היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 66358
התפתחות ההעסקה באמצעות חברות כוח אדם בישראל בכלל ובענף השמירה והאבטחה בפרט.
9,388 מילים (כ-29 עמ'), 43 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66588
עלות המלחמה הבאה בצפון לעומת שמירה על המצב הקיים.
5,322 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62561
שמירת הסודיות ומיהו הלקוח - הילד או ההורה?
2,943 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 296.95 ₪
עבודה מס' 62870
ניתוח הענף והחברה והמלצות אסטרטגיות.
5,895 מילים (כ-18 עמ'), 9 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61464
סקירת ההתנגדויות לפרויקט והתמקדות בהתנגדותה של "העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב".
3,800 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 65798
האם מדובר בשמירה על קונצנזוס ערכי החיוני להמשך קיומה של החברה או שמא זהו שימור האליטה הדתית על מנגנוניה הבירוקרטים?
4,912 מילים (כ-15 עמ'), 28 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 65175
שמירה על זכויות חשודים בחקירה- שימוש בשיטות מחקר ראויות או פסולות, לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
3,030 מילים (כ-9.5 עמ'), 25 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60590
בחינת ניהול הידע בחברה, באמצעות שאלונים שחולקו לעובדים.
10,146 מילים (כ-31 עמ'), 30 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 61005
סקירת הגישות השונות והבעיתיות שבהן.
3,802 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44