היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 66924
בחינת השפעת הרישום הכפול של מניות הרשומות למסחר הן בארה"ב והן בישראל, על-פי חוק הרישום הכפול (מניות "דואליות")
4,368 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 41319
רקע, עקרונות של רישום חוץ מאזני, ליסינג, סקירת הספרות הצגת המודל וממצאים אמפיריים.
5,059 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63953
מסגרת אנליטית שיטתית להבנת ההיבטים הרגולטיביים של הסדר הרישום הכפול.
14,597 מילים (כ-45 עמ'), 180 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 40903
הטקסט, האריתמטיקה המקודשת, הרישומים, השוואתם לרישומי בוטיצ'לי והקשר בין דימוי לייצוג אצל ראושנברג.
9,921 מילים (כ-30.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60418
סקירה בסיסית של הנושאים.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 66468
חווית המפגש של הנוסעים לארץ ישראל עם העיר יפו.
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60883
סקירת היכולת להגן בדרכים שונות על סימנים מסחריים באינטרנט והצורך לפעול באופן אחיד מבחינה גלובלית.
8,866 מילים (כ-27.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69256
סקירת היבטים שונים של הנושא.
6,152 מילים (כ-19 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64725
החיבור עוסק בשאלות עיוניות ומעשיות הקשורות למשכונו של חשבון בנק, דוגמת מהות הנכס נשוא הדיון, האפשרות למשכן חשבון בנק, רישום המשכון וכיו"ב.
9,052 מילים (כ-28 עמ'), 55 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18