היישום אינו מחובר לאינטרנט

הישגים לימודיים במתמטיקה והקשר לעמדותיהם וארץ מוצא של התלמידים

עבודה מס' 066302

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הישגים לימודיים במתמטיקה והקשרם לעמדותיהם וארץ מוצאם של התלמידים.

7,629 מילים ,22 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו עוסקת בפערי ההישגים של תלמידות המגזר חרדי במתמטיקה והקשרם לעמדותיהן וארץ מוצאן.

שאלת המחקר היא: האם קיימים הבדלים בין תלמידות מעדות המזרח-ממוצא ישראלי, ובין תלמידות ממוצא בוכרי בעמדות כלפי מתמטיקה בייחוס סיבות להצלחה ולכישלון?.

במטרה לענות על שאלת המחקר נחלקה העבודה לארבעה חלקים:
הפרק הראשון: רקע תיאורטי- יגדיר את המושגים עמדות תלמידים כלפי מקצוע, הישגים לימודיים והקשר בין העמדות להישגים הלימודיים. כמו כן יתואר מהי הוראת מתמטיקה ומהם הקשיים הכרוכים בה ויובחן הקשר בין העמדות כלפי מתמטיקה וההישגים במקצוע זה. בסוף הפרק יפורטו ויוסברו השערות המחקר.

הפרק השני-שיטת המחקר- יפרט מהי שיטת המחקר, ובאילו כלים הוא הסתייע לעריכת המחקר ומהם שלביו .
אוכלוסית המחקר: במחקר נטלו חלק 70 תלמידות בכיתות ט' - יב' מבית ספר תיכון חרדי במרכז הארץ. כאשר 35 מהתלמידות הנן יוצאות בוכרה ו- 35 מהתלמידות הן תלמידות ממוצא ישראלי, בנות מזרחיות לא מהעדה הבוכרית.

הפרק השלישי- ממצאים- ינותחו הממצאים של שלושת השערות המחקר שעלו.

הפרק הרביעי- דיון ומסקנות המחקר. הפרק יפרט את מסקנות המחקר ותוצאותיו על סמך סקירת מחקרים הדנים בנושא.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
סקירת מקורות
תרשים זרימה
פרק א'- רקע תיאורטי
1. עמדות
2. הישגים לימודיים
3. השפעת ההבדלים בין העדות על הישגים לימודיים
4. הקשר בין הערכה עצמית להישגים לימודיים
5. הוראת מתמטיקה
6. הקשר בין עמדות תלמידים כלפי מתמטיקה לבין הישגיהם במקצוע זה
7. השערות המחקר
פרק ב' - שיטת המחקר
1. אוכלוסיית המדגם
2. כלי המחקר
3. מהלך המחקר
פרק ג' - ממצאים
1. מדדי מרכז ופיזור למדגם כולו
2. תוצאות ניתוח השערת המחקר הראשונה
3. תוצאות ניתוח השערת המחקר השניה
4. תוצאות ניתוח השערת המחקר השלישית
פרק ד'- דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

האנציקלופדיה החינוכית (תשכ"ט, עמ' 727) בפרק פסיכולוגיה חברתית מגדירה את המושג "עמדות" כך: "התנהגות האנושית משקפת את השפעתן של שתי מערכות גורמים: תפיסה והנעה... המושג הפסיכולוגי המרכזי שבא לבטא את הזיקה ההדדית שבין תהליכי תפיסה והנעה הוא עמדה (Attitude).
בשם "עמדה" מכונה נכונותו של הפרט להתנהג בקירוב באורח עקבי כלפי מושא מסוים או כלפי קבוצת מושאים. נכונות זו משקפת את הארגון של מכלול המחשבות, הדעות, האמונות, המניעים והרגשות, שרוכש הפרט כלפי מושא זה או כלפי מושאים אלו. העמדה אינה ניתנת לצפייה ישירה, אלא היא מבנה שבהשערה, ויש להסיק אותה מתוך התנהגותו של הפרט".

תגים:

הוראת מתמטיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הישגים לימודיים במתמטיקה והקשר לעמדותיהם וארץ מוצא של התלמידים", סמינריון אודות "הישגים לימודיים במתמטיקה והקשר לעמדותיהם וארץ מוצא של התלמידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.