היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64538
קווים מאפיינים לדמותה של האישה המסורתית מול האישה החדשה בקולנוע ההוליוודי.
17,588 מילים (כ-54 עמ'), 64 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64644
תאור מאפייני המשתנים של שיתוף עובדים ומחויבות ארגונית. האם קיים קשר ביניהם ואם כן מהי עצמתו.
3,688 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 64739
מחקר באמצעות ראיונות.
7,444 מילים (כ-23 עמ'), 39 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 68569
העבודה עוסקת בתופעת הקנייה הלא מתוכננת, על מאפייניה וגורמיה.
5,129 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64484
מאפייני הגבר האלים ודרכי הטיפול השונות בבעייה תוך סיכום אינטגרטיבי של גישות הטיפול.
6,915 מילים (כ-21.5 עמ'), 32 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64417
בדיקת הגורמים, הסיבות ומאפייני אלימות התלמידים וכיצד צוות בית הספר מתמודד עם התופעה.
8,269 מילים (כ-25.5 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64466
ניסיון תיאורטי להשוות בין שתי קבוצות תלמידים על מנת לבדוק האם קיימים מאפיינים משותפים מבחינת המקובלות החברתית.
8,207 מילים (כ-25.5 עמ'), 70 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69631
שיטות מחקר איכותניות בארגון - ניתוח מאפייני תרבות ארגונית ברשת אופנה
4,442 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64802
הקשר שבין מאפיין חיפוש ריגושים גבוה וזכייה קודמת בהימורים לבין תדירות ההימורים
6,536 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100