היישום אינו מחובר לאינטרנט

התיישנות ברשלנות רפואית

עבודה מס' 067358

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סעיף 8 לחוק ההתיישנות לעומת סעיף 89 לפקודת הנזיקין

13,057 מילים ,55 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בהתיישנות, ומנסה לעמוד עליה מהיבטיה השונים והמרובים - ברובד החוקי - הנורמטיבי, עבור דרך פסיקתם של בתי המשפט ובשיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים אותם ואת המחוקק עמם.
מבחינת המתווה הנורמטיבי - אדון בחוק ההתיישנות תשי"ח-1958, ובייחוד, הסעיפים 5 ו- 8 לחוק. כן אדון בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] - סעיף 89(1), (2).

הפסיקה בתחום ההתיישנות, כמו שאפשר ללמוד מעיון בפסקי הדין - היא מרובה ועשירה ביותר. יש בה פרשנות של סעיפי החוק, התייחסות לטעמים או לרציונלים אשר מונחים ביסודם, והיא מסייעת בידי הלומד, בין היתר, להבין את שיקולי המדיניות הרלוונטיים המונחים ביסוד פסיקתם של בתי המשפט וכל העומד מאחורי הכרעות המשפט שלהם, בתחום ההתיישנות המדובר.
כך למשל, תידון עוולת הרשלנות - על סעיפיה ותנאיה, או כלל ההיתגלות ושאלת היחס שבין סעיפי חוק ההתיישנות התשי"ח-1958, בייחוד סעיף 8, ובין סעיף 89 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], או גם ההבדלים אשר ביניהם - שלושה במספר.
כן יידון עניין העוולות המתמשכות בהקשר לסעיף 89 הנזכר לעיל. כך בפרק הראשון לעבודה.

משאסיים את הפרק על ההגדרות, אעבור אל הפרק השני - לדון בו בכלל ההיתגלות - ובייחוד בקושי הכרוך בגילוי העובדות ברשלנות רפואית ובסיבות לקושי זה. אחר כך אעבור לדון בעובדות המהוות את עילת התביעה לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות - מה הן? ובייחוד - זהות הנתבע, הנזק - היקפו והעוצמה שלו, המבחנים להיתגלותו, הקשר הסיבתי וגילויה של זכות משפטית.
אראה איך הטעמים בהפעלת דיני ההתיישנות עוברים כחוט השני - לא רק כמו שראינו בפרק הראשון - על ההגדרות - אלא גם בדברי החוק, בפרשנות של הדין ובפסיקתם של בתי המשפט באשר לכלל ההיתגלות - המוקד של הפרק השני לעבודה.

בפרק השלישי, שעניינו מקרים מיוחדים וחריגים - של תביעות קטין, פסול דין וחולה נפש והתיישנות תביעת מיטיבים כאשר תביעת ניזוק קטין טרם התיישנה - אראה את אותם הטעמים - והאופן שבו הם מתגלים ומשפיעים הן על הדין בעצמו והן על הפרשנות שלו ועל הפעלתו בפסיקתם של בתי המשפט בארץ.

ולבסוף, בפרק הרביעי והאחרון, אעסוק באנגלייה, שבה נראה גישה אחרת. הגישה הרווחת באנגלייה מעדנת את תחילת מירוץ ההתיישנות במבחנים השונים שהיא קובעת ובהוסיפה כמה גורמים של גמישות כמו שיודגם ויומחש בהמשך הדברים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: הגדרות
1. התיישנות מהי?
2. תקופת ההתיישנות
3. הטעמים בהפעלת דיני ההתיישנות
4. הרציונל ביסוד סעיף 8 לחוק ההתיישנות
5. עוולת הרשלנות
6. צמצום תחום פועלה של טענת ההתיישנות
7. עוולות נמשכות
פרק שני: גילוי מאוחר של הנזק
1. גילוי נזק שנגרם ברשלנות רפואית
2. העובדות המהוות את עילת התובענה לסעיף 8
2.א מה הן?
2.ב התחולה המקבילה והמצטברת של סעיף 89 לפקודת הנזיקין והוראות חוק ההתיישנות
2.ג זהות הנתבע
2.ד נזק
2.ד.1 היקף הנזק
2.ד.2 עוצמת הנזק
2.ה המבחנים לפירוש "שנתגלה"
2.ו הקשר הסיבתי
2.ז זכות משפטית
פרק שלישי: תביעות קטין, פסול דין וחולה נפש והתיישנות תביעת מיטיבים כאשר תביעת ניזוק קטין טרם התיישנה
1. תביעת קטין
2. פסול דין
3. חולה נפש
4. תביעה נפרדת של הורים בגין נזקיהם
4.א מערכת עובדות ידועה
4.ב גילוי מאוחר של הזכות המשפטית
5. תביעת ההורים בגין נזקיהם
5.א הכרעת שאלת ההתיישנות
5.ב הרציונלים בבסיסה
פרק רביעי: התיישנות באנגלייה

סיכום
מקורות

קטע מהעבודה:

1. התיישנות - מהי?
תביעה לקיום זכות העומדת לאדם כלפי אדם אחר נתונה להתיישנות. היא מתייחסת לכך שחלפה תקופת זמן מסוימת בין יום התגבשות העילה לבין יום הגשת התביעה.

2. תקופת ההתיישנות
לפי סעיף 5 לחוק ההתיישנות, 1 תהיה התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה, קרי - תקופת ההתיישנות כדלקמן:
1). בשאינו מקרקעין - שבע שנים.
2). במקרקעין - חמש עשרה שנה, ובסידור זכות קניין - עשרים וחמש שנה.

תגים:

משפט ורפואה · בריאות · זכויות החולה · משפט משווה · אנגליה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התיישנות ברשלנות רפואית ", סמינריון אודות "התיישנות ברשלנות רפואית " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.