היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 24
עבודה מס' 61977
השפה ככלי המשפיע על החשיבה האנושית לפי שלושה חוקרים.
2,051 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62994
מיונים שונים כפי שסווגו על ידי חוקרים שונים ואופי המשטר במדינת ישראל.
3,565 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61297
עבודה המנסה לברר מהי עריכה במקרא, על מה היא מבוססת ועל הבדלי הגישה בין חוקרים שונים.
3,006 מילים (כ-9 עמ'), 19 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61246
העבודה מוכיחה כיצד הסכם השלום עם מצריים בו השתמשו חוקרים פונקציונליסטיים משמש דוגמא לתיאוריה של ההפרכה.
6,608 מילים (כ-20.5 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68261
ניתוחים סטטיסטיים שונים, כפי שנעשו והובאו על ידי חוקרים שונים בתחום, תוך התייחסות לשביתות במשטר דמוקרטי.
8,197 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 307.95 ₪
עבודה מס' 63157
סקירת השבתאות והתנועה הפראנקיסטית תוך התייחסות לשלושה חוקרים.
8,228 מילים (כ-25.5 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66842
סקירה תיאורטית וסקירה של המדיניות והחקיקה בתחום זה בארץ ודרכי התמודדות ומניעה.
11,061 מילים (כ-34 עמ'), 53 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64853
נתונים היסטוריים וגנטיים של יהדות מרוקו ממחקרים שנעשו על ידי היסטוריונים, חוקרי תרבויות וגנטיקה של אוכלוסיות.
11,475 מילים (כ-35.5 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64581
סקירת תופעת המשלים החוזרים בספר משלי, תוך כדי בדיקה והשוואת דעתם של שני חוקרים מרכזיים בתחום: דניאל סנייל ויאיר זקוביץ.
5,970 מילים (כ-18.5 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 24