היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 61883
הריבוד והשסעים בחברה הישראלית כגורמים להחלת הרפורמה בחינוך.
16,593 מילים (כ-51 עמ'), 80 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61953
כיצד אפלייה זו תורמת לשסע החברתי בין שתי הקהילות ולדינמיקה של עימות ומשבר מתעצם.
9,310 מילים (כ-28.5 עמ'), 31 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61804
בחינת השסע העדתי על רקע תיאוריות של פסיכולוגיה חברתית.
4,036 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64300
מהן הסיבות להופעתן של "החברה הצבאית" ו"החברה האזרחית" בישראל, והאם תהליך זה מעיד על הופעתו של שסע נוסף בחברה הישראלית.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70192
השסע העדתי וייצוג הסטריאוטיפ המזרחי במערכוני "הפילוסים" ששודרו בתכנית "ארץ נהדרת".
8,398 מילים (כ-26 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65857
בחינת מרכיביה החברתיים והאמנותיים של ההצגה העוסקת בשסע הדתי-לאומי, בנשים בתיאטרון הישראלי, יחסה של היהדות לתיאטרון ועוד.
9,614 מילים (כ-29.5 עמ'), 21 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 62000
הרקע והתהליכים שהביאו להעמקת השסע בין יהודים לערבים החל מתקופת המנדט.
2,044 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62906
בחינת השפעת האינתיפאדה על השסעים השונים.
4,271 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64553
מהן הסיבות לאי יציבותה ולהיחלשותה של הדמוקרטיה הויימארית, הרפובליקה הגרמנית הראשונה, עד לנפילתה הסופית.
4,602 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 338.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30