היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 86
עבודה מס' 62166
האתיקה הרפואית והשקפת היהדות בנושא.
5,695 מילים (כ-17.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66324
הלכת "פנחסי" ומעמד "חזקת החפות" במשפט המנהלי הישראלי.
9,126 מילים (כ-28 עמ'), 34 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 66279
חובותיה זכויותיה וסמכויותיה של האישה היהודיה, תפקידה וחשיבותה, בנושאים של קידושין, יבום, גירושין, נדרים ועוד.
10,288 מילים (כ-31.5 עמ'), 41 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61345
מהות משמעותן של היצירות "משנה תורה" ו"מורה נבוכים".
6,504 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62214
יחס ההלכה ללימוד תורה ע"י נשים והשינויים שחלו לאורך השנים.
5,095 מילים (כ-15.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62232
התייחסותן של ההלכה ושל האתיקה המערבית בת ימינו לסוגיה.
4,756 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62540
בחינת מהלך השילוב הלכה למעשה באמצעות ראיונות ותצפיות.
11,759 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66647
יחסה של ההלכה והמשפט העברי להזרעה המלאכותית. הקשיים ההלכתיים הנובעים מכך ופתרונות .
6,885 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62335
מדיניות התאגוד והתאגוד הלכה למעשה והפרטת בתי החולים.
6,826 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 86