היישום אינו מחובר לאינטרנט

אתיקה רפואית והלכה יהודית

עבודה מס' 062166

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האתיקה הרפואית והשקפת היהדות בנושא.

5,695 מילים ,26 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
אתיקה רפואית
האתיקה הרפואית ביהדות
שמירת סודיות רפואית
גילוי מידע לחולה
אתיקה רפואית בשואה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
ביחסים בין רופאים לחולים חלו בעידן המודרני שינויים מרחיקי לכת.
בעבר הלא רחוק רחשו החולים כלפי הרופאים הערצה עיוורת ויראת כבוד, אף על פי שבאותם ימים
היו בידי הרופאים רק אמצעים דלים לריפוי מחלות, ועיקר מאמציהם התמקד בשיכוך כאבים
והקלת סבלם של החולים ולא בריפוי.
בימינו, כאשר יש בידי הרופאים מגוון כלים ותרופות לאבחון ולטיפול, יעילים מאוד ולעיתים גם
מסוכנים מאוד, גברו במקביל הציפיות מן הרפואה ומן הרופא.
בנוסף, גדל הידע הרפואי שבידי הציבור וכן הבנתו לגבי מחלות. כתוצאה מכך השתנה הקשר בין
הרופא לחולה ולהפך. הרופא שוב אינו אדם כל יכול, היודע ומחליט לבדו, אלא הוא איש מדע
שפועלו נבחן ומבוקר בכל עת. אם בעבר נטען ששגיאותיו של הרופא נקברו באדמה והן נעלמות
מעיני איש, הרי היום הכל גלוי( .( Harris 1994,

בשנים האחרונות חלה התפתחות מהירה והתעניינות מרובה בכל העולם בתחום "האתיקה
הרפואית", ענף זה בא ליישם תורות ועקרונות מוסריים כלליים לבעיות רפואיות קליניות ומחקריות
(שטיינברג1989,).
את התפתחות האתיקה הרפואית הובילו פילוסופים שהתנגדו לגישה, הפטרנליסטית - אבהית של
הרופאים, שלפיה על החולה לקבל כתורה מסיני את קביעתו של הרופא.
בעקבות התרסה זו על מעמדו של הרופא התפתחה המודעות לזכותו של האדם על גופו ונפשו, זכותו
לבקש מן הרופא שיעמיד לרשותו את הידע הבדוק המעודכן ביותר שקיים, כדי שהחולה יוכל לבחור
ולהחליט בדרך הנראית לו. בין מרכיביה הבולטים ביותר של זכות החולה על גופו אפשר למנות את
הדרישה להסכמה מדעת לקבל טיפול או לעבור ניתוח, זכות האדם למות בכבוד, זכות האישה
ההרה להפסיק הריון, הזכות לפוריות - גם ללא נישואין וללא קיום יחסי מין,
ואף זכותו של העובר להיוולד (רם1998,).
בהרבה מקרים הסוגיות שנתקל בהם הרופא הם הרבה יותר משמעותיות מאשר הבעיות והשאלות
האתיות אשר הפילוסופיה משולבת בתוכן (.(Michalczyk1994,

אומנם ברכה רבה יש בעיסוק בתחום האתיקה הרפואית שכן הוא מביא לרגישות נכונה ביחסי רופא
חולה וההפך, מחדד ומבהיר את הבעיות המוסריות הכרוכות בעבודה רפואית מודרנית, ואף מציע
פתרונות מסוימים לחלק מהבעיות הקשות.
אך יחד עם זאת, המסקנות שעליהם מגיעים החוקרים בתחום זה, לא תמיד עומדים בביקורת
המוסר וההלכה היהודית (שטיינברג1989,).

נראה שעל פי ההלכה היהודית, שהיא עמוד המוסר וההנהגה על פי תורת ישראל, האתיקה הרפואית
היא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממערכת ההלכה ומחשבת ישראל שבה נקבעו אמות מידה
התנהגותיות ברורות ומפורטות על מחלוקות רפואיות רבות.
חלק נכבד מההשקפה המחודשת של האתיקאים, המובילות לנסיגה ודחייה של ערכי יסוד מוסריים
בולטים ,אינם מקובלים ביהדות (שטיינברג, 1989).
נראה שהרופא היהודי שומר ההלכה, מתמודד עם דילמות מקצועיות מוסריות מורכבות יותר
מאשר הרופא הקונבציונלי שאינו שומר ההלכה.

בעבודה זו אציג את הנושא המרתק הנוגע בהשקפת העולם של ההלכה היהודית והרפואה הכללית
כלפי סוגיות באתיקה הרפואית.
בנוסף, אציג את האתיקה הרפואית כפי שהיא מתוארת במסמך אנושי נדיר שבו נאלצו להתמודד
רופאים יהודיים בשואה. המקרים והדילמות הקיצוניות, נגעו בהיבטים אנושיים, מוסריים, דתיים
ומקצועיים.
זאת בעקבות חשיפת יומנו של הרופא ד"ר אהרון פיק "רשימות מגיא ההריגה", זיכרונות כתובים
בגטו השולאי (ליטא) בשנים תש"ב, תש"ג, תש"ד (עופר, 1993).

מקורות:

אבניאון,א (1997). מילון ספיר, מילון עברי - עברי מרוכז בשיטת ההווה, תל - אביב :הוצאת הד ארצי.
אתיקה (1998). מתוך קובץ חקוקים בתחום הבריאות ובריאות הנפש, תל - אביב, הוצאת אתיקה.
גורן,ש (2001). תורת הרפואה, מחקרים הלכתיים בנושאי רפואה, ירושלים: הוצאת חמד.
חסון, מ (2002). צמחי מרפא ,ראשון לציון : הוצאת באר.
רם,י (1998). בין רופא לחולה, תל-אביב : הוצאת שוקן.
כרמי, א (1992). רפואה ומשפט, חיפה: אוניברסיטת חיפה.
לוי, י (1987). יהדות ומדע, ירושלים : הוצאת כנה.
מב-מג,א (1987). הלכה ורפואה מודרנית, ירושלים: הוצאת נחלה.
סדן,א (1980). סודיות מקצועית, סדרת פרסומים בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
עופר, מ (1993). רפואה ורופאים בגטו שולאי , בעקבות חשיפת יומנו של ד"ר אהרון פיק "רשימות מגיא ההריגה", חיפה : אוניברסיטת חיפה.
פרייזלר,צ (1991). עדכונים לחקיקה בבריאות ,תקנות בריאות העם,ירושלים : משרד הבריאות .
רבינוביץ,א (1998). דת ופסיכולוגיה, ירושלים : הוצאת שם.
שטינברג, א (1989). עמק ההלכה, ירושלים : הוצאת אחווה.
Byrne, P (1990). Medicine, Medical Ethics and the value of life, New York : John Wiley Sons.
Edgar, A (1998). The Ethical Qaly-Ethical Issues in Healthcar Resource Allocation , Haslemere : Euromed Communications.
Grant,G and Soskice,J (1994). Medicin and Moral Reasoning , Cambridge : University Cambridge .
Jacob, J (1998). Doctors and Rules, a sociologe of professional values, London: Transaction Publishers.
Harris, J (1994). The Value of Life an introduction to Medical Ethics, London : Routledge.
Hollman,J (1995). New Issues in Medical Ethics ,Tennessee : Christian Medical and Dental Society.
Kevles, D and Hood, L (1993). The Code Of Code , Harvard University.
Michalczyk, J (1994). Medical Ethics and the Third Reich. Kansas City : Sheed Ward.
Munson, R (2000). Basic Issues in Medical Ethics , University of Missouri : New York.
Sommerville, A (1995) Medical Ethics Today ,London : Bmj Publishing Group.
Soren, H (1997) Ethical Problems in Clinical Practice , New York : Manchester University.
Stephen, E (1998). On Moral Medicine ,Michigan : WBE Publishing Group.
Winslade,W (1986). Choosing Life or Death, London : Collier Macmillan Publishers.

תגים:

אתיקה · הלכה · המתת · השואה · חסד · יהודית · כבוד · למות · סודיות · רפואית · שמירת

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אתיקה רפואית והלכה יהודית", סמינריון אודות "אתיקה רפואית והלכה יהודית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.