היישום אינו מחובר לאינטרנט

אנורקסיה בעולם החילוני מול העולם הדתי

עבודה מס' 062938

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה כללית והצעה קצרה למחקר איכותני.

3,456 מילים ,16 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
א. מבוא
ב. קשר אפשרי שבין תרבות ואנורקסיה
ג. אנורקסיה ודת
ד. יהדות ואנורקסיה
ה. סיכום הספרות והגדרת תחום המחקר
ו. שיטת המחקר המוצעת
ביבליוגרפיה


מבוא
באמצע שנות ה70 - של המאה ה20 -, הפכה האנורקסיה נרבוזה לתופעה ידועה ומוכרת
בקרב הציבור האמריקאי ולאחר כעשור תוארה בפרסומים פסיכיאטריים ופופולריים בתור
ההפרעה הפסיכיאטרית של שנות ה80 -. מדובר בהפרעת אכילה המאופיינת בדפוסי אכילה
לקויים, ומבטאת על ידי הפרעות פסיכולוגיות מסוימות את החרדות המרכזיות והבעיות הבלתי
פתורות של תרבות. ניתן לראות את האנורקסיה כ"הפרעה אתנית" (גורדון, 1991).

כאשר מדובר בהפרעה אתנית, יש לה יסודות תרבותיים אשר מהם נובעת ההפרעה
ואותם יסודות תרבותיים מכתיבים את דפוסי ההתנהגות. תופעת האנורקסיה מוכרת מהמאה
ה14-, כאשר הדבר נתפס כחוייה מיסטית של נשים אשר בעייתן היתה סבל כרוני שנבע
מתפיסות דתיות, אשר הוכרו בקרב 'הנשים של ג'וליאן הנורדי' כדרך לרפא את החברה. היתה
זו דרך של ריפוי איכותי של הנפש, אשר לווה כאמור ביסורים (Garrett, 2001). האנורקסיה
נרבוזה אופיינה כבר בשנת 1689 על ידי רופא אנגלי בשם תומס מורטון. הסימפטום העיקרי
שהוכר היה חוסר תיאבון ואובדן משקל. בשלבים מסוימים קשרו את התופעה כסימן דתי
המבשר מחלה וראו את הלוקים באנורקסיה באור שלילי. מרבית הלוקים בהפרעות אכילה, בין
אם מדובר באנורקסיה או בבולימיה, שגם זו הפרעת אכילה המתבטאת בזלילה שסופה בהקאה,
הן נשים. בעבר היו אלו נשים בעלות הילה של קדושה, שנמנעו מלאכול בימי הביניים. מאז
המאה ה18 - אלו היו נערות שסירבו לאכול ויצא להן שם רע בשל חולשתן הגופנית (גורדון,
1991).

מקובל אמנם שאנורקסיה נרבוזה בעידן המודרני הינה בעיקר מחלתן של נערות ונשים,
החל מגיל ההתבגרות ועד סביבות גיל Nagata et al., 2001; Sosnowski, 2001) 50), אולם
קיימות השערות מוקדמות יותר, שאנורקסיה נרבוזה הינה מחלה השכיחה יותר בקרב משפחות
יהודיות או נוצריות, אשר בתרבותן קיימים קשרים רבים בין תפיסות סגפניות של הדת ובין
האופן שבה מתוארת האנורקסיה נרבוזה. יחד עם זאת, מחקרים לא מצאו קשר חזק בין
תפיסות דתיות ובין האנורקסיה, למרות שבקודים האתיים של הקבוצות הדתיות מצויים
יסודות של הקרבה, לויאליות ופרישות ממין, אשר תואמות את הנשים האנורקסיות. כאמור,
אין קשר חזק וקיימת הכחשה של הענשה עצמית במסורת היהודית-נוצרית. מסורות אלו
מביעות הערכה ויש בהן מקום של כבוד הן לאכילה והן להדגשת המין. יוצא אם כן, שלמרות,
שגם אנורקסיה וגם פרישות ונזירות מתקשרים עם תפיסות של אידיאליזציה, עדיין אין בהן כדי
להעיד על קשר שבין דת מסוימת לבין תופעת האנורקסיה (.(Huline, 2000

גם גורדון (1991) מציין כי למרות השערות קודמות, לא הוכח שאנורקסיה נרבוזה
שכיחה יותר בקרב משפחות יהודיות או קתוליות בארה"ב וטרם הוכח קיומו של קשר על רקע
דתי מסוים ובין התפתחות הפרעות אכילה. מאידך, ניתן לאבחן באופן אינטואיטיבי
שלאנורקסיות יש לעיתים תכופות רקע דתי, המאופיין בגישות פוריטניות מחמירות, בעיקר לגבי
מיניות נשית ובהחלט תתכן התנגשות בין רקע דתי מגביל ואופיים הליברלי של מנהגי המין
כיום. בעבודה זו ארצה לבחון את הגישות השונות הנוגעות לקשר שבין אנורקסיה נרבוזה לבין
גישות דתיות או תרבותיות, כאשר לאחר בחינת הספרות שפורסמה בנושאים אלה ארצה להציע
מחקר המשך בתחום זה.

לשם כך ארצה לבחון את ההקשר התרבותי-דתי הנוגע לנושא האכילה. בשלב הראשון
אבחן התייחסות תרבותית לנושא האוכל והאם ניתן לזהות בו הקשרים לתופעת האנורקסיה.
לאחר מכן אבחן את ההקשרים בנושא זה שבין תרבות ודת ובשלב אחרון אברר את הקשר, אם
הוא קיים בכלל, שבין אנורקסיה,אוכל ודת.

מקורות:

בורדייה, פ., "המטאמורפוזה של הטעם", (תרגום: נ. בן ארי), בתוך: אבן-זהר, א., (עורך), (1980), אבל מי יצר את היוצרים?, המכון לפואטיקה וסימיוטיקה על שם פורטר, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, (תדפיס).
גורדון, ר. א., (1991), אנורקסיה ובולימיה, (תרגום: ר. רז), אח, קרית אתא.
לוי, א., (1988), החרדים, כתר, ירושלים.
צבר בן-יהושע, נ., (1990), המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, מסדה, תל אביב.
Barzun, J. Graff, H.F., (1977), The Modern Researcher, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
Berg, F. M. Rosencrans, K., (ed.), (2000), Women Afraid to Eat: Breaking Free in Today's Weight-Obsessed World, New York.
Bryman, A., (1988), The Nature of Quantitative Research, Hyman, London.
Doan, L. M., "Eating Disorder Symptomatology, East Asian Culture, and Models of Acculturation", Dissertation Abstracts International - B: The Sciences and Engineering 62(1B), 2001, p. 544.
Garrett, C., "Weal and Woe: Suffering, Sociology and the Emotions of Julian of Norwich", Pastoral Psychology 49(3), 2001, pp. 187-203.
Huline, D. S., "Anorexia Nervosa: Some Connections with the Religious Attitude", British Journal of Medical Psychology 73(1), 2000, pp. 67-76.
Nagata, T., Kaye, W. H., Kiriike, N., Rao, R., McConaha, C. Plotnicov, K. H., "Physical and Sexual Abuse Histories in Patients with Eating Disorders: A Comparison of Japanese and American Patients", Psychiatry and Clinical Neurosciences 55(4), 2001, pp. 333-340.
Pfeiffer, E. von-Moers, A., "Camptocormia in an Adolescent", Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 39(8), 2000, pp. 944-945.
Ramacciotti, C. E., Dell'Osso, L., Paoli, R. A., Ciapparelli, A., Coli, E., Kaplan, A. S. Garfinkel, P. E., "Characteristtics of Eating Disorder Patients Without a Drive for Thinnes", International Journal of Eating Disorders 32(2), 2002, pp. 206-212.
Simpson, K. J., "Anorexia Nervosa and Culture", Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 9(1), 2002, pp. 65-71.
Sosnowski, R., "The Relationship Between Age of Menarche and Attitude Toward Menstruation and Body Image Distortion in European American Women", Dissertation Abstracts International - B: The Sciences and Engineering 61(12B), 2001, p. 6722.
van-Deth, R. Vandereycken, W., "Food Refusal and Insanity: Sitophobia and Anorexia Nervosa in Victorian Asylums", International Journal of Eating Disorders 27(4), 2000, pp. 390-404.

תגים:

אוכל · אכילה · אמונה · בולימיה · דתית · הפרעות · חרדים · יהדות · נצרות · רעב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אנורקסיה בעולם החילוני מול העולם הדתי", סמינריון אודות "אנורקסיה בעולם החילוני מול העולם הדתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.