היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מוצא להצבעה - הצבעה עדתית

עבודה מס' 060151

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין מוצא לבין כיוון ההצבעה במערכות הבחירות השונות והאם נכונה ההנחה המקובלת בקרב חוקרים רבים כי "בני עדות המזרח נוטים להצביע לליכוד ואילו האשכנזים נוטים להצביע למערך".

14,611 מילים ,27 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

עדה מוגדרת, באופן אובייקטיבי, כקבוצת בני אדם ממוצא אתני משותף השומרים על מסורות משותפות ומנהגים משותפים והם בעלי תודעה של השתייכות לעדה זו, או שאחרים רואים אותם כמשתייכים אליה. בארץ, מקובל הכינוי עדה בעיקר לציון מוצאו האתני של בן אדם, ובטרמינולוגיה שבה משתמשים לציון השיוך העדתי משמשים כינויים שונים בערבוביה: אשכנזים וספרדים, אשכנזים ועדות המזרח, מערביים ומזרחיים ועוד. (לקסיקון אנציקלופדי חדש 363 : 1995).
הגדרה אובייקטיבית זו משקפת לדעתי את משמעות מושג העדה בצורה טובה. השסע העדתי הוא ייחודי לחברה הישראלית, כיוון שמקורו בהתפתחות ההיסטורית היחידה במינה של העם היהודי בתפוצות (ליסק והורוביץ 104 : 199). שסע זה ושסעים אחרים עיצבו ומעצבים את אופיה של החברה הישראלית, אולם מאז בחירות 1977 והמהפך שחל אז בשלטון (עליית הליכוד וירידת המערך) מוקדה רוב תשומת הלב בנושא העדתי בצורה רחבה יותר. אז ניתן היה להבחין ב"נדידת" קולות של בני עדות המזרח לכיוון הליכוד, נדידה שיצרה למעשה שתי רשימות שהתאפיינו בתמיכה עדתית (דיסקין, 1988; 100)
מטרת עבודה זו, לנסות ולבדוק כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין מוצא לבין כיוון ההצבעה במערכות הבחירות השונות והאם נכונה ההנחה המקובלת בקרב חוקרים רבים כי "בני עדות המזרח נוטים להצביע לליכוד ואילו האשכנזים נוטים להצביע למערך". בנוסף, אציג ויכוח בין החוקרים בנוגע לקיומה של הצבעה עדתית.
המתודולוגיה בה השתמשתי נסבה בעיקרה על ניתוח תוכן של מאמרים, כתבות וספרים.
תחמתי עבודה זו בשנים ובחרתי לדון ב-4 מערכות בחירות או בתוצאות הבחירות, מאז הכנסת התשיעית ועד הכנסת השלוש - עשרה (1977-1992). ההתמקדות תהיה בעיקר בשלוש מערכות הבחירות לכנסת ה-9, ה-10 וה-11 (1984 ; 1981 ; 1977), אז בלט מאוד הנושא העדתי. אדון גם בבחירות לכנסת ה-12 וה-13 (1992 ; 1988) אולם פחות בהרחבה. לבסוף אקדיש פרק קצר לבחירות 1996.
מצאתי, כי כאשר דנים בבעיית העדתיות הקיימת בישראל ומתמקדים בתחום הפוליטי, קשה שלא להתייחס גם לרשימות העדתיות השונות שפעלו באותה תקופה נסקרת ולשסע העדתי בכלל. רשימות עדתיות , מעודדות לדעתי הצבעה עדתית.
במבוא זה אביא סקירה קצרה בכל הקשור לשסע העדתי על מנת להבין מדוע הוא מרכזי כל כך ובעל השפעה נרחבת בתחומים רבים ובעיקר בתחום הפוליטי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הקשר בין מוצא להצבעה
3. הצבעה עדתית - האם קיימת ? (הויכוח בקרב החוקרים)
4. תופעת העדתיות במפלגות - "רשימות עדתיות"
5. בחירות 1996
6. סיכום
7. נספחים
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אביב , אביבה (1993). החברה הישראלית מתחים ומאבקים. האוניברסיטה המשודרת , הוצאת משרד הביטחון, תל-אביב.
איזנשטדט , ש"נ (1989). החברה הישראלית בתמורותיה. הוצאת י"ל מאגנס , ירושלים.
איילון , חנה , בן רפאל אליעזר ושרוט סטיבן (1987). עדתיות ופוליטיקה : היבטים נשכחים. מגמות ל' (3) , אוגוסט 1987 , ע"מ 332-348.
אריאן , אשר (1990). פוליטיקה ומשטר בישראל. הוצאת זמורה - ביתן , תל-אביב.
אשרי , אהוד (1996). כל קורבן מלך. הארץ , 25.6.96 , ב1.
גולדברג , גיורא (1992). המפלגות בישראל : ממפלגות המון למפלגות אלקטורליות. הוצאת רמות , אונ' תל-אביב.
גולדברג , גיורא (1994). הבוחר הישראלי 1992. הוצאת י"ל מאגנס , ירושלים.
גולדברג , הרווי (1984). ממדים היסטוריים ותרבותיים של תופעות עדתיות. מגמות כ"ח (2-3), מרץ 1984, ע"מ 233-249.
דון יחיא , אליעזר (1990). דתיות ועדתיות בפוליטיקה הישראלית - המפלגות הדתיות והבחירות לכנסת ה12-. מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים (32) , אביב תש"ן , ע"מ 11-54.
דיסקין, אברהם (1988). בחירות ובוחרים בישראל. הוצאת עם עובד , תל-אביב.
דיסקין, אברהם (1993). הבחירות לכנסת השלוש עשרה. מכון ירושלים לחקר ישראל , ירושלים.
הורוביץ, דן וליסק משה (1990). מצוקות באוטופיה. הוצאת עם עובד , תל-אביב.
הרצוג, חנה (1984). האמנם עדתיות פוליטית ?. מגמות כ"ח (2-3) , מרץ 1984 , ע"מ 332-351.
הרצוג, חנה (1986). בין עדתיות פוליטית לעדתיות תרבותית - ניתוח ה"רשימות העדתיות" בבחירות 1984. מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים (25), אביב תשמ"ו, ע"מ 98-114.
הרצוג, חנה (1986). עדתיות פוליטית - דימוי מול מציאות. יד טבנקין, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
זונדר, משה ונבון עמית (1996). חייל לבן מכה חייל שחור. מעריב, מוסף סופשבוע, 21.6.96, ע"מ 8-16.
חקק, הרצל ובלפור (1982). אהרון אוזן בראיון ל"במערכה". במערכה - גליון 257 , אפריל 1982, ע"מ 8-9, 32.
יהודי אוריינטלי (1984). נצחונה של רשימת ש"ס. במערכה - גליון 286, אוגוסט 1984, ע"מ 3-5.
ינאי , נתן ואהרונסון שלמה (1982). בחירות 1981 : היבטים מבניים והתנהגותיים והשלכותיהם. מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים (19-20) , תשמ"ב , ע"מ 17-43.
מיימון , שוש (1996). למי שייכת רמונד אבקסיס , ומי מתעניין בה ?. גלובס , "שישי" - שבועון מיוחד של גלובס, 5.7.96 , ע' 17.
נויברגר , בנימין (1991). המפלגות בישראל. האוניברסיטה הפתוחה , תל-אביב.
פרס, יוחנן ושמר שרה (1984). הגורם העדתי בבחירות לכנסת העשירית. מגמות כ"ח (2-3), מרץ 1984, ע"מ 316-331.
פרס , יוחנן (1989). הבחירות שהיו - משמעותן החברתית והפוליטית. מבפנים נ' (4) , ע"מ 293-299.
רבינא , פזית (1996). בחרו לעצמם פטרון. הארץ , 20.6.96 , חלק ב'.
שביט , זאב (1988). אבחנות עדתיות וסמלים של עדתיות בתעמולת הבחירות לכנסת ה10- וה11-. מכון ירושלים לחקר ישראל - מס' 28.
שחם , דוד (1995). לקסיקון אינציקלופדי חדש. ספרית פועלים , ספרי חמד , ידיעות אחרונות, תל-אביב, תשנ"ה, ע' 363.
שמיר , מיכל ואריאן אשר (1982). הצבעה עדתית בבחירות 1981. מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים (19-20), תשמ"ב , ע"מ 88-104.

תגים:

מפלגות · אתני · מזרחי · אשכנזי · שסע · בחירות · ישראל · הצבעה · מפלגות · עדתיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מוצא להצבעה - הצבעה עדתית", סמינריון אודות "הקשר בין מוצא להצבעה - הצבעה עדתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.