היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 60866
סקירה רפואית והאספקטים המשפטיים השונים.
10,745 מילים (כ-33 עמ'), 20 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 62166
האתיקה הרפואית והשקפת היהדות בנושא.
5,695 מילים (כ-17.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63095
מאפיון הצורך לפתרון טכני, שיקולים כלכליים ועלות מחזור חיים, השוואת אלטרנטיבות ובחירת פתרון, תכולת העבודה, מבנים ארגוניים, הגדרת חבילת עבודה.
8,485 מילים (כ-26 עמ'), 0 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 63149
האם ניסיונות מכוונים להביא ילד חירש לעולם מוצדקים?
2,551 מילים (כ-8 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64996
המצב המשפטי והיבטים מוסריים חברתיים.
8,681 מילים (כ-26.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67358
סעיף 8 לחוק ההתיישנות לעומת סעיף 89 לפקודת הנזיקין
13,057 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67751
התמקדות בבעיית חוסר הידע הרפואי של השופט.
7,003 מילים (כ-21.5 עמ'), 54 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67808
סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.
6,040 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69245
סקירת ההיבטים המשפטיים (דיני נזיקין)
12,502 מילים (כ-38.5 עמ'), 47 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16