היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
אשכנזי
עבודה מס' 66509
בדיקת הפערים בהכנסה בקרב אשכנזים לעומת מזרחים החל משנת 1965 ועד לשנת 1994.
4,192 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 465.95 ₪
עבודה מס' 65948
ההבדלים בעמדות הציבור ורחשיו כלפי יזמות של מזרחיים בישראל מול זו של אשכנזים, ובאיזה נקודות ההבדלים באים לידי ביטוי.
7,552 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40418
מדרש עשרת הרוגי מלכות,ספרות ההיכלות,היבטים של הגנוסטיקה היהודית, והאגדה בפיוט האשכנזי.
5,446 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62305
היבטים תיאוריים ואמפיריים.
7,523 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64886
השוואה באמצעות סקר תוך התייחסות להבדל בין סקר של שאלות פתוחות מול סקר של שאלות סגורות.
5,244 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68490
ניתוח הסיבות לפערי ההשכלה ולפערי השכר לפי שתי פרדיגמות: פרדיגמת הקונפליקט החברתי והפרדיגמה הסטרוקטוראלית- פונקציונאלית.
1,535 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60648
סקירה היסטורית ותיאורטית והעלאת הטענה כי למרות היותם מציגי קונפליקטים ופערים בין עדתיים, הם מקרינים אופטימיות אשר באה לידי ביטוי בסוף הטוב.
10,819 מילים (כ-33.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50655
תיאור יחסי העדות ושלל הדעות הקדומות המיוצגות בסרט.
1,102 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50113
מהו המושג ע"פ ליפסט ובדיקת השסע בין מזרחים לאשכנזים בחברה הישראלית, רקע היסטורי, כולל קטעי עיתונות רלוונטים.
1,960 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14