היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 67
עבודה מס' 68400
השוואה בין שני מאמרים העוסקים בחדשות מקוונות - מאמר איכותני-סיפורי ומאמר איכותני המשתמש בשיטות כמותיות.
2,824 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 68543
סקירה ספרותית של המושג, ביצוע מחקר איכותני הכולל ניתוח החברה, ניתוח הענף, מתן השערות ובדיקתן, הסקת מסקנות וגיבוש המלצות יישומיות ולהמשך מחקר.
22,812 מילים (כ-70 עמ'), 43 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68444
כיצד מיוצגים בני נוער והמציאות שלהם בסדרה אחת שיודע - Gossip Girl, וכיצד ייצוג זה מבטא את האידיאולוגיה השלטת, הקפיטליסטית במאה ה-21.
3,969 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69356
מחקר שבוצע באמצעות תצפיות על שיעור וראיון עם המורה.
5,793 מילים (כ-18 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60971
סקירה תיאורטית בנושא אסטרטגיות שיווק ופרסום ותכנון התהליך השיווקי, וכן עריכת מחקר שוק איכותני.
10,365 מילים (כ-32 עמ'), 23 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60667
מחקר איכותני הבודק את השפעת דפוסי הניהול וההתנהגות הארגונית בביה"ס על הנהגת הוראה שיתופית.
14,714 מילים (כ-45.5 עמ'), 73 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 61387
סקירת התיאוריות המרכזיות בתחום והצעה למחקר איכותני.
9,792 מילים (כ-30 עמ'), 60 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61546
ניתוח איכותני באמצעות ראיונות.
3,628 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61018
מחקר תצפיתי באמצעות ניתוח תוכן איכותני המבוסס על תצפית שטח ותצפית משתתפת.
6,438 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 67