היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 66292
הבדלים בתפיסות מוסריות ועמדות כלפי קוד ממשל תאגידי בין תלמידי התמחות במימון להתמחות במשאבי אנוש. (תאור קצר ראי/ה בתקציר).
5,782 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65649
כיצד קושרים ילדים בגילאי 4-6, תכנים אלימים בסדרות הטלוויזיה "ספיידרמן" ו"צבי הנינג'ה" בתפיסות מוסריות?
4,316 מילים (כ-13.5 עמ'), 27 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 66478
ניתוח פעילותן של חברות שיווק רשתי, בחינת פעילות ספציפית של מספר חברות כאלו והצגת תאוריה בדבר מוסריות פעילותן תוך השוואה לתורת המוסר של קאנט.
4,646 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 723.95 ₪
עבודה מס' 67353
בחינה מוסרית של תחום העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א בישראל.
4,157 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69501
ניתוח השימוש בתרופות דמי- "פלסבו" - לצורכי מחקרים קליניים.
5,348 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60685
בחינת תהליך הגלובליזציה בעין מוסרית - לטוב ולרע.
7,418 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 67252
בחינת השאלה ההיסטורית-משפטית והמשפטית-מוסרית בנוגע לזכויות היסטוריות ומשפטית-מוסריות כלפי ירושלים, באמצעות מקרה הבוחן של המהלך של הכרזת ירושלים כבירת ישראל ע"י בן גוריון.
8,697 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66278
דיון בהיבט של מוסריות בעסקים
7,109 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66402
בחינת הדילמות האתיות על פי מודל קבלת החלטות מוסריות תוך התייחסות לבעלי העניין השונים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23