היישום אינו מחובר לאינטרנט

הוראת מתמטיקה

עבודה מס' 032506

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה מקיפה של ה"גישה הסביבתית" ו"הגישה המובנית (STRUCTURED) + עריכת פרוייקט .

23,790 מילים ,43 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

שתי גישות שולטות כיום בארץ בהוראת המתמטיקה. "הגישה הסביבתית" וה"גישה המובנית" (structured) כאשר ברוב בתי הספר מלמדים לפי ה"גישה המובנית" ובמיעוטם לפי הגישה הסביבתית.
קיימים הבדלים מהותיים בין העקרונות של שתי הגישות. הגישה הסביבתית טוענת שהילד עם בואו לבית הספר, ממשיך את למידתו הקודמת שהתקיימה בסביבתו הטבעית, על כן על בית הספר להתאים ככל האפשר את דרכי ההוראה ללמידה הטבעית שקדמה ללמידה בבית הספר. לעומת זאת, הגישה המובנית טוענת שבאמצעות מודל מובנה, שהושקעה בו מחשבה יוצרת, ניתן לילד סביבה לימודית יעילה יותר מאשר זו המזדמנת באקראי בסביבתו הטבעית. (נשר, 1981)

לשתי הגישות יתרונות וחסרונות. חלק מיתרונות הגישה הסביבתית הם:
א. היכולת להציע לעד שפע דוגמאות מוחשיות ומוכרות מאוד.
ב. היכולת להראות לילד את המושג מהיבטים רבים.
ג. הילד פותר בעיות מן הסביבה שהן בסופו של דבר המטרה בשתי הגישות.

חלק מחסרונות הגישה הסביבתית הם:
א. קושי להגיע לידי הכללה.
ב. השפה הטבעית לא די חד משמעי.
ג. לימוד מושגים מתמטיים שקשה להמחיש ע"י הסביבה עלול להיות חסר משמעות.
ד. ילדים עלולים ליצור דימוי מושג מוטעה - או רחב מדי, או צר מדי, ואחר כך קשה מאוד לשנות זאת.
יתרונות הגישה הסביבתית הם חסרונות הגישה המובנית וההיפך.

בפרויקט זה מוצעת גישה חדשנית בארץ בהוראת מתמטיקה, לפיה המורות לומדות להכיר לעומק דרכי חשיבה של ילדים בפתרון בעיות מתמטיות ואת המחקר העוסק בתחום זה. ידע זה משמש להן בסיס לתכנון ההוראה. תכנון זה מבוסס על הוראת המיומנויות והמושגים הנדרשים ע"פ תוכנית הלמודים במתמטיקה, דרך פתרון בעיות במקצוע זה.
הטענה היא שדרך לימוד זו המבוססת על פתרון בעיות מאתגרות הלקוחות מעולם הילד, מביאה את התלמידים להבנה אמיתית של מקצוע המתמטיקה על מרכיביו השונים. הרעיון המרכזי של התוכנית היא: שבמהלך ההוראה מוצגות לילדים בעיות מאתגרות. הילדים פותרים באסטרטגיות פתרון שונות. לאחר הפתרון מתקיים דיון קבוצתי בין הילדים. הגישה עצמה נוסתה בארה"ב במסגרת פרויקט מחקרי ארוך ((Cognitively Guided instruction-cgi והיא תואמת את הרפורמות המוצעות כיום בעולם בהוראת מתמטיקה. מטרת העל בגישה זו היא יצירת כתות לימוד המפתחות ילדים חושבים, יוצרים ומפתחים מתמטיקה המשמעותית להם. (שטיינברג, 1994).
גישה חדשנית זו קרובה יותר בעקרונותיה לגישה הסביבתית בהוראת המתמטיקה וניתן לשלבה בקלות כחלק מההוראה בכתות הלומדות דרך גישה זו.
לדעתי חשוב וניתן לשלבה גם בכתות הלומדות דרך הגישה המובנית ובדרך זו "לתקן" חלק מחסרונותיה.

פרחי ההוראה הלומדות ב"סמינר הקיבוצים" בשנה השלישית ללימודיהן מתאמנות בבתי-ספר בהם הן "נפגשות" עם הוראת המתמטיקה אך ורק בגישה המובנית. "עובדה זו עלולה לגרום לצרות אופקים בנושא הוראת המתמטיקה, ולהכשילן בהתנסות של הוראה מאוד חדגונית, אשר עלולה להיות לא משמעותית לחלק מתלמידיהם, כאשר הן תהינה מורות. לעומת זאת, אימון של פרחי הוראה אלה הלכה למעשה על גישה חדשנית זו, עשוי לפתח מורות אשר יודעות לאבחן אסטרטגיות חשיבה שונות של ילדים שונים ולהתאים את הוראתן לתוצאות אבחוניהם. אימון מעשי זה, ידרוש מהסטודנטיות לשנות באופן מהות את תפיסת הוראת המתמטיקה שלהן ואת דרכי הוראתן.
הן תצטרכנה ללמוד על אסטרטגיות חשיבה שונות של ילדים, לפתח פלקטיביות, לגבי חשיבתן ומעשיהן. ולשפר את החשיבה העצמאית שלהן בתכנון ובהתאמת ההוראה לילדים שונים. הן תהינה מחויבות ללמד בדרך שונה מהדרך שבה הן למדו כתלמידות, ומהדרך שהן רואות בכיתות ההתנסות שלהן במשך 3 שנים.

מטרות הפרויקט
הפרויקט יתעד את תהליכי השינוי שתעבורנה 21 סטודנטיות הלומדות ב"סמינר הקיבוצים" במסלול הגיל הרך, בשנה השלישית ללמידתם.
להעברת הפרויקט 4 מטרות מרכזיות:
א. להביא לגידול הידע של פרחי ההוראה בנושא אסטרטגיות החשיבה של ילדים, ובאבחונו.
הלכה למעשה על תלמידי הכיתה בה הן מתאמנות.
ב. קידום יכולת הסטודנטיות לרפלקטיביות בהוראת המתמטיקה.
ג. מעקב אחר מידת השינוי של הסטודנטיות בתפסית תפקידן בהוראת מתמטיקה לגיל הרך.
ד. תעוד תהליכי השינוי שלי במעבר מאמונה והתנסות מוצלחת בהוראת מתמטיקה בגישה מובנית, להתנסות בגישה חדשה. להלן התוכנית:
כדי להשיג מטרות אלה גובשה תוכנית פרויקט זה.
בחלק א' של הפרויקט יובא רקע תאורטי ובו שלושה נושאים מרכזיים:
א. עקרונות התוכנית .C.G.I.
ב. התפתחות דרכי חשיבה מתמטית של ילדים בגילאים 8-5 בפתרון שאלות מעוליות.
ג. תהליך הריפלקציה בהוראה בכלל, ובהכשרת מורים בפרט.

בחלק ב' של הפרוייקט יובא תעוד תהליך שעברו 21 פרחי הוראה בשנה השלישית ללימודיהן. בתהליך זה היו מספר שלבים. השלב הראשון מטרתו למידה והעשרת ידע. בשלב זה פרחי ההוראה ילמדו באופן תאורטי את 2 הנושאים הרלוונטים ליישום פרויקט זה. נושאים אלה הם:
א. המבנה הלוגי-מתמטי של שאלות מילוליות לסוגיהם השונים.
ב. אסטרטגיות חשיבה שונות של ילדים.
השלב השני מטרתו: התנסות מעשית של הנלמד בשלב התאורטי. ההתנסות תלווה בתהליך רפלקציה של הסטודנטיות. בסיום שלב זה תתעד כל סטודנטית את התהליכים שעברה, בכתב. בתעוד זה יובאו למידותיה, מחשבותיה, קשייה והדילמות והקונפליקטים איתם תתמודד.
כל התהליכים שיעברו הסטודנטיות ילווו בהדרכה שלי, ההדרכה תעשה בדרכים מגוונות ביניהן: משוב אישי לאחר תצפית, דיון פרונטלי עם הכתה כולה, ועוד דרכים אשר תפורטנה בפרק ב'. כמו כן, יפורטו בפרק זה תהליכי הריפלקציה העצמית שלי.
בסיום עבודה זו יערך דיון ויוסקו מסקנות מהתהליכים אשר התרחשו במהלך ביצוע פרוייקט זה.

תגים:

תכנית · חשבון · חמט · מתמטיקה · ריפלקציה · הוראה · לימוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הוראת מתמטיקה", סמינריון אודות "הוראת מתמטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.