היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 61351
2,527 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67420
הדרך בה מוצגים רופאים פלסטיים בתקשורת ומה זה מלמד על מעמד הרופא בחברה.
1,890 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60749
ניתוח אישיות לפי חמשת צירי הד.אס.אמ לדמות הראשית בסיפורו של שי עגנון "הרופא וגרושתו".
4,729 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62747
'קשר השתיקה' שבין רופאים, הסיבות לקשר זה והאם הוא עדיין מהווה בעיה ממשית.
7,465 מילים (כ-23 עמ'), 55 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65231
הקשר בין העיסוק המקצועי ולבין עמדה כלפי המתת חסד- רופאים מול אחיות.
10,411 מילים (כ-32 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68013
תפקידם ומעמדם של הרופאים, הן כציבור והן כפרטים, בביוגראפיות של הקיסרים לסויטוניוס, וגישתו ושיטות עבודתו של הביוגרף בכתיבתו על הנושא.
9,219 מילים (כ-28.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69155
בחינה איכותנית של השפעת שירותי הרפואה המקוונים על מערכת היחסים בין הרופא והמטופל.
4,855 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69989
הבעיות האתיות בהן נתקלים רופאים כאשר הם עומדים מול ניסיונות הטיפול של הרפואה המשלימה.
3,498 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 71233
באיזה מידה שונים הידע והעמדות גילנות כלפי זקנים בקרב רופאים ואחיות יהודים וערבים העובדים במרפאות במגזרים הנ"ל?
8,827 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33