היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 21141
סקירת אחריותו של רופא ביחס לחולה. בדיקת הבעיות האתיות ברפואה (ניסויים, הפלה, המתת חסד, טיפול כפוי) והשוואת ישראל ביחס לעולם.
10,450 מילים (כ-32 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40319
הדילמה המוסרית, הדילמה החברתית-רפואית,הגישה הדתית והגישה המשפטית.
1,755 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41322
הצגת הדילמה ודיון בהארכת חיים והמתת חסד מן ההיבטים התיאולוגיים, הרפואיים האתיים,קדושת החיים ודרכי המתה (ניתוח 3 מאמרים).
4,995 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60227
המתת חסד , 2001
תאומות סיאמיות חקר מקרה - היבטים ביו אתיים: השיקולים האתיים השונים שבאו לידי ביטוי בקבלת ההחלטה האם לא להתערב או לבצע ניתוח להפרדה בין התאומות.
5,634 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61213
המתת חסד , 2001
סוגי החירות של ישעיהו ברלין וההגדרות שלה, הצטלבות ההגדרות עם מושג המתת חסד ועד כמה קיימת פגיעה בחירות האדם בהקשר לנושא זה.
3,854 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61523
המתת חסד , 2002
דיון בדילמה מוסרית והתייחסות להיבט המשפטי בעולם ובישראל.
4,941 מילים (כ-15 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61548
המתת חסד , 1997
סקירה כללית של המצב בהולנד, ההיבט המוסרי וההיבט המשפטי.
2,135 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61722
המתת חסד , 1997
עבודה העוסקת בהמתת חסד, על היבטיה וסוגיה השונים.
2,718 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61961
היבטים משפטיים וחברתיים.
3,970 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28