היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפיסת עולם מרובעת מול תפיסת עולם עגולה (עפ"י פיענוח ציורי ילדים)

עבודה מס' 069505

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקשר שבין מאפייני הצורות הוויזואליות של המרובע והעיגול לבין אופן תפיסתן בקרב תלמידים. מחקר איכותני המבוסס על ציורי התלמידים ביסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה תוך כדי ניתוח ראיונות עימהם.

11,992 מילים ,18 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

מכל העצמים של העולם הדומם אין חביב על הילד מהבית. על אף שכיחותו בציורי ילדים נחקר הנושא אך מעט. עבודות המחקר המוקדשות לציורי בית דנות בנושא באופן כללי, בקשר להתפתחותו של הכושר הגראפי או האומנותי. בעבודה זו אתייחס לסגולות הסמליות של הבית ככלי ביטוי של הצורות הגיאומטריות: המרובע והעיגול בתפיסת עולמו של התלמיד. בסקירת הספרות לא נמצאו מחקרים בנושא בית הספר בציורי ילדים. לכן, מצאתי לנכון לבדוק אם קיים קשר בין תפיסת המרובע או העגול בציורי בית הספר כבציורי הבית. עבודת המחקר הנוכחית עוסקת בבדיקת הקשר בין תפיסת עולמו המרובעת או העגולה של תלמיד בית הספר לבין אופן השימוש במרובע ובעיגול בציירו את הבית ואת בית הספר.

שאלות המחקר -
1] האם ניתן לזהות אם אופי השקפת העולם המרובעת או העגולה בציורי הילדים?
2] מהו הקשר בין תפיסת עולם מרובעת או עגולה של תלמיד בית הספר לבין אופי השימוש בצורות גיאומטריות אלה עפ"י ציורי הבית ובית הספר?
3] האם קיים קשר בין צורת מבנה הבית ובית הספר לבין תפיסת עולמו המרובעת או העגולה של התלמיד?

כלי המחקר-
סוג המחקר הוא איכותני ולכן המחקר מתאר תופעה מסוימת הנחקרת בקרב האוכלוסייה הנדגמת. המחקר פנומנולוגי, המתבונן בתופעה כולה ושואף לפרש אותה תוך שיחזור המציאות מנקודת מבטם של המשתתפים בה.
כלי המחקר במחקר נוכחי הם: "תצפית" ו"ראיון".

ההליך המחקרי -
כ- 36 תלמידים, מ- 3 חטיבות גיל שונות (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה), נבחרו, באופן אקראי, לצייר בית ובית ספר, לפי תפיסתם. זיהוי תפיסת עולמם המרובעת והעיגולית של התלמידים מצריכה קישור בין אופן ציור הבית ובית הספר לבין הפרשנות המילולית הניתנת על ידם. לפיכך, בתום ביצוע הציור שהתבקשו לצייר, רואיינו הנדגמים ראיון אישי - פתוח אשר שימש ככלי רפלקטיבי לאופן ביצוע משימתם הראשונית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2.סקירת ספרות -
א. מהי תפיסת עולם?
ב. הציור ככלי המשקף תפיסת עולם
ג. ביטוי חשיבה הסתגלותית מול חשיבה יצירתית בציור כבסיס לעיצוב תפיסת עולם
ד. הסימבוליקה של המרובע והעיגול בתרבויות שונות
ה. הקשר בין עיצוב צורני של מבנה חינוכי לבין עיצוב תפיסת עולם
3. הנחות, השערות ושאלות מחקר
4. שיטת המחקר
- המדגם
- כלי המחקר
- ההליך המחקרי
- משתני המחקר והגדרתם
5. ממצאים
6. דיון
7. סיכום ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים (קובץ נפרד)

קטע מהעבודה:

"תפיסת העולם" היא המשמעות שנותן האדם למידע הנקלט במוחו. התפיסה היא תהליך של קליטת גירויים שבאמצעותו אנו רוכשים מודעות מידית למתרחש מחוצה לנו (באואר, 1979). ראשיתה של כל תפיסת עולם היא בתפיסה חזותית שפרושה המגע, שנעשה ע"י המוח עם העולם החיצוני באמצעות נתונים המשודרים ע"י החושים. העין רואה דבר מה, אך המוח הוא זה שמפענח את המשמעות של אותו דבר (גבע, 1990).

תגים:

ציורים · ציור ילדים · תפיסת עולם · סימבוליקה · רישום · אמנות · פסיכולוגיה · איכותני · מחקר · תצפיות · אישיות · תפיסה · סמלים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפיסת עולם מרובעת מול תפיסת עולם עגולה (עפ"י פיענוח ציורי ילדים)", סמינריון אודות "תפיסת עולם מרובעת מול תפיסת עולם עגולה (עפ"י פיענוח ציורי ילדים)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.