עבודות [1-9] מתוך 85 :: [עמוד 1 מתוך 10]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "אישיות":

עבודה מס' 67459 SHOPPING CART DISABLED
הקושי הטיפולי בהפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות אנטי סוציאלית, 2008.
תיאור שני סוגי הפרעות- הפרעת האישיות האנטי סוציאלית והפרעת האישיות הגבולית, והתייחסות לקושי בטיפול בשני סוגי הפרעות אלו.
2,589 מילים (כ-8 עמודים), 22 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרעת אישיות הינה תבנית מתמשכת של התנסות פנימית או דפוסי תגובה להתנהגות אשר סוטה בצורה בולטת מהנורמה החברתית ונמשכת לאורך זמןAmerican Psychiatric) (Association, 2000. התנהגות זו מגבילה את האינדיבידואל בחייו היום יומיים באופן כזה שהוא בא לידי כישלונות חוזרים בתפקוד, ביחסים הבין אישיים או בשניהם(אליצור, טיאנו, מוניץ & נוימן, 2003).
הן מאפיינות מצבים קבועים ולא מצבים זמניים כגון פסיכוזה. הן שייכות לציר II ב-DSM והטיפול בהן ידוע כקשה מאוד בדרך כלל(Magnavita, 2004). הפרעות האישיות מאובחנות על ידי קריטריונים המאפיינים תכונות אופי, גישה או התנהגות מסוימת, כשכול הפרעה כוללת מספר שונה של קריטריונים המאפיינים אותה באופן ספציפי2004)Millon, & Grossman, Millon, Meagher,  Ramnath )
בעבודה זו נתמקד בשני סוגי הפרעות אישיות המאפיינות את אשכול B בציר זה: הפרעת האישיות האנטי סוציאלית(Anti Social Personality Disorder)  המוגדרת כדפוס של התנהגות לא אחראית והתעלמות מזכויות האחר, המתחיל בילדות או בבגרות המוקדמת; והפרעת האישיות הגבולית(Borderline Personality Disorder) המוגדרת כתבנית של אי יציבות ביחסים הבין אישיים, היבט עצמי רגשות ואימפולסיביות ניכרת, אשר מתחילות בבגרות המוקדמת (APA, 2000 ), ונדון בשאלה מדוע כל כך קשה לטפל בשני סוגי הפרעות אלה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. דיון
3. ביביליוגרפיה

מתוך העבודה:
מומחים רבים מתארים חולים בעלי הפרעת אישיות אנטי סוציאליתAnti Social Personality) (Disorder כאינדיבידואלים אשר אינם מכבדים את המנהגים, החוקים והסטנדרטים החברתיים כלומר, יש קושי רב לחולים אילו להשתלט על אישיותם בצורה כזו שהם מרגישים לעשות ככל העולה על רוחם בסיטואציות חברתיות שונות(Millon et al, 2004). התכונות העיקריות המאפיינות אותם הינן אימפולסיביות, התבדלות מהשאר, לקיחת סיכונים, חוסר מטרה עצמית ושיתוף פעולה נמוך(Cloninger, 2005) , וכמו כן, מרמה וחוסר כנות(Levy & Scott, 2006).
 
עבודה מס' 64612 SHOPPING CART DISABLED
התגבשות האישיות על פי הספר "יש ילדים זיגזג", 2004.
כיצד מתעצבת דרכו של הילד דרך עיני הספר בהתאמה ובניגוד לתאוריות שונות אודות התפתחות האישיות.
9,194 מילים (כ-28.5 עמודים), 6 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרקע לנושא העבודה הוא רכישת זהות הילד בגיל ההתבגרות. יצירה זו מעבירה לנו מסר חשוב, לפיו אל לנו לשפוט בני אדם לפי כללים ונורמות מקובלים. לכל אדם אישיות מגוונת, ובנפש כולנו ישנם סתירות וניגודים. לכן עלינו לקבל ולהבין גם אנשים השונים מאיתנו, ולהימנע מלאפיין אותם ולקטלג אותם על-פי מערכת ציפיות קבועה. עלינו להכיר בשונות בין אדם לאדם, שכן השונות שלנו מזולתנו היא זו המייחדת אותנו. מסר נוסף העולה מן היצירה הוא, כי אם נשכיל לשלב את הסתירות ואת הניגודים המגוונים את אישיותנו,  נגיע לשלמות נפשית ורוחנית.
המחקרים העיקריים שנעשו בתחום הם המחקרים הקלאסיים של לורנס קוהלברג, אריקסון, ואחרים, כל אחד טוען להתפתחות האישיות בדרך שונה.

בעבודה הנוכחית, בחרתי לנתח את הספר הזה, בגלל המשמעויות הרבות העולות מהרומן וההיבטים הנסתרים והגלויים בו לגבי צורת ההתפתחות של הילד. משמעותו המרכזית של הרומאן הולכת ומתגבשת כמו אישיותו של הגיבור המרכזי בו. תהליך ההתחנכות מגיע לשלמותו באמצעות התרחשויות בעלות השפעה על הדמות, באמצעות פרטים מסוימים, המשובצים ברומאן בתחילתו וצוברים משמעות בהמשך היצירה ובאמצעות כותרת הסיפור, המכוונת אל המשמעויות העיקריות הנובעות מהחוויות שהתרחשו ברומאן. כמו כן מונולוגים פנימיים, דיאלוגים וזיכרונות מעצבים לכל אורך היצירה את חיי הנפש של הגיבור. נוסף על כך אין להתעלם מהאמצעים האומנותיים השונים, התורמים לעיצוב משמעותו של הרומאן: מוטיבים, ניגודים וכן פרטים שונים בעלי משמעות סמלית.

מושגי המפתח המרכזי הוא מהות הרומן, ציונות, והעליה השניה.
רומן הוא סיפור אודות עלילה מסוימת או מאורע מסוים. שאלתיאל (1998) טוען כי הרומן תפקידו לשרטט דמויות, לספר סיפור קווי  ותוכן חברתי או פוליטי נוקב. רומן המסע ורומן החניכה הם ז'אנרים קרובים מבחינה זו ששניהם מאפשרים לתאר תהליך של שינוי שחל בדמות הראשית, שינוי שבמרכזו התפכחות או התבגרות. בשניהם יכול הגיבור ללמוד על עצמו ועל העולם. שניהם, לכן, מאפשרים גם תיאור של גיבוש זהות עצמית. ואכן, גרוסמן עושה שימוש בשניהם.
במקביל, מרמז הספר אל שורה ארוכה של יצירות מופת לילדים. ילד נוסע לראשונה בחייו לבדו ברכבת. הוא איננו מגיע ליעדו, משום שבדרך הוא פוגש אדם זר, פגישה שמשנה את המסלול שנקבע לו מראש, ומוליכה אותו לשורה של הרפתקאות בילוש. סיטואצית יסוד זו לקוחה מ"אמיל והבלשים" של אריך קסטנר, ועליה מבוסס גם רומן זה. פעם אחת, לפני שנים רבות, הייתה נסיכה עצובה. "לקחו אותה לרופאים, הם לא ידעו איך לרפא אותה מעצבותה. רופא אחד יעץ לקנות לה כלי נגינה... חליל עץ..." (213). תבנית אגדית זו מזכירה אגדות ידועות רבות, כגון הנסיכה והירח, או חליל הקסמים. "אני שם את הפיה בפה, ושומע צלילים סמויים מן האוזן", מספר נונו (297) ושולח את הקורא אל "הנסיך הקטן", אל "הדברים הסמויים מן העין", שהם החשובים באמת; "נונו-לב-ארי" קוראת לו גבי, על משקל "ריצ'רד-לב-ארי"; גבי מכנה את יעקב "יקירי, אישון-עיני ופרח נעורי", כינויים השאולים מ"לוליטה" (בהיפוך); שיבולת הזהב, שהיא חתימת הפשע של פליקס, מזכירה את סקרלט פימפרנל, המותיר מאחוריו את פרח המרגנית האדום - ואלו רק חלק מן הרמיזות הספרותיות ברומן.

העליה השניה, עליה מסופר הרומן, התרחבה לאחר הפרעות ברוסיה (1903-1905), שלאחריה החליטו יהודים רבים כי מקומם בישראל. במהלך עליה זו היגרו לישראל כמה עשרת אלפי יהודים והתיישבו בתל אביב-יפו, רחובות, ובמושבות בחוף הכינרת .

תוכן העניינים
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת תאוריות אודות גיבוש זהות עצמית
4. חיפוש הזהות של נונו
מוטיב המשחק
זיגזוגי הילד
ניגודים
פרטים בעלי משמעות סמלית
5. דיון ומסקנות
6. סיכום
7. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
על פי אריקסון האישיות הולכת ומתפתחת בהדרגה לפי שלבים החל מהלידה. התהליך מלווה במעברים משלב אחד של ארגון נפשי לשלב אירגוני חדש גבוה יותר, אולם על פי הילד יכול לעבור משלב אחד למשנהו במהירות, ולחזור אחורה, היות ונפשו לא עוצבה.
בתהליך זה קיימים יחסים עומדים בין הגורמים ההתפתחותיים הפנימיים המוגדרים ומוכתבים באופן גנטי תורשתי, לבין הכוחות וגורמים סביבתיים כגון תהליכי למידה וטיב היחסים עם האובייקטים המשמעותיים. המשך התפתחות מותנה בכיוון הכוחות הפועלים. הכוון הפרוגרסיבי להתקדמות שלב בשל יותר; הכיוון הרגרסיבי לנסיגה לשלב ארגון נפשי קודם וקיבעון המבטא עצירה התפתחותית במישור הפסיכוסקסואלי והפסיכוגנטי.
 
עבודה מס' 60177 SHOPPING CART DISABLED
בחינת אישיותו הפוליטית של אהוד ברק עפ"י התיאוריה של ברבר (1972), 1999.
סקירת התיאוריה וניסיון לבחון באמצעותה את אישיותו הפוליטית של ברק.
3,051 מילים (כ-9.5 עמודים), 7 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו נסקור את  התיאוריה של ברבר [ (Barber, J.D(1972 ] וננסה ליישמה, לצורך נתוח אישיותו הפוליטית של ראש הממשלה הנבחר בבחירות 1999 בישראל - מר אהוד ברק.
חשוב להדגיש כי הציטוטים והאסמכתאות אשר השתמשנו בהם לקוחים ממאמרי עיתונים, והתייחסות כותבי העבודה למאמרים אלה, לצורך העבודה , כאילו משקפים את העובדות כהוויתן.

כרקע לעבודה, נסקור את ציוני הדרך הבולטים בחייו של אהוד ברק , שכן אלה הם הנדבכים של המודל, העוסק בעיקר בגורמים אישיותיים (וסביבתיים).

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. עיקרי התיאוריה
3. יישום התיאוריה
4. הערכה וביקורת
5. סיכום

ביבליוגרפיה
1. מוסף עיתון "הארץ", 12.5.99, בחירות 99, מאמר מאת: דן מרגלית. 'אידיאולוג תכליתי'.
2. עיתון "הארץ", 14.5.99, מאמר מאת : חנה קים , חדר מלחמה.
3. עיתון "ידיעות אחרונות", 20.5.99, מאמר מאת: נחום ברנע , שעת החסד.
4. שם , מאמר מאת: יעל גבירץ , כמו טיל שהתביית על המטרה.
5. עיתון "ידיעות אחרונות", 28.5.99, מאמר מאת : נחום ברנע , הטלפון לא מצלצל.
6. שם, מאמר מאת : סימה קדמון , קואליציה ללא מגע יד אדם .
7,. Barber, J.D. (1972) ,the Presidential Character, New Jersey: Englewood Cliffs
Prentice-Hall
 
עבודה מס' 69886 SHOPPING CART DISABLED
מבחני אישיות, 2012.
סקירת שלושת סוגי מבחני האישיות: מבחני השלכה, מבחני דיווח עצמי ומבחני התנהגות.
9,208 מילים (כ-28.5 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא הערכת האישיות הוא המאפיין החשוב והמייחד של עבודת הפסיכולוג הקליני. אחד הכלים המשמשים את הפסיכולוג בעבודתו הוא השימוש במבחן האישיות.  מבחני אישיות הם מבחנים בפסיכולוגיה קלינית המיועדים להעריך את האישיות ולמדוד אותה
מטרת מבחני האישיות לבדוק את השוני ההתנהגותי וההבדל ביכולות בין אנשים שונים. מחקר על הבדלים בין אישיים בוחן את הבדלי התגובות של מטופלים לאותו הטיפול. כמו כן, מטרת המבחנים היא לחזות את התנהגותו של הנבחן בסיטואציות מסוימות או לקבל הסבר על התנהגות שקרתה.
עבודה זו סוקרת את שלושת סוגי מבחני האישיות: מבחני השלכה, מבחני דיווח עצמי ומבחני התנהגות. כאשר המטרה היא להציג את ייעודם, גישות ותאוריות על פי הן הם נבנו, האופן בו הן התפתחו וכן תמנה את הסיבות לקשיים בניבויים על פי המבחנים הללו.
כמו כן, בהתאם ללימודי החינוך המיוחד הוצגו מספר מבחני אישיות הבודקים את אישיות הילדים, מבחנים אלו שונים במעט מהמבחנים המיועדים למבוגרים ועל כך יורחב במהלך העבודה.
סיכום העבודה יציג בקצרה את שלוש הגישות ותוצג השוואה בין סוגי המבחנים השונים, בנוסף תוצג ביקורת על סוגי המבחנים והשימוש בהם.
מבחנים לדוגמא והפירוש הניתן לחלק מהם, מוצגים כנספחים בסוף העבודה, זאת, על מנת לאפשר שטף קריאה "זורם" של העבודה , הסבר למיקום של כל נספח מוצג במהלך העבודה בצמוד לסוג המבחן אותן הוא מדגים.
חשוב לציין כי קיימים סוגים רבים של מבחני אישיות, היות והיקף העבודה מוגבל ואינו מאפשר לבחון את כולם נבחרו מספר מבחנים מרכזיים המאפיינים מגוון מבין סוגי המבחנים הקיימים.
אמצעים נוספים להערכת האישיות כגון: תצפיות, ראיונות והערכות של בני אדם קרובים זכו מסיבה זו לסקירה קצרה בלבד, למרות המשמעויות הלא מבוטלות שיש לאמצעים אלו על הערכת האישיות של הנבדק.

תוכן עניינים:
1.מבוא
2.מבחני אישיות
        2.1 מבחני האישיות- רקע
        2.2 מבחני אישיות
        2.3 הערכת אישיות
        2.4 התפתחות מבחני האישיות
        2.5 גישות בבניית מבחני אישיות
3. מבחני דיווח עצמי להערכת תכונות ספציפיות
       3.1 שאלון האישיות הרב שלבי של מינסוטה (MMPI)
       3.2 סולמות האישיות של קומריי
       3.3 שאלוני גילפורד
       3.4 רשימת העדפות האישיות של אדוארדס (EPPS)
       3.5 מבחן גורמי אישיות PF)16)
       3.6 עיוותים בדיווח עצמי
4. מבחני השלכה
      4. סוגי מבחני ההשלכה
      4.1 מבחן כתמי הדיו של רורשך
      4.2 מבחן התפסת הנושא TAT
      4.3 מבחן התפיסה לילדים- CAT
      4.4 ממבחן השלמת משפטים
      4.5 מבחן אסוציאציות
      4.6 מבחן הציורים
      4.7 מבחן בנדר
      4.8 משחק כאמצעי להערכת אישיות
      4.9 ביקורת על מבחני ההשלכה
5. מבחני אישיות לילדים
6. השוואה בין מבחני ההשלכה ומבחני הדיווח העצמי
7. דיון ומסקנות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים

מתוך העבודה:
הניסיונות הראשונים לבנות מבחני אישיות מן הסוג המשמש אותנו כיום נערכו בשלהי המאה התשע עשרה באירופה ובארה"ב. אחד המבחנים המוקדמים המצוי גן כיום בשימוש בגרסאות משפורות הינו מבחן האסוציאציות החופשיות, אותו בנה Kraepelin ב-1892 במהלך עבודה עם מטופלים- חולי נפש, כאשר המבחן בנוי מסדרות של מילים שהנבדק מתבקש להגיב על כל אחת מהן במלה הראשונה העולה על דעתו כמו כן ניסה לחקור בשיטה זו גם השפעות הפסיכולוגיות של עייפות, רעב ושימוש בסמים (ביטמן ואח' ,1993).
 
עבודה מס' 61450 SHOPPING CART DISABLED
אישיות, 2001.
תיאוריות שונות על האישיות והיכן הן ממקומות על פני רצפים שונים - חופש לעומת דטרמינזם, גישה הוליסטית לעומת גישה מפצלת.
4,715 מילים (כ-14.5 עמודים), 7 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
האישיות
א. המימד המשווה: דרטמיניזם - חופש בחירה
ב. המימד המשווה: עבר-עתיד
ג. המימד המשווה: גורמים פנימיים-חיצוניים
ד. המימד המשווה: גישה הוליסטית - גישה מפצלת
ה. המימד המשווה: אדם טוב - אדם רע
ו. המימד המשווה: מניע או דחפים
ז. המימד המשווה: הרגשת סיפוק
סיכום
ביבליוגרפיה

קיימות הגדרות רבות ל"אישיות", וכל הגדרה תלויה בגישה התיאורטית למהות האדם. כל ההגדרות מתייחסות לאפיונים שהם קבועים יחסית, ובכך מעניקים יציבות להתנהגות האדם.
הגדרה שמייצגת מכנה משותף היא: "אישיות היא צורות החשיבה, ההרגשה וההתנהגות הקובעות את הסגנון הייחודי של האדם ומשפיעות על קשריו עם סביבתו".
האישיות מושפעת מגורמי תורשה וסביבה. הדמיון באישיותם של תאומים זהים שגדלו בנפרד, גדול יותר מאשר בין אחים רגילים וגם יותר מאשר בין תאומים זהים שגדלו יחדיו, אך בכל זאת קיימים הבדלים ביניהם, כתוצאה מסביבות שונות.
בעבודתי זו התייחסתי לתיאוריות השונות של האישיות וניסיתי לבחון היכן הן ממוקמות על פני כל אחד מהרצפים המובאים להלן:1

1. חופש לעומת דטרמיניזם
באיזו מידה האדם חופשי להתנהג כרצונו והוא אדון לגורלו (כפי ש רוג'רס, אצל בראל (1996) טען בתיאוריה ההומניסטית שלו), או שהתנהגותו מוכתבת ע"י גורמים פנימיים (כפי שפרויד טען (פרויד, ז. 1940, תרגום תשל"א)), או חיצוניים (כפי שסקינר טען בתיאוריה הביהביוריסטית שלו).
2. גישה הוליסטית - גישה מפצלת
האם אפשר לתאר את האדם ולהבינו בשלמותו (כפי שטען רוג'רס, אצל בראל (1996), או שיש להתייחס לתהליכים ספציפיים.
----------------------------------------------------------------------------------
1. המקורות העיקריים:
בר אל, צ. נוימאיר, מ. (1996). מפגשים עם הפסיכולוגיה. מפגש שני: פסיכולוגיה התפתחותית. הוצאת רכס, אוניברסיטת ת"א.
אריקסון, א. (1960). ילדות וחברה: פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן. תל אביב: ספרית פועלים (אצל סולברג, 1994).
פרויד, ז. (1940, תרגום תשל"א) כתבי זגמונד פרויד. תל אביב: הוצאת דביר.
מקורות משניים:
האוניברסיטה הפתוחה, (1990), מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה רביעית יחידות 12-10, האישיות: תיאור מדידה והערכה.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990),  אישיות: תיאוריה ומחקר, כרך א': יחידות 2-1.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990), אישיות: תיאוריה ומחקר, כרך ב': יחידות 4-3.
סולברג ש. (1994). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מאגנס.
 
עבודה מס' 66742 SHOPPING CART DISABLED
עמדות של אחיות בנושא העברת תכונות אישיות לאחר השתלת לב, 2006.
האם אחיות עדות לשינויים באישיות החולה המושתל או מקבלות את הדיווחים על התופעה מהחולים עצמם או מבני המשפחה. (מחקר באמצעות שאלונים)
15,262 מילים (כ-47 עמודים), 101 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשל חשיבותו הסמלית של הלב בעיני המטופלים, ניתוח השתלת לב מהווה תהליך מורכב של פרידה מהלב ה"מקורי" וההסתגלות לאיבר הזר. בספרות מקצועית מדווח על קשיי התמודדות רבים, כגון: התקפי חרדה, דיכאון ותגובות פוסט - טראומטיות. כמו כן דווח על מועמדים לניתוח ובני משפחתם שחששו, שמא לבו של התורם יכול להשפיע על התכונות האישיות של המושתל ואפילו לשנות אותם בדומה לאישיותו של התורם.
מטרת העבודה: סקירת העמדות של אחיות שמטפלות במושתלי לב וכבד לגבי העברת תכונות האישיות מתורם למושתל.
השאלה המחקרית: האם אחיות עדות לשינויים באישיות החולה המושתל או מקבלות את הדיווחים על התופעה מהחולים עצמם או מבני המשפחה.
עיקרי השיטה לביצוע: מחקר גישוש באוכלוסיית מטפלים מייצגת, בעזרת ראיון חצי מובנה; אוכלוסיית המדגם בשלב הגישוש: רופא קרדיולוג, אחות מתאמת השתלות לב ועו"ס המתמחה בנושא.
לאחר סקירת ספרות ועל סמך התשובות שהתקבלו נבנה שאלון ממוקד לנושא הנחקר. אוכלוסיית המחקר הינה מדגם נוחות וכוללת קבוצת ניסוי מ 10 אחיות צוות ממחלקת ניתוחי חזה (המטפלות במושתלי לב) וקבוצת ביקורת של 14 אחיות צוות מיחידת ההשתלות (המטפלות במושתלי כבד) בביה"ח במרכז הארץ.
תוצאות שהתקבלו: בקבוצת מחקר אחיות לא קיבלו דיווחים מהחולים על השינויים באישיות לאחר ניתוח; יחד עם זאת 50% מאחיות בקבוצה זו מאמינות שאישיות התורם יכולה להשפיע על המושתל באמצעות הלב שקיבל. בקבוצת ביקורת 43% מאחיות קיבלו דיווחים על השינוי באופי ובאישיות מהחולים; יחד עם זאת רק 29% מהן מאמינות שאישיות התורם יכולה להשפיע על המושתל. כמו כן רוב האחיות בשתי הקבוצות מסכימות שהשינויים נובעים מהשפעה תרופתית על החולה ומהווים דרך התמודדות עם מצבי דחק לאחר ניתוח ההשתלה.

מטרת המחקר: סקירת עמדות של אחיות לגבי העברת תכונות האישיות מתורם למושתל.
מערך המחקר: שיטות המחקר: מחקר איכותני בשלב הגישוש. מחקר רטרוספקטיבי בשלב העיקרי.
שיטת הדגימה: מדגם נוחות.

אוכלוסיית המחקר: בשלב הגישוש נבחרו ארבעה אינפורמנטים שמהווים קבוצה מייצגת של צוות רב מקצועי המטפל במושלי לב: רופא קרדיולוג, אחות מתאמות השתלות לב ועובדת סוציאלית שמנחה קבוצות תמיכה לחולים לפני ואחרי ההשתלה. האינפורמנטים שנבחרו מייצגים טווח רחב של מטפלים במושתלי לב (רופא \אחות \ עו"ס), כדי לתת תוקף להכללת הממצאים.
בשלב המחקר אוכלוסיית המחקר כללה את אנשי הצוות הסיעודי שמטפלים בחולים לאחר השתלת לב (קבוצת ניסוי) ואחיות שמטפלות במושתלי כבד (קבוצת ביקורת).
סה"כ חולקו 30 שאלונים - 15 בכל מחלקה;
התקבלו בחזרה 24 שאלונים - 10 ממחלקת ניתוחי חזה ו- 14 מיחידת ההשתלות.

תוכן עניינים:
- מבוא
- סקירת ספרות
המשמעות הסמלית של הלב
לב כיסוד הכול
הקשר בין לב ורגש מהיבטים של דת, פילוסופיה ומסורת של עמי העולם
סקירת עמדות דתיות לגבי השתלת לב
האמונות העממיות על העברת תכונות האישיות יחד עם הלב
חשש מהעברת תכונות אישיות יחד עם הלב המושתל
תקופת המתנה לניתוח
תקופה שלאחר הניתוח
ההשפעה התרופתית
איכות חיים לאחר השתלת לב
השפעה של השתלת לב על יחסים בין בני הזוג
השפעה של השתלת לב על חיי המין
דרכי התמודדות עם הקשיים הפסיכולוגיים לפני ואחרי השתלת לב
גישה איכותנית בביצוע המחקר
- השיטה
מטרת מחקר
מערך המחקר ואישורים
האוכלוסייה
הכלים
הליך המחקר
- תוצאות
- דיון
- סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה
נספח 1 שאלון לאחיות ממחלקת ניתוחי חזה
נספח 2 שאלון לאחיות מיחידת ההשתלות
נספח 3 ריכוז הנתונים לאחר מילוי השאלונים ע"י האחיות

הערת מערכת: העבודה אינה כולל פלטי SPSS.

מתוך העבודה:
ניתוח השתלת לב אינו מתמקד בהחלפה טכנית של איבר אחד בשני, אלא מהווה תהליך ממושך של הסתגלות, בשל חשיבותו הסמלית הרבה של הלב בתודעה האנושית.
כאשר כריסטיאן ברנרד - הרופא הראשון שעשה ניתוח להשתלת לב ב- 1967, התבקש להדגיר מהו לב : משאבה שרירית או מרכז רגשות, אמר: "אין לי ספק, שמדובר באיבר חלול המורכב משרירים שונים, בדומה לשלפוחית השתן וכיס המרה. מכיוון שהוא קשור למערך ההורמונאלי, הלב משנה את פעילותו בהתאם לרגשות שחש האדם. אם הנשמה אכן קיימת, היא לא נמצאת בלב... (Bateneva, 2001). השתלת לב "אחר" מאיימת על השלמות, היציבות וטבעו של ''self '' (Kraft, 1971; Castelnuovo - Tedesco, 1978 ;).
 
עבודה מס' 10165 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות האישיות.
סקירת תיאוריות אודות התפתחות האישיות, השינויים בגיל ההתבגרות, התיאוריה של אריקסון, למידה חברתית ופרויד.
4,273 מילים (כ-13 עמודים), 6 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור תיאוריות אודות התפתחות האישיות על מנת לעמוד על דעות החוקרים בנושא.
תחילתה של הפסיכולוגיה כמקצוע במחשבה זו, שהפרטים מסוגלים לקבל החלטות ממשיות. יעדה היא ליצור מאגר של ידע, בעזרתו נוכל להעשיר את חינו. מטרתה העיקרית היתה לחשוף את יכולתנו להשתנות, להראות לנו כיצד להיעשות לאנשים שאנו רוצים להיות. היתה לכך, הצדקה מלאה להאמין שהפסיכולוגיה המוקדמת תחקור את השינוי באדם. בהיותה חקר הדרך בה מווסתים אנשים את ייעודם הפנימי, התעמקה הפסיכולוגיה במידת השליטה שיש להם עליו, וחקרה בקביעות את ההשפעות של התנהגויות שונות על אנשים.
ברור כי לתורשה יש תפקיד נכבד בחיינו. אנו יורשים את הפסיכולוגיה המסובכת האחראית לזיהוינו כבני אדם ולא כבני מין אחר. אולם ברור הוא כי גם לסביבה יש השפעה על הפרט, והתיאוריות להלן יתייחסו לכך.

תוכן העניינים:                    
1. מטרת העבודה.
2. הקדמה- השינויים בגיל ההתבגרות.
3. סקירת התיאוריות.
           א. אריקסון
           ב. למידה חברתית
           ג. פרויד
4. מראי מקום.
5. ביבליוגרפיה.
 
עבודה מס' 64632 SHOPPING CART DISABLED
קינות אישיות - יהודה הלוי, 2000.
ניתוח שלוש קינות אישיות שכתב ריה"ל וכולן עוסקות בקינה על נערה צעירה שמתה טרם זמנה.
6,629 מילים (כ-20.5 עמודים), 8 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ר' אבו אלחסן יהודה בן שמואל הלוי נולד בטודילה כנראה ב1.1075
חינוכו הקיף את תרבות התקופה, לימודים קלאסיים וכן עברית, ערבית וקסטילית.

הוא נחשב לגדול המשוררים היהודים בימי הביניים, מה שהביא לו כבוד רב בחייו ולאחר מותו. הוא כתב את ספר "הכוזרי" (בערבית), חבור פילוסופי שאינו אלא סניגוריה נלהבת על היהדות. מאורעות התקופה והפרעות שערכו הנוצרים ביהודים בספרד הביאוהו למחשבה כי הפתרון היחיד לבעיית הגלות היא עליית עם ישראל לארץ ישראל.

זאת ועוד, הגעגועים על ארץ האבות, תשוקתו החזקה לציון והשקפת עולמו הדתית והמסורתית כאחת, הביאוהו לא רק להטיף ברבים לשיבת ציון, אלא אף לקיימה הלכה למעשה ובכך שמש דוגמא לאחיו.

המשורר יצא למסעו בלווית קבוצת יהודים וספינתם הגיעה, לאחר תלאות וסופות לנמל אלכסנדריה ב-1140 במצרים. תוכניותיו להפליג ממצרים לארץ ישראל התעכבו מספר חודשים. ובמהלך תקופה זו רכש לו ידידים אוהדים ומעריצים רבים במצרים, שבאו לראות מקרוב את המשורר המפורסם. לבסוף נפטר במצרים ב-1141 ולא זכה לעלות ארצה.7

בשירתו באים לידי ביטוי דברי שבח ואהבה לארץ ישראל וכיסופי העם אליה.
הוא שיווה נוי לנושאים נדושים בשירת החול, כגון לדברי שבח וידידות, קינות על מתים, זמרי אהבה, יין, מכתבים היתוליים, חידות ועוד.

המציאות הגלותית בה חי והטרגדיה של העם היהודי הנתון לחסדי הגויים הביאוהו לערוך חשבון-נפש ולהפוך את שירתו האינדוידואליסטית לשירת כלל ישראל בזמנו. כך נולדה שירתו הלאומית הכוללת שירי גלות וגאולה וכן שירי ציון.אורח חייו ומעמדו הרם שרכש במשך הזמן חייבוהו לבוא במגע הדוק עם אנשים שונים, ידידים ויריבים כאחד, ועליהם שר חלק ניכר משירתו. שירה זו מגלה לנו את מאורעות חייו ומהווה ראי של פני התקופה.

שירתו - כ-750 שירים שכתב ריה"ל (רבי יהודה הלוי) הגיעו לידנו. מצוים בהם כל הנושאים המקובלים בשירת ספרד וכן המבנים ודרכי העיצוב האסתטיים המקובלים בה בשירי החול ובשירי הקודש. (כמו: שירי חשק, שירי יין, שירי שבח וידידות, שירי חתונה, פיוטים למועדי ישראל וקינות).

הקינות - כ-45 קינות חוברו על ידי ריה"ל על מותם של מכרים וידידים, רובן חוברו במבנה "הקצידה".  ה"קצידה" הינו שיר בעל תכלית, המשרת מגמה מסוימת. (למשל, הטפת רעיון, פאור או גינוי, פנייה לסדור עניינים וכדומה). השיר בנוי שני נושאים עיקריים: הפתיחה האמנותית למעלה והגוף הענייני למטה וגבול ברור ביניהם - "תפארת ההחלצות".

תוכן עניינים:
1. מבוא
2.  הה בתי השכחת משכנך
3. אהה נבקע תהום רבה
4. ליעלת חן תמה
5. הערות שוליים
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בשירתו של ריה"ל באים לידי ביטוי שני סוגי קינות:
1. קינות לאומיות - כאן באה לידי ביטוי קינתו של המשורר על אסון העם המרוחק מציון מולדתו - המציאות הגלותית בה חי, המסכנת את קיומו כעם והסבל של אחיו הנתונים לחסדי העמים הרודפים אותם.
2. קינות אישיות - בתקופתו של ריה"ל ערכו הנוצרים פרעות ביהודים וריה"ל הכין מספר קינות אישיות עבור אותם אנשים שהכיר (כמו שלמה אבן פרוציאל ידידו שנרצח ע"י ספרדים נוצריים) וכן מספר קינות אישיות שבהן לא מציין המשורר את זהותה הספציפית של הדמות אך בכל הקינות האישיות באים לידי ביטוי רגשות עמוקים על המות ועל סבלם של החיים בצל המוות.
 
עבודה מס' 65472 SHOPPING CART DISABLED
מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית, 2006.
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המושג 'מנגנוני הגנה' נפוץ בספרות הפסיכולוגית והפסיכיאטרית, ומשמש כמטפורה בעלת ערך קליני להסבר תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים.
על פי ה - DSM-4, מנגנוני הגנה מוגדרים כתהליכים פסיכולוגיים אוטומטיים המגנים על הפרט מפני חרדה ומפני מודעות לסכנות או גורמי לחץ פנימיים וחיצוניים. הפרט לרוב אינו מודע לפעולת תהליכים אלו. מנגנוני ההגנה מתווכים בין גורם הלחץ לבין תגובת הפרט לקונפליקט ריגשי. על פי תיאוריות פסיכואנליטיות, מנגנוני ההגנה משמשים פונקציה מרכזית דרכה פועל האגו כמתווך בין דרישות האיד - הדחפים לבין דרישות המציאות.
למרות השכיחות הגבוהה של השימוש במושג, ומרכזיותו בתיאור וניתוח מטופלים, קיימים למעשה אי-בהירות וחוסר-עקביות בהמשגת המנגנונים השונים ובקביעת הקשר שלהם  עם אבחנות ספציפיות. אחת השאלות המרכזיות היא, עד כמה כוללות ההגנות מרכיב פתולוגי, כלומר, עד כמה תפקוד הגנתי תורם להסתגלות ועד כמה הוא מקשה עליה. ישנה הסכמה כי תפקוד הגנתי הוא מרכיב מרכזי של האגו המהווה חלק מההתפתחות התקינה ושקיימות הגנות מפותחות יותר ומפותחות פחות. אך קשה לצייר תמונה ברורה המבדילה בין הרמות השונות של ההגנות וקובעת באילו תנאים הן תורמות להסתגלות ומתי הן מהוות תשתית להתפתחות פתולוגיה. למרות אי הבהירות, מרבית החוקרים מסכימים על כמה מאפיינים עיקריים:
* מנגנוני ההגנה הם אמצעים המופעלים כנגד איום פנימי.
* מטרתם להפחית או לסלק חרדה.
* הם מאופיינים במידה מסוימת של עיוות המציאות הפנימית או החיצונית.
* המנגנונים במהותם לא מודעים ואי רציונאלים.
* במקרים מסוימים השימוש בהם עלול להיות פתולוגי.

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת מנגנוני הגנה
סיווג מנגנוני הגנה
שימוש במנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית
טיפול
תיאור מקרה
סיכום
מקורות

מתוך העבודה:
Vaillant (1934 ,1976), אשר חקר את הנושא, העמיד מסגרת תיאורטית מגובשת ומקיפה לסיווג התפתחותי של מנגנוני הגנה. גישתו מדגישה את הצורך לזהות אפיונים מקבילים בין ההתנהגות הגלויה ובין תהליכים אינטרא-פסיכיים משוערים. זאת כדי לאפשר בחינת תפקוד האגו בפעולה, במקום במונחים תיאורטיים. הוא פעל להרחבת מושג ההגנות אל תחום התהליכים המודעים, והוסיף מנגנונים חדשים כמו פנטזיה, הומור, אגרסיה פאסיבית, Acting-out ועוד.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 85 :: [עמוד 1 מתוך 10]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>