היישום אינו מחובר לאינטרנט

החדרת המחשב לאירגון

עבודה מס' 062290

מחיר: 591.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מידת השפעת החדרת המחשב על הארגון וחבריו.

24,290 מילים ,87 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
הארגון
מבנים ארגוניים
תקשורת ארגונית
שינוי וחידוש
המהפכה הטכנולוגית
מגמות טכנולוגיות
היערכות ארגונית לשינויים טכנולוגיים
אפיוני השינוי הטכנולוגי
התאמת המבנה לאופי הסביבה הטכנולוגית
חברה קולטת טכנולוגיה
השפעות הטכנולוגיה על התעסוקה
החדרת המחשב לארגון
ניהול ידע בארגון ממוחשב
הטמעת מערכות מיחשוב בארגון
שגיאות בתהליך הרכישה וההטמעה
מנתח מערכות
יועץ ארגוני
השפעת תהליך המיחשוב על חברי הארגון
המחשב בסביבת עבודת
שינוי סביבת העבודה
חוליי הטכנולוגיה
טכנו סטרס
הטכנופוביה
ההתמכרות
תקשוב במערכת החינוך
על למידה וטכנולוגיות ידע
מהו הפוטנציאל של תקשוב החינוך?
היחסים ביו החינוך לטכנולוגיה בבית-הספר העכשווי
התנאים הנדרשים לתקשובה של מערכת החינוך
"סכנות" שכדאי לשים לב אליהן
שיטפון המידע
המחשב בבית הספר החדש
ניהול משאבי אנוש בשנות אלפיים
סיכום
ביבליוגרפיה

1אנו מצויים בראשיתו של עידן, שבו המידע הופך להיות גורם שליט בהתפתחותן של חברות ושל
מדינות, לא עוד חומרי גלם קובעים את עוצמתה של מדינה, אלא הידע שצברה וכושרה להפעיל ידע
זה. ההתפתחות העצומה של המיקרואלקטרוניקה והשילוב בין מיחשוב ותקשורת, יוצרים סביבה
טכנולוגית ייחודית אשר תסייע במשימות של עיבוד ידע, איחסונו והעברתו וכן בשימוש בידע
בתחומים מרובים של חיי היום-יום. בעשורים הקרובים נהיה עדים לשינויים הדרגתיים באורחות
החיים של תושבי מדינות המפותחות. מערכות רובוטיות תבצענה חלק ניכר מפעילויות הייצור:
מערכות ממוחשבות, מופעלות-דיבור, תסייענה לביצוע הפעילויות המגזר הידע-תכתובת,
התחשבנות, הוראה וכד', רוב התשלומים יבוצעו בכסף אלקטרוני, ופעילויות שונות המחייבות כיום
פגישה אישית כגון ביקור אצל רופא- תבוצענה באמצעות תקשורת טלויזיונית.
שינויים טכנולוגיים אלה יגררו ללא ספק שינויים חברתיים עמוקים. אולם כל שינוי חברתי מחייב
הכנה מוקדמת והערכות לקליטתו בציבור שתאפשר לכוון את הטכנולוגיה לאפיקים הרצויים.

בעבודה זו נעסוק בשאלה, מהי מידת השפעת החדרת המחשב על הארגון וחבריו.
נדון בהשפעות, על המבנה הארגוני, המנהלים, העובדים והיחסים בניהם. כמו כן נדון בתקשוב
מערכת החינוך (ארגון) השפעותיו על התלמידים, מורים והלמידה וכן על הסכנות שבתהליך.
אנו נדון בהיערכות משאבי האנוש לנוכח כל השינויים צפויים, התמודדות המערך וכלים לפעולה.
הפרק הראשון, עסק בהגדרת המהות הארגונית. תוארו המבנים הארגוניים השונים, מהות
התקשורת הארגונית, והדרך שבה מתבצעים שינויים ארגוניים.
הפרק השני, עסק במהפכה הטכנולוגית ובהערכות ארגונית לשינויים. תוארו מגמות טכנולוגיות
אפיוניי השינוי הטכנולוגי, התאמת המבנה לאופי הסביבה הטכנולוגית והשפעת הטכנולוגיה על
המבנה התעסוקתי.
הפרק השלישי דן בהשפעת החדרת המחשב על הארגון וחבריו תואר התפתחות ניהול הידע בארגון
ממוחשב השפעת תהליך ההטמעה על הארגון. הוסבר הצורך בהערכות ארגונית מצד ההנהלה,
העובדים, המתכנת והיועץ הארגוני. השגיאות האופייניות הנעשות בתהליך הרכישה וההטמעה
ופתרונן על ידי מנתח מערכות ויועץ ארגוני.
בפרק הרביעי דן בהשפעת תהליך המיחשוב על חברי הארגון, המחשב בסביבת העבודה ושינוי
סביבת העבודה וכן דנו בחוליי הטכנולוגיה- קשיים פסיכולוגיים מצד משתמשי הקצה במחשבי
הארגון. ותארנו סינדרומים נפשיים הקשורים לשימוש בטכנולוגיה.
בפרק החמישי עסקנו בתקשוב מערכת החינוך תוך סקירת הפוטנציאל הגלום העניין ובסכנות וכיצד
כל התהליך משפיע על "חברי האירגון"-מורים ותלמידים כאחד, פרק זה הובא כדוגמא וכדי להדגיש
את חשיבותו של התהליך בארגון- מערכת החינוך שאף היא כמו כל הארגונים האחרים, צריכה
להתמודד\להשתנות לנוכח המציאות המשתנה הרי אם לא תהיה גמישה לא תשרוד או שפשוט
תהיה לא רלוונטית לצרכים החדשים.
בפרק השישי והאחרון דנו בפונקציית משאבי האנוש ותרומתה לארגון לנוכח השינויים המפליגים
במציאות ובצורך בבניית כלים שיאפשרו התמודדות עם המצבים המשתנים.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. דר' יעקב בעל-שם ,"עידן המידע- המהפכה הטכנולוגית של התקשוב" מתוך "מדע" עיתון מדעי לכל כרך
כ"ט מספר 1 הוצאת מוסד ויצמן לפירסומים.

מקורות:

נגרופטנטי ניקולס, אחרית דבר - עידן של אופטימיות, "להיות דיגיטאלי", תל אביב: ספרית מעריב, 1996
עודד גורן, הטמעת מערכות מיחשוב בארגונים- מנהיגים ברשת, הרחבה לכתבת משאבים, גליון 238, 19 בדצמבר 2000
עודד גורן, הטמעת מערכות מיחשוב בארגונים- מנהיגים ברשת, הרחבה לכתבת משאבים, גליון 238, 19 בדצמבר 2000
עופר דרורי ורענן הס, מודל אינטרדיסציפלינרי לפיתוח והטמעת מערכות מידע בארגונים - מנהיגים ברשת 1999.
עופר דרורי ורענן הס, מודל אינטרדיסציפלינרי לפיתוח והטמעת מערכות מידע בארגונים - מנהיגים ברשת 1999.
עופר דרורי ורענן הס, מודל אינטרדיסציפלינרי לפיתוח והטמעת מערכות מידע בארגונים - מנהיגים ברשת 1999.
פרופ' דוד חן "בין פדגוגיה לטכנולוגיה הרהורים על תקשוב החינוך" מתוך מחשבים בחינוך 1995 גליון 35 22-15
צחי דרורי, ניהול ידע - גורם הכרחי להצלחת הארגון - מנהיגים ברשת, מתוך משאבים, גליון 164, 9 ביוני 1999
רבינוביץ - אלעד מערכות תוכנה בע"מ , הגורם האנושי במיחשוב הארגון, המפעל נובמבר 1993
רבקה עמיעד (1991) שילוב המחשבים בהוראה, אגף לתוכניות לימודים, משרד החינוך.
רויטל שקד, בעיות בהטמעת תוכנה חדשה בארגון- מנהיגים ברשת, תקציר לכתבת "משאבים", גליון 172, 4 באוגוסט 1999 .
רויטל שקד, בעיות בהטמעת תוכנה חדשה בארגון- מנהיגים ברשת, תקציר לכתבת משאבים, גליון 172, 4 באוגוסט 1999
רות קסטיאל, ללכת לעבוד בבית, "ניהול" בטאון המנהלים בישראל, גליון 92, יוני 1993
רנה ריס ודוד חן (1990) ישומי מחשב במערכות חינוך, עבר הווה עתיד, משרד המדע והטכנולוגיה, העמותה לשיתוף פעולה מדעי.
A.B. Sartor, K.L. Kraemer, "Research on impacts of computers on local government personnel and organization", In K.L. Kraemer, J.L. King (eds.), Computers and local government, Vol. 2, A review of research, Prager, New York, 1977, pp. 129-89
Centron, M. 1994, "An American renaissance in the year 2000", St. Martin's press, New York
Coats, F.J., "The Highly Probable future- 83 assumptions about the year 2025", The world future society
D. Katz R.L. Kahn, The social psychology of organizations, Wiley, New York, 1966
Daniel Bell(1987),The Social Framework of the Information Society. In Tom Forester (ed) High-Tech Society, The MIT Press,Camcbridge.
Daniels, Tom D. and B.K. Spirer (1994) Perspectives on Organizational Communication. 3rt edition, Madison,WN:Brown and Benchmart Goldhaber, Gerald M. (1993). Orrganizational Communication. 6th edition Madison,
David Chen(1992),An Epistemic Analysis of the Interaction between Knowledge,Education,and Technology,in Edward Barrett(Ed) Sociomedia, The MIT Press
David Chen(1995), Schooling For the Futuer, The MIT press, in press.
F.E Kast and J.E Rosenzweig, Orjanization and management, McGraw-Hill Book Company, New York, 1985, pp 3-22
Gross B.M. (1964) Manging of Organizations:The Administrative struggle (chp.1) New York: The free press
H. Braverman, Labor and Capital: The degradation of work in the twentieth century, Monthly Review Press, New York, 1974
H.G Levitt, "Applied organizational change in Industry: Structural, technological, and humanisticpproaches", in J.G. March (ed.), Handbook of organizations, Rand McNally, Chicago, 1965, pp 70-1144
Hines, A., 1994, "Jobs and infotech", The Futurist, Jan-Feb, pp 9-13
Howard Gardner, Vernon Howard David Perkins(1983), Symbol Systems-a Philosophical and Educational Investigation,in D. Olson (Ed) Media and language.
J. Child, R. J. Loverdige, J. Harvey, A. Spencer, " The quality of employment in service", In T. Forester (ed.), The information technology revolution, MIT Press, Cambridge, 1985, pp. 419-38.
J.D. Thompson, Organizations in action, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967
J.G. Miller, Living systems, McGraw-Hill Book Company, New York, 1978
J.N. Danziger, K.L. Kraemer, People and computers. The impact of computing on end users in organizations, Columbia University Press, New York, 1986
Jerome Bruner (1977),The Process of Education, Harvard University press
John Dewey (1944), Democracy and Education, The Free Press.
K.J Krone et al., "Communication theory and organizational communication: Multiple perspectives", in F.M. Jablin et al. (eds.), Handbook of organizational communication, Sage, Newbury Park CA, 1987, pp. 18-40
Kanter, R.M., 1994, "Change in the global economy: An Interview with Rosabeath Moss Kanter", European management journal, 12(1) pp, 1-9
KarlPopper (1968), The Logic of Scientific Discovery, Harper Row
L.E .Griener, "Paterns of organizational change", Harvard Business Review, 1967, pp 30-119
M. Weber, The theoryof social and economic organization, Translated and edited by T. Parsons S.H. Anderson, The Free Press, Glencoe, IL, 1947.
M.C. Er, "The impact of information technology on organizations", Journal of Systems Management, 1987, 38(4), Apr., pp. 32-36
M.D. Roblyer, W.H. Casting F.J King(Eds)(1998) Assessing the Impact of Computer-Based Intruction,Hworth press, Inc. New York.
Majchrzak, A. Management of technological and organizational change. In handbook of industrial engineering, New York, 1992,pp 767-797
Markus M.L and Keil M. If we build it they will come: Designing information systems the users want to use, Sloan Management Review, Summer, 1994, pp 11-25
MCIntosh, C., 1994, "Market to market", The Futurist, Jan-Feb, p 24
P. Attewell, J.B. Rule, " Computing in organizations: What we know and what ae don't know", Communications of the ACM, 1984, 27(12), pp. 1184-92
P. Ein-Dor, E. Segev, "Organizational context and the success of Management information systems", Management Science, 1978, 24(10), Jun., pp. 1064-77
Poria Kalay David Chen, (1995),`Sheshet`-Decision Support System for Guidance and Placemend of Enrolling High-School Students, in Information Technology in Educational Management, Chapman-hall, London
Poyor ,R. Do you need a consultant ? Industrial Computing, 1986, pp 2,18,34-37.
R. Crompton, G. Jones, White-collar proletarial Deskilling and gender in clerical work, Macmillan, London, 1984
R. Hackman, G. Oldham, "Developement of the job diagnostic survey", Journal of Applied Psychology, 1975, 60(2), pp. 131-61.
R. Leifer, "Matching computer-based information systems with organizational structure", MIS Quarterly, 1988, 3, pp. 63-72.
R.H. Sprague and B.C. McNurlin, Information systems management in practice, Prentice-Hall,Englewood Cliffs, 1986.
Son ,C. and Markus ,M.L How it creates business value: A process theory synthesis. Proceedings of the sixteenth international conference on information systems, Amsterdam, The Netherlands,1995 pp29-41
Telem M. (1994)Information Technology Use Educational Management Systems, The internationtional Encyclopedia of Education (2nd Ed), Pergamon, Vol.55,pp.2828-2831
United nations development program, 1993, "Human development, report", March, New York
W. Powell, "Hybrid organizational arrangements", California Management Review, 1987, 30, pp. 57-87
Willem J.Pelgrum Tjeerd Plomp(1993), The IEA Study ofComputers in Education, Implementation on Innovation in 21 Education Systems, Pergamon Press.
Y. Samuel B.F. Mannheim, "A Multidimensional approach toward a typology of bureaucracy", Administrative Science Quarterly, 1970, 15, pp.216-28.

תגים:

אירגוני · ארגון · מחשבים · שינוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החדרת המחשב לאירגון", סמינריון אודות "החדרת המחשב לאירגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.