היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 92
עבודה מס' 62335
מדיניות התאגוד והתאגוד הלכה למעשה והפרטת בתי החולים.
6,826 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62232
התייחסותן של ההלכה ושל האתיקה המערבית בת ימינו לסוגיה.
4,756 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62214
יחס ההלכה ללימוד תורה ע"י נשים והשינויים שחלו לאורך השנים.
5,095 מילים (כ-15.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62166
האתיקה הרפואית והשקפת היהדות בנושא.
5,695 מילים (כ-17.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66647
יחסה של ההלכה והמשפט העברי להזרעה המלאכותית. הקשיים ההלכתיים הנובעים מכך ופתרונות .
6,885 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62540
בחינת מהלך השילוב הלכה למעשה באמצעות ראיונות ותצפיות.
11,759 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63719
המתת חסד , 2005
עמדות ההלכה היהודית והמשפט הישראליבסוגיית המתת החסד
2,436 מילים (כ-7.5 עמ'), 25 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63506
4,519 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63368
1,808 מילים (כ-5.5 עמ'), 7 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 92