היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 91
עבודה מס' 64529
ביו אתיקה והלכה- ניתוחי מתים לשם לימוד רפואה (אנטומיה) בראי ההלכה היהודית.
10,331 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65548
גופו של האדם ובפרט האדם היהודי - המודעות לנחיצות שמירת הגוף בהתבסס על מקורות היהדות, ספרי הלכה, מחשבת ישראל היהדות ותורת חב"ד.
9,297 מילים (כ-28.5 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64141
בחינת עקרונות שלטון ההלכה האסלמי וכיצד הוא מיושם בפועל בדוקטרינה החומנסטית והשלטון באיראן.
14,613 מילים (כ-45 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 70049
האם ובאיזו מידה משתלבת ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות.
5,749 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41598
מבנה ספר דברים ותולדותיו ודיון בהלכות הכלאיים בשני המקורות.
5,543 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62232
התייחסותן של ההלכה ושל האתיקה המערבית בת ימינו לסוגיה.
4,756 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50435
ריצפות הפסיפס בבתי הכנסת העתיקים והתייחסות ההלכה אליהן.
4,517 מילים (כ-14 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65149
סקירת מס' גישות מובילות מתקופות שונות, המשקפות את יחס ההלכה לסוגיית ההגנה העצמית, סייגים ופטורים, לצד השוואה והתייחסות מהמשפט הישראלי המודרני.
2,209 מילים (כ-7 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67583
הצגת מגוון הבעיות ועימן מועלות גם הפתרונות שעלו עם השנים להלכת השנים האבודות.
12,098 מילים (כ-37 עמ'), 69 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 91