היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 60127
העבודה בוחנת את מקורות החוק לעבודת שירות, את המשפט המצוי בהתבסס על דוחות ביקורת שונים ומנתחת את הסוגיות העולות מנקודת מבט של יעילות וצדק. כמו כן נבחן דין עבודת השירות באנגליה.
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60348
תיאור השינויים בפרלמנט בעקבות המהפכה של 1689.
3,521 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60432
סקירת הדין בארה"ב ואנגליה והדין הישראלי.
11,290 מילים (כ-34.5 עמ'), 52 מקורות, 306.95 ₪
עבודה מס' 60498
"נאמנות מסתור" במדינת ישראל לאור הדין בארה"ב ובאנגליה
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 50924
כיצד השפיע הנפט על היחסים בראשית המאה ה-20, מהקמת חברת הנפט האנגלית- איראנית ועד הלאמתו ע"י ד"ר מוצאדק בשנות החמישים.
3,677 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50923
בחינת הגורמים שהובילו לברית משולשת בין צרפת, ישראל ואנגליה לצאת יחד למלחמה נגד מצרים.
3,901 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41431
הסתירה בחוק הישראלי, בחוק האמריקאי ובחוק האנגלי.
3,520 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50338
רקע כללי והגדרת מושגים, הנסיון באנגליה והבדלי המדיניות בין ימין ושמאל בישראל לפני מהפך '77 ולאחריו.
12,088 מילים (כ-37 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50474
רקע, דרישת הסיוע במקרה של שותפים לעבירה, בעבירות מין, בעבירת עדות שקר, בעדות קטין והחוק האנגלי.
1,640 מילים (כ-5 עמ'), 14 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45