היישום אינו מחובר לאינטרנט

פחד ממוות בקרב אוכלוסיית עובדי מחקר לעומת צוות רפואי - השוואה

עבודה מס' 062611

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר השוואתי באמצעות שאלונים.

8,906 מילים ,52 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה תיאורטית
3. המחקר
4. מימצאים
5. דיון
6. סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר

נושא הפחד מפני המוות הוא נושא המעסיק את רב האנשים אם לא את כולם, וניתן לציין כי הוא מאפיין את כלל האוכלוסיה ואינו אופייני רק לאוכלוסייה זקנה, חלשה, או חולה (Feifel, 1959; Feifel, 1977). החברה המערבית המודרנית של זמננו מאופיינת, בין השאר, בכך שמקום המוות מועבר מהמסגרת המשפחתית למסגרת המוסדית (Feifel, 1959). עובדה זו גורמת לכך שאנשי הצוות הרפואי, כמו צוות עובדי המחקר חשופים ביותר למקרים של מוות.
חשוב לציין כי האוכלוסיה כולה חשופה למקרי מוות ולכן הפחד ממוות מצוי אצל כל בני האדם במידה זו או אחרת.
בנושא הפחד האישי של אנשי צוות רפואי קיימים מחקרים רבים העוסקים בבדיקת הקשר הקיים בין הפחד מפני המוות האישי ובין יחסו של איש הצוות הרפואי לחוליו ( Depola
.(,Neimeyer, Lupper & Felder, 1992; Feifel, 1959; Weeks, 1989

מטרת המחקר
בכוונת מחקר זה לבדוק ולהשוות את ההשפעה שיש לחשיפה למוות על הפחד מפני המוות האישי של אנשי הצוות הרפואי והפרה-רפואי (רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, כוח עזר ורנטגנאים) העובדים בבית חולים שמואל הרופא בו אוכלוסיית החולים הינה ברובה קשישה, וסוג המחלות בהן לוקים החולים הוא לרוב מחלות טרמינליות ולכן אחוז התמותה בבית החולים גבוה והחשיפה למוות רבה, עם ההשפעה הזו על עובדי מחקר העובדים בעיקר במעבדה וכמעט שאינם נחשפים למוות במסגרת עבודתם. השוואה נוספת תיערך בין נתונים דמוגרפיים (גיל, מין ואמונה דתית) בשתי האוכלוסיות תוך בחינת האופן בו מדדים אלו משפיעים על הפחד מפני המוות. המסקנות שיוסקו ממהלך המחקר המחקר יסייעו להבנת מרכיבי הפחד מהמות האישי בשתי האוכלוסיות ואולי ישפרו גם את היכולת לטפל טוב יותר במרכיבים אלה.

שאלות המחקר
1. האם קיימים הבדלים בפחד ממוות אישי של אנשי צוות רפואי לעומת עובדי המחקר שנדגמו במחקר?
2. האם משתנים דמוגרפיים (גיל, מין, רמת האמונה) קשורים לפחד מהמוות האישי בקרב שתי האוכלוסיות (עובדי מחקר וצוות רפואי)?

אוכלוסית המחקר
במחקר השתתפו 61 נבדקים, 32 אנשי צוות רפואי ופרה-רפואי מבית חולים גריאטרי שמואל הרופא, ו-29 עובדי מחקר באוניברסיטת תל-אביב. אנשי הצוות הרפואי והפרא רפואי סווגו כבעלי חשיפה גבוהה למוות, ואילו עובדי המחקר כבעלי חשיפה נמוכה. האוכלוסיה נדגמה במדגם נוחות וכללה אנשי צוות ועובדי מחקר שהסכימו להשתתף במחקר ונכחו במחלקות השונות הן בבית החולים והן באוניברסיטה.

כלי המחקר
הנבדקים התבקשו להשיב על השאלונים הבאים:
* שאלון פרטים דמוגרפיים.
* שאלון ישיר רב מימדי לבדיקת הפחד ממוות שפותח על ידי (. Florian (1979

מקורות:

Heidegger, M. 1962). Being Time. New York, Harper Row.
Hoelter, JW (1979). Multidimentional Treatment of Fear of death. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 325-326.
Johnson, J.C. (1984). Death Anxiety of rehabilitation Councelors and Clients. Psychological Reports, 46, 325-326.
Kalish, R. A. (1985). Death, Grief and Caring Relationship. Cole Pub.
Kane, A.C. Hogan, J.D. (1985-6). Death Anxiety in Physicians: defensive Style, Medical Speciality and Exposure to death. Omega, 16 (1), 11-22.
Kastenbaum, r. Aisenberg, R. (1972). The Psychology of Death, New York, Springer.
Kastenbaum, R. (1981). Death, Society and Human experience. NY, Mosby Co.
Kastenbaum R., Costa, P.T. (1977). Psychological Perspectives of Death. Annual review of Psychology, 28: 225-249.
Keller, JW, Sherry, Piotrowsky, D (1984). Perspectives in death: A developmental Study. Journal of Psychology, 116, 137-142.
Lepp, L. (1968). Death and its Mysteries. NY, MacMillan.
Martin, T.O. (1982-3). Death Anxiety and Social Desirability among Nurses. Omega, 13 (1), 51-58.
McCarthy, J.W (1981). Death and Anxiety. NY, Ronald Press.
McMordie, WR (1978). Improving Measurements of Death Anxiety. Psychological Reports, 44, 975-980.
Meimeyer, R.A. (1988). Death Anxiety in: wass, H. Berardo, F.M Neimeyer, R.A (Eds). Dying Facing The Facts. Hemisphere Publishing Corp, NY.
Minton, B Splika, B. (1976). Perspectives on death in relation to powerlessness and personal Religion. Omega, 16 (1), 1-9.
Momeyer, G. (1959). Fearing Death and Caring for the Dying. Omega, 16 (1), 1-9.
Murphy, G. (1959). Discussion in Feifel, H (ED). The Meaning of Death, McGraw Hill, NY.
Nelson L.D Nelson, C.C (1975). A Factor Analytical Inquiry into the multidimensionality of Death Anxiety. Omega, 6: 171-178.
Nelson L.D (1979). Structural Conductiveness. Personality Characteristics and death Anxiety. Omega, 10, 123-133.
Palgi, P. Dorban, J. (1996). Death, Healing, Heroism and Chiron Syndrome, In: Morgan JD (ed). Ethical Issues in the Care of the Dying and Bereaved Aged. 245-247.
Pollak, JM (1979-80). Correlations of Death Anxiety: A Review of Empirical Studies. Omega, 10 (2), 97-121.
Pratt, c.C, Hare, J. Wright, C. (1985). Death Anxiety and Comfort in Teaching About Death among Preschool teachers. Death Studies, 9, 417-425.
Rank, C. (1992). The trauma of Birth, NY, Harcourt.
Stevens, SJ, Cooper, PE Thomas, LE (1980). Age Norms for Templer's Death Anxiety Scale. Psychological Reports, 46, 205-206.
Templer, D.I. (1970). The Construction and Validation of death Anxiety S cale. Journal of General Psychology, 82: 164-174.
Unger, L., Florian, V., Zernitzky-Shurka, E. (1990). Aspects of fear of Personal death, levels of awareness and Professional Affiliation among Dialysis Unit Staff members. Omega, 21( 1), 51-67.
Weeks, D. (1989). Death Education for Aspiring Physicians, teachers and Funeral Directors. Death Studies, 13 (1), 17-24.
Weisman, A.D. (1972). On Dying and Denying: A Psychiatric Study, NY: Behavioural Publications, Inc.
Weitzman, A.D Hacket, P. (1961). Prediletion to death: death and Dying as a Psychical problem. Psychosomatic Medicine, 23: 231-242.
Whal, C.W (1959). He Fer of Death, in H, Feifel (ed), The Meaning of Death, NY: McGraw-Hill.
Zilboorg, G. Fear of death. Psychoanalytic Quarterly, 12: 465-475.

תגים:

צוות רפואי · רופאים · חוקרים · רפואה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פחד ממוות בקרב אוכלוסיית עובדי מחקר לעומת צוות רפואי - השוואה", סמינריון אודות "פחד ממוות בקרב אוכלוסיית עובדי מחקר לעומת צוות רפואי - השוואה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.