היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 50953
סקירת האסכולה הסטואית בפילוסופיה ההלניסטית והקשר שלה לתקופת הרנסאנס ולמשבר הנצרות.
2,882 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 64240
השוואה בין דת האיסלאם לבין הנצרות בשלושה פרמטרים: "אקסקלוסיביות", "אינקלוסיביות" ו"תפיסת האחר". מהות החיבור היא העיסוק בדו-משמעות הקיימת בכל אחת מן הדתות.
2,284 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65226
מהו ערך החמלה ביהדות ובנצרות ומהן נקודות ההשקה של ערך החמלה בין שתי הדתות ?
7,335 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69863
בחינת תפיסותיה הדתיות של אתיופיה בהקשר לדתות הנצרות והאסלאם והתעוררות הלאומיות המצרית וכיצד באו לידי ביטוי התמורות והשינויים במאה ה-20 ביחסיהן של שתי המדינות.
6,228 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 40198
רקע היסטורי, המניעים לויכוחים ושתי דוגמאות:הרב יחיאל מפריז והרמב"ן.
9,370 מילים (כ-29 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10134
סקירת תולדות התפשטות הנצרות ודעיכת הפגאניות בעיר עזה במאות 4-5.
5,161 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40408
הרקע באירופה, האינטרסים הבריטיים בא"י-בתחילה המאה(נתיב מסחר, נצרות)באמצעה(דת,הקפיטולציות) ובשלהי המאה.
5,792 מילים (כ-18 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40444
רקע ביוגרפי וגישות היסוד שלו, האלוהים, האדם, המדינה, היהדות והנצרות והקשר בינהן ופרשנות.
4,651 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40693
ראשית היחסים, עמדת האיסלאם האיסלאם למונותאיזם,מעמד היהודים בארצות האיסלאם לאחר מוחמד ובעיות אידיאולוגיות ביחס ליהדות ולנצרות
2,687 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14