הילד לקוי הלמידה בכיתה הרגילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.