היישום אינו מחובר לאינטרנט

עולם עשיר ועולם עני - דילמות מוסריות בעידן הגלובליזציה

עבודה מס' 060685

מחיר: 332.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תהליך הגלובליזציה בעין מוסרית - לטוב ולרע.

7,418 מילים ,30 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עולם עשיר ועולם עני
דילמות מוסריות בעידן הגלובליזציה

תוכן העניינים
מבוא
1. גלובליזציה - הגדרה
2. נושא העבודה - סקירה
3. השאלה המנחה
פרק א - תופעת הגלובליזציה
1. העולם ככפר גלובלי אחד
2. גופים בין לאומיים
3. התאגידים הבינלאומיים
פרק ב - הבעיה המוסרית - דיון ביקורתי
1. הגופים הבינלאומיים
2. תאגידים בינלאומיים, ג'נרל מוטורס - תיאור מקרה
3. תוצאות מנגנון אי השוויון העולמי
4. המרוץ לתחתית
פרק ג- החובה המוסרית
1. עקרון התועלתנות
2. הציווי המוחלט על פי קנט
3. צדק - הצדק כהוגנות לפי רולס
סיכום
1. בחינת הממצאים
2. מסקנות
3. פתרון לבעיה
ביבליוגרפיה

מבוא

גלובליזציה - הגדרה
גלובליזציה - שם כולל לתהליכי ההתרחבות של פעילויות שונות לעולם כולו, הנובע הן מצורכי
המשק העולמי והן בשל אמצעי התקשורת והחברה המקטינים את חשיבות המרחקים
הגיאוגרפיים. (מילון ספיר א-ג עמ' (1998 390

נושא העבודה - סקירה
"הגלובליזציה איננה בחירה אלא עובדה" (יעקוב פרנקל).
אם המאה ה 19 וה 20 התאפיינו בעליית כוחם של הלאומיות ומדינת הלאום הרי שהשנים
האחרונות מאופיינות בעליית כוחם של התאגידים. התאגידים הבין לאומיים הנם עובדה מוגמרת
במציאות היומיומית שבה אנו חיים. שמות כמו מקדונלס, קוקה קולה, ו Mtv הנמצאים בכל מקום
סביבנו מסמנים הצלחה וכסף, הרבה כסף. הבשורה של הגלובליזציה היא ביטוי לאמונה שהשווקים
יעילים, שהמדינות מיותרות, שלעניים ולעשירים אן ניגודי אינטרסים ושהדברים מסתדרים על הצד
הטוב ביותר כאשר אין מתערבים בהם. (גיימס ק גלבריט (1999

שלמה אבנרי (2000) טוען כי האתוס החברתי שנתפתח מאמצע שנות השלושים, לאחר המשבר
הגדול באירופה ובארצות הברית, של סולידריות חברתית שאינה בהכרח שוויונית יצר תחושה שיש
לסייע לפחות למקרים הקיצוניים והקשים ביותר של מצוקה ועוני.
אך בעידן הגלובליזציה נעלם יסוד הסולידריות והאחריות.
היעדר הסולידריות, שהוא כיום אחד הדברים הבולטים ביותר בשיח הפוליטי הקשור לגלובליזציה,
חמור בהרבה מהתוצאות הכלכליות גרידא של תהליך הגלובליזציה, שיש לה הישגים ויש לה גם
מגרעות. עקרון היעדר הסולידריות יצר לגיטימיות מוחלטת לאינדוידואליזם. הלגיטימיות היחידה
שנותרה היא לגיטימיות של אינדיוודואליזם דורסני נעדר סולידריות, נעדר חמלה ונעדר הזדהות עם
הזולת בתוך החברה וכמובן גם ביחס לחברות בעולם השלישי המתקשות להתמודד עם הבעיות
הכלכליות שלהם. (אבנרי, ש "סולידריות וצדק חברתי בעידן הגלובליזציה"(

"יום אחד תוביל אותנו התנערות סיטונאית ממוסר לקלונן המוחלט של המדינות המערביות בפני
האזרחים שלהם עצמם" (ארסקין צילדרס, - סופר ודיפלומט).
מהי אותה התנערות ומהו אותו קלון?
ב 1994 דיווח יושב ראש ארגון הבריאות העולמי כי 11 מיליון ילדים מתים מדי שנה ממחלות
קלות לריפוי, כיוון שהעולם המפותח אינו מספק להם את המשאבים הנדרשים כדי להתגבר על
אותה "טרגדיה בלתי הכרחית שאינה אלא רצח עם שקט".
בדו"ח יוניצ"ף הובא סיפורו של נער בן 14 מזמביה שסבל ממלריה קשה. הוא הובא למרפאה אבל
לא טופל משום שלא היה בידי משפחתו לשלם את דמי השירות הרפואי בסך 33 סנטים. כעבור
שעתיים הוחזר הנער למרפאה ללא רוח חיים. ((http://www.un.org/english/

הדרישה של "קרן המטבע הבין לאומית" ושל "הבנק העולמי" מהמדינות העניות ביותר בעולם
לגבות כסף עבור שירותי בריאות וחינוך, היא מהשנויות ביותר במחלוקת במסגרת "ההתאמות
המבניות" שמכתיבים גופים אלה כתנאי להעברת כספים למדינות הזקוקות לסיוע.
בקניה גרמה הדרישה לתשלום 33 סנטים עבור קבלת טיפול רפואי לירידה של %52 במספר הפונים
לטיפול. בניקרגואה רבע מתלמידי בתי הספר היסודיים לא נרשמו ללימודים בעקבות גביית דמי
חינוך (דו"ח יוניצ"ף 1994).
על פי הערכת דו"ח ההתפתחות של האו"ם משנת 1992 האמצעים הפרוטקציוניסטים והפיננסים של
המדינות העשירות גזלו מן המדינות המתפתחות חצי טרליון דולר בשנה, המהווים בערך פי 12 מן
"הסיוע" הכולל - שרובו מתבטא בסבסוד ציבורי לייצוא. ((http://www.un.org/english/

ההתנגדות למדיניות "ארגון הסחר העולמי", "קרן המטבע הבינלאומי" "והבנק העולמי" היא
חלק מתפיסה נרחבת יותר הגורסת שבהחלטות כלכליות יש לשלב גם שיקולים מוסריים, חברתיים
וסביבתיים. על פי תפיסה זאת למדינות העשירות יש אחריות מוסרית כלפי האנשים החיים
במדינות העניות לפחות ביחס לתזונה, בריאות וחינוך, ובנוסף, אסור שהתפתחות תאגידי הענק
תהיה על חשבון ניצול מחפיר של עובדים או פגיעה בסביבה.

השאלה המנחה
השאלה עמה בחרתי להתמודד בעבודה זאת היא:
בעולם בו שולטת אידיאולוגית השוק החופשי, מהי חובתם המוסרית של ארצות מפותחות
ותאגידים בינלאומיים המפיקים רווחים ממדינות מתפתחות כלפי הסביבה והחברה
העולמית?

מקורות:

אבניאון, א (עורך) מילון ספיר א-ג עמ' 390 הוצאת הד ארצי 1998.
גבע, א. מוסר ועסקים האוניברסיטה הפתוחה 2000.
גבע, א. מוסר ועסקים - מקראה האוניברסיטה הפתוחה 2000.
פרידמן, ת. (כותב) כרמל, ע.(עורך) הלקסוס ועץ הזית: הגלובליזציה מבט אל עולם משתנה הוצאת הד ארצי 2000.
שטאובר, י. מטבע לצ'ק פוינט: שיחות עם מנהלים על עסקים וארגונים בישראל בעידן הגלובליזציה תל אביב משכל 2001.
אבינרי, ש "סולידריות וצדק חברתי בעידן הגלובליזציה" (רב שיח) מפנה: במה לענייני חברה 31: 7-21, 2000.
בן גל, ח "סקירת יוקר מחיה בין לאומי" מפורסם ע"י חברת William M Mercer משאבי אנוש: ירחון לענייני כוח אדם 152: 6, 2000.
גלבריט, ג,ק "משבר הגלובליזציה" מפנה: במה לענייני חברה 28: 29-30, 1999.
המאירי, ע "משהו רקוב בממלכת הכפר הגלובלי" טבע הדברים 61: 58-69, 2000.
פיליפ, ג "מלחמת העולם הרביעית כבר החלה" מטען: לחשיבה ולפעולה קיץ 16-21 1998.
צפריר, י "הגלובליזציה היא עובדה לא בחירה", ניהול: ביטאון מנהלי ישראל. 125: 40-41
שחר, א. "כפר גלובלי? עיר גלובלית!", פנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך 12: 59-67, 2000.
David C. K, When Corporations Rule the World Kumarian Press, 1995.
Ernst, U, P The GATT/WTO dispute settlement system. International law, International organization, and dispute settlements Kluwer law international Ltd London 1997.
Helmut, W Globalization and unemployment springler 2000
James, C, L The global debt bomb M.E Sharp Inc 2000.
Kojm, C, A The problem of international debt H.W Wilson 1984.
Karliner, J. The Corporate Planet Sierra Club books 1997.
Sampson, G, P The role of the World Trade Organization in Global Governance United Nation university press 1999.
Sajal, L Regionalism and globalization: theory and practice Routledge 2001.
Davis, M. "Business ethics in the global market" Ethics; Vol 111 pg 666 chicago april 2001.
Leahy, J, T. "Making room for labor in business ethics" Journal of business ethics; Vol 29 pg33 Jan 2001.
Cragg, W. "Human rights and business ethics: Fashioning a new social contract" Journal of business ethics; Vol 27 pg205 sep 2000.
Robertson, C. "making ethical decision in multinational organization: A culture based model" Journal of business ethics; Vol 19 pg385 May 1999.
Momson, "A integrity and global leadership" Journal of business ethics; Vol 31 pg65 May 2001.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עולם עשיר ועולם עני - דילמות מוסריות בעידן הגלובליזציה", סמינריון אודות "עולם עשיר ועולם עני - דילמות מוסריות בעידן הגלובליזציה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.