היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 63
עבודה מס' 62048
בחינת נושא הרשלנות המקצועית במישור דיני הנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
1,745 מילים (כ-5.5 עמ'), 18 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62045
מהו הנזק הנדרש לשם קביעת רשלנות של עו"ד בנזיקין ובמישור האתיקה המקצועית.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62076
הצעה למחקר.
1,282 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 62166
האתיקה הרפואית והשקפת היהדות בנושא.
5,695 מילים (כ-17.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62282
11,401 מילים (כ-35 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62232
התייחסותן של ההלכה ושל האתיקה המערבית בת ימינו לסוגיה.
4,756 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 66226
דיון בשלוש סוגיות אתיות.
3,550 מילים (כ-11 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61678
בחינת נושא המינויים הפוליטיים תוך התייחסות לאתיקה בשירות הציבורי.
7,985 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 68478
הצעה למחקר בנושא הסיקור התקשורתי בנוגע לטרור מתאבדים בשנים 93-96 אל מול 2000-2002 בין שני העיתונים: ידיעות אחרונות והארץ.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 20 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 63