היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66093
סקירה של הספרות העדכנית (עד 2005) בתחום הפרעות הקשב וזיכרון עבודה תוך ניסיון לקשור בין שני הנושאים.
2,341 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 66099
סקירת מחקרים בנושא ADHD ובנושא הפרעות פרגמטיות והתחקות אחר הקשר ביניהם.
2,196 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 65821
תיאור מקרה, מרכיבי הרקע הקשורים לבעיות ההתנהגות, הסבר פסיכולוגי-דינאמי לבעיית התלמיד, בניית תוכנית עיצוב התנהגות ודיון בסוגיות של בעיות משמעת בכיתה.
3,178 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61091
אנורקסיה וביטוייה כתוצר חברתי, השפעת החברה, התרבות והמשפחה על תופעת האנורקסיה מחד ובולמיה מאידך.
6,035 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60887
סקירת הספרות בנושא וחקר מקרה באמצעות מבחן ה-D2.
6,962 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70257
דיון במטופל עם הפרעת אישיות גבולית עם מרכיבי חרדה ודיכאון.
3,209 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61667
3,596 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61691
ניתוח דמותו של מר יודול (ג'ק ניקולסון) בסרט "הכי טוב שיש".
4,034 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66410
האם יש לשנות את החוק ולאפשר לבית המשפט להורות על אשפוז כפוי גם כאשר מדובר בהפרעות נפשיות (ולא רק במחלות נפש, כנדרש בחוק) המהוות סכנת חיי (כדוגמת אנורקסיה).
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100