היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת החדרת עובדים המועסקים בשכר לפי חוזה על המוטיבציה של העובדים הקבועים ברשות הדואר

עבודה מס' 062466

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת מינויים פוליטיים על המוטיבציה של העובדים.

10,859 מילים ,31 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא והצגת הנושא
הבעיה העסקית
נתונים על רשות הדואר
סקירת הספרות
מוטיבציה אצל עובדים
הנעת עובדים
שוויון הזדמנויות בעבודה
העדיפות של חוזים אישיים
תאור ארגון רשות הדואר
דגמים של יחסי עבודה בשאר העולם.
שיטת המחקר
משתני המחקר
אוכלוסיית המחקר וגודלה
שיטת הדגימה וגודל המדגם
תוצאות
דיון בתוצאות
סיכום העבודה
מקורות

בעיית המינויים הפוליטיים עולה כל אימת שמתחלף השלטון והשלטון החדש מנסה להיטיב עם
עושי דברו.
רשות הדואר, עליה נערך המחקר הנוכחי, הנה אחד הגופים בהם ישנם מינויים פוליטיים. קשה
להתייחס לכמות המינויים הפוליטיים המבוצעת ברשות יחסית לארגונים אחרים, אולם כתבות
בעיתונות וכן טענות העובדים וכמות המכתבים האנונימיים המגיעה לשר התקשורת מצביעים על
בעיה עסקית וארגונית חמורה מאין כמוה.
בעבודה בחנתי את השפעת המינויים על המוטיבציה. מחקרים מצאו קשר חזק בין רמת השכר לבין
שביעות רצון משכר. עם זאת רמת השכר בלבד אינה מסבירה את כל שביעות הרצון מרמת השכר,
כלומר, קיימת שונות בשביעות הרצון מרמת שכר בקרב עובדים המקבלים שכר זהה. שונות זו
מוסברת באמצעות מודלים שונים הכוללים משתנים אישיותיים, סוציודמוגרפיים ועמדתיים
המשפיעים על תפיסת עובד את הפער בין שכר נוכחי ושכר רצוי. פער זה משפיע על עמדות העובד
ועל שביעות רצונו מרמת השכר, במחקרים מאוחרים יותר, פותחו מודלים בכוון של תיאוריות
הוגנות וצדק.
המוטיבציה, על פי התיאוריות, מוגדרת לא רק כפונקציה של שכר או תנאים חומריים. היא מורכבת
ממכלול גורמים. החוקרים חלוקים בדעותיהם לגבי חוזק ועומת הגורמים אולם בכל מקרה ברור כי
השפעת החדרת העובדים הנה הרסנית:
* הם מקבלים שכר יותר גבוה
* קידומם לתפקידים בכירים נעשה במהירות
* השכלתם אינה עומדת ביחס ישר לתפקידים הביצועיים שהם ממלאים.

המחקר נערך על עובדי ההנהלה ברשות הדואר שהיוו את אוכלוסיית המחקר. המדגם היה אקראי,
ועובדים התבקשו למלא שאלונים. ההליך היה חשאי כמובן, מחשש לתגובת ההנהלה. אי לכך
נשמרה דיסקרטיות מלאה.
השאלון בחן את עמדותיהם המוסריות של העובדים בשילוב עם עמדותיהם כלפי המינויים
הפוליטיים.
הממצאים היו כי רמת המוסר של העובדים בינונית, אולם הם מתנגדים להחדרת העובדים
החדשים. הם טוענים כי המוטיבציה שלהם נשחקת מאוד בגלל החדרת עובדים אלו. מתאמים
נמצאו במיוחד מול אלו הטוענים כי הם מקצועיים כלומר "משקיענים".

ההמלצות היו כי מינויים בגופים ממשלתיים יעשו לאחר אבחנה ובחינה של ועדה בלתי תלויה,
מקצועית המורכבת מנציגי עובדים ומנציגי היחידה הקולטת. כמובן כי היה רצוי שבוחנים חיצוניים
יבחנו את המועמדים, אולם הדבר לא ישים.

מקורות:

אטיאס מ.,(1998) שיפור הנעה ושביעות הרצון בארגון ציבורי כפונקציה של זהות ארגונית, ירושלים.
בייט מרום רות (1990), שיטות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה.
גזיאל ח. (1987), יסודות בניהול צבורי דקל, ת"א.
גלוברזון א.(1994), אנשים בארגון, הוצאת ספריית המנהל, תל-אביב,
הורניק י., סקרים, מחקרים ומשאלי דעת קהל, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1998.
כפיר א.(1997). ארגון וניהול עיצוב ושנוי,צריקובר: תל אביב.
סמואל י., (1995), ארגונים, חיפה.
קוויק ת.(1981), שיפור המוטיבציה בעבודה, אור-עם, ת"א.
שי א., (1985) (עורך) ביחד- עיונים בשתוף עובדים, פועלים, ת"א.
CANNEL C.F. ET ALL, THE INFLUENCE OF INTERVIEWERS AND RESPONDENT PSYCHOLOGIGAL AND BEHAVIORAL VARIABELES ON THE REPORTING IN HOUSEHOLD INTERVIWES, WASHINGTON 1968.
KING N., (1970), "CLARIFICATION AND EVALUATION OF THE TWO-FACTOR THEORY OF JOB SATISFACTION, PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 74,1. PP.18-31.
BOYER ROBERT (1988) THE SEARCH FOR LABOUR MARKET FLEXIBILITY: THE EUROPEAN ECONOMIES IN TRANSITION, CLARENDON PRESS, PP 222-229(
HANDY CHARLES, THE AGE OF UNREASON, NEW-YORK, 1991.
MICHAEL STROPER AND ALLEN SCOTT, "WORK ORGANISATION AND LOCAL LABOUR MERKET IN AN ERA OF FLEXIBLE PRODUCTION", INTERNATIONAL LABOUR REVIEW, VOL 129, NO.5 1990, PP.573-591.
VERROM E., (1964), WORK AND MOTIVATION, NEW-YORK.
BLAU P.M SCOTT, (1962), FORMAL ORGANIZATIONS. CHANDLER, SAN .FRANCISCO
CROSBY, F. (1984). RELATIVE DEPRIVATION IN ORGANIZATIONAL SETTINGS. RESEARCH IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, 6, 51-93.
ETZIONI A. (1961), A COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPLEX ORGANIZATIONS, NEW YORK: THE FREE PRESS.
GREENBERG, J. (1993). STEALING IN THE NAME OF JUSTICE INFORMATIONAL AND INTERPERSONAL MODERATORS OF THEFT REACTION TO UNDERPAYMENT INEQUITY. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROSSES, 54 (1).
HEMMASI M., GRAF LA. LUST JA. (1992)."CORRELATES OF PAY AND BENEFIT SATISFACTION: THE UNIQUE CASE OF PUBLIC UNIVERSITY FACULTY", . PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT, 21. 429-443.
HENEMAN, H.G. (1985). PAY SATISFACTION. IN ROWLAND KM. FERRIS GR, (EDS.), RESEARCH IN PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, 3, 115-139. GREENWICH, CT: JAI PRESS.
JUDGE, T.A. (1993). VALIDITY OF THE DIMENSIONS OF THE PAY SATISFACTION QUESTIONNAIRE: EVIDENCE OF DIFFERENTIAL PREDICTION. PERSONNEL PSYCHOLOGY, INC, 46, 331-355.
MAJOR, B. (1994). FROM SOCIAL INEQUALITY TO PERSONAL ENTITLEMENT: THE ROLE OF SOCIAL COMPARISONS, LEGITIMACY APPRAISALS, AND GROUP MEMBERSHIP. ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY, 26, 293-355.
MCGEE J. S (1996).INDUSTRIAL ORGANISATION, NEW YORK.
MICELI, M.P. LANE, M.C. (1991). ANTECEDENT OF PAY SATISFACTION: A REVIEW AND EXTENSION." IN RESEARCH IN PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. 9, EDITED BY K. ROWLAND G. FERRIS. GREENWICH, CT: JAI PRESS.
RICE, R.W., PHILLIPS, S.M. MCFARLIN, D.B. (1990). MULTIPLE DISCREPANCIES AND PAY SATISFACTION. JORNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 75, 386-393.
SINGH, P. (1994). PERCEPTION AND REACTIONS TO INEQUITY AS A FUNCTION OF SOCIAL COMPARISON REFERENTS AND HIERARCHICAL LEVELS. JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY, 24, 6, 557-565.
SUMMERS, T.P. DESNISI, A.S. (1990). IN SEARCH OF ADAM'S OTHER: REEXAMINATION OF REFERENTS USED IN THE EVALUATION OF PAY. HUMAN RELATIONS. 43(6), 497-511.
TAYLOR, G.S., VEST, M.J. (1992). PAY COMPARISONS AND PAY SATISFACTION AMONG PUBLIC SECTOR EMPLOYEES. PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT, 21, 445-454.
WETHERBE, JAMES, C. BOND WETHERBE. (1993) "INDIVIDUAL MOTIVATION PROFILES: THE KEY TO INCREASED PRODUCTIVITY AND JOB SATISFACTION", INFORMATION MANAGEMENT, NO. 2-01-10,: 1-20.
WILLIAMS, S.L. FOX C.J. (1995) "ORGANIZATIONAL APPROACHES FOR MANAGING MID-CAREER PERSONNEL", PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT VOLUME, 24 NO. 3 (FALL, 1995).

תגים:

שביעות · רצון · הנעה · עובד · ותיק · משכורות · שוויון · הזדמנויות · פיטורין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת החדרת עובדים המועסקים בשכר לפי חוזה על המוטיבציה של העובדים הקבועים ברשות הדואר", סמינריון אודות "השפעת החדרת עובדים המועסקים בשכר לפי חוזה על המוטיבציה של העובדים הקבועים ברשות הדואר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.