היישום אינו מחובר לאינטרנט

רשלנות רפואית

עבודה מס' 067808

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה כללית של הנושא כולל התייחסות לחוק ולפסקי דין.

6,040 מילים ,16 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

"האחריות המוטלת על הרופא היא מן המורכבות והקשות שבחובות בני אנוש: האחריות לחיי אדם. הציבור מפקיד בידי הרופא את היכולת לחתוך בבשר החי, לרשום מרשמים היכולים להחיות, אך גם חלילה להמית. החולה מפקיד בידי הרופא את גופו ופעמים גם את נפשו.
עידננו- במישור המשפטי- אינו כתמול שלשום. התפתחויות חברתיות ובעקבותיהן התפתחויות משפטיות, הולידו את מה שקרוי "עידן הזכויות". בתחום החוקתי מתבטא עידן זה בראש ובראשונה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בתחום החוקי הוא מתבטא- בין השאר- בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 ובחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 ובתחום ההתדיינות בנזיקין הוא מתבטא בריבוין של תביעות רשלנות רפואית.
ניתן לחוש לעיתים, במגע עם רופאים, בחשש מצדם שמא הם חשופים יתר על המידה בתחום המשפטי, שמא ישנן פעולות רפואיות שעל פי שיקול דעתם המזוקק היו מבצעים במסגרת הטיפול בחולה, אך הם נרתעים מכך"(1).

בימינו אלו גברה, לעומת העבר, ההידברות בין הרופא לחולה. החולה אינו נתפס כיום כשותף פסיבי לתהליך הטיפולי. כיום, מודע החולה יותר ויותר לזכויותיו, ומבקש להיות שותף אקטיבי בקביעת סוג הטיפול בו ואופנו.

בעבודה זו אסקור את נושא הרשלנות הרפואית, המשלב בתוכו את תחומי הרפואה והמשפט, אפרט את החקיקה והפסיקה עליה מושתת הנושא, אציין את חובותיו השונות של הצוות הרפואי המטפל, חובות הנגזרות מחובת הזהירות החלה עליהם וכן את זכויותיו של המטופל והטיפול המשפטי בתביעת רשלנות רפואית.

תוכן העניינים:
מבוא
התפתחות חקיקתית- חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה
חובת הזהירות ביחסי מטפל ומטופל
הרשומה הרפואית- חובת המוסד המטפל.
הסכמה מדעת לטיפול רפואי
טיפול רפואי ללא הסכמה
תקיפה- טיפול ללא הסכמה
הליכי תביעת הרשלנות הרפואית
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תביעות הרשלנות מתבססות על עוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין. עוולה זו קיימת עוד מימי טרם המדינה, ועל כן השינויים בתחום זה לא חלו בפן החוקתי- סטטוטורי, אלא בפסיקה, במיוחד בשנות ה-80 וה-90.
כך קבע בית המשפט, בפס"ד קוהרי(2), שעל רופא לבסס החלטותיו על ידע עדכני, על פי הספרות המקצועית, בהתאם לנורמות המקובלות באותה עת לעולם הרפואה. כמו כן נקבע, בפס"ד אנדל(3), שעל הרופא לפעול בשקידה ובמאמץ סבירים, שגם הממצאים של החולה שאינם בולטים לעין יובאו לידיעתו, וחובה עליו לחקור, לברר ולעקוב אחר החולה וקורותיו.

"בסופו של יום, דיני הרשלנות הם מעין ביקורת שיפוטית על רפואה בלתי ראויה, וככאלה כדאי לראותם"(4).

תגים:

רפואה ומשפט · בריאות · טיפול רפואי · הסכמה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רשלנות רפואית", סמינריון אודות "רשלנות רפואית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.