היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 62232
התייחסותן של ההלכה ושל האתיקה המערבית בת ימינו לסוגיה.
4,756 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62635
סקירת מחקרים.
11,201 מילים (כ-34.5 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61961
היבטים משפטיים וחברתיים.
3,970 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61722
המתת חסד , 1997
עבודה העוסקת בהמתת חסד, על היבטיה וסוגיה השונים.
2,718 מילים (כ-8.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61548
המתת חסד , 1997
סקירה כללית של המצב בהולנד, ההיבט המוסרי וההיבט המשפטי.
2,135 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66079
הקשר בין ההשפעות הטכנולוגיות לבין התפתחות המשפט העברי בנושא המתת החסד והשפעתו על המשפט הישראלי
5,559 מילים (כ-17 עמ'), 25 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 62822
הטיעונים הפילוסופיים והמשפטיים בעד ונגד.
1,773 מילים (כ-5.5 עמ'), 19 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63166
הבעיה האתית, ההתייחסות להמתות חסד והקוד האתי של עו"סים.
8,980 מילים (כ-27.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64812
המתת חסד , 2005
הגישות האתית והמשפטית בכל הקשור לנושא החולה הסופני.
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 22 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28