היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סוג מוסד הלימודים, מוצא עדתי ובין תחומי הלימוד המועדפים (הצעת מחקר)

עבודה מס' 066222

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם יש הבדל בין המוצא העדתי של התלמיד לבין בחירתו את מוסד הלימודים, ובחירתו את תחומי הלימוד.

5,453 מילים ,38 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעולם המודרני הגורם העיקרי לקידום כלכלי ולניעות חברתית הוא גורם ההשכלה. ככל שאדם יהיה משכיל יותר תתאפשר לו השגת משרות רמות, תמורה כלכלית גבוהה ויוקרה כלכלית, וכתוצאה מכך גם מעמד חברתי מכובד.
ניתוחים רב משתנים מלמדים שהשכלה, בעיקר אקדמית, הייתה ונשארה הגורם המרכזי לפערי השכר בין מזרחים ואשכנזים. בשנת 1995 אף גדלה חשיבותה של ההשכלה, והיא הייתה אחראית ישירות על כשליש מהפער בממוצעי ההכנסות של שתי הקבוצות. להשכלה אקדמית יש גם השפעות בלתי ישירות על השכר, בעיקר בכך שהיא מאפשרת תעסוקה במשלחי-יד ששכר גבוה בצידן. לאשכנזים יש ייצוג גבוה במיוחד בקבוצת משלחי-היד האקדמיים והניהוליים, בהם חלה העלייה התלולה ביותר בשכר הממוצע בשנים האחרונות. (כהן, 1995).
רבים אינם יכולים לרכוש השכלה אקדמית: יכולת כלכלית, נקודת פתיחה נמוכה בתחום יכולת הלמידה (ציונים נמוכים). אלו אינם רוכשים השכלה אקדמית וכך יכולת הניעות שלה נפגעת.
בעבר רכישת השכלה הייתה מתבצעת רק במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה - האוניברסיטאות, היום ישנן אפשרויות רבות לרכישת השכלה באמצעות מכללות רבות שנפתחו בארץ, כולל מכללות זרות. רוב רוכשי ההשכלה היו אשכנזים, שלהם הייתה מודעות לנושא וידעו כי זהו המסלול הקובע את יכולת הקידום בחברה. כמו כן, אלו יכלו לרכוש השכלה מהבחינה הכלכלית (אוריינטציה לימודית, בעלי אמצעים כלכליים, משפחות בעלי מס' ילדים קטן). המזרחיים אשר רכשו השכלה היו מעטים מאד (Kenner-Cohen 1995).
כיום, ישנם אנשים רבים אשר פונים, לצורך רכישת השכלה, למכללות הזרות הרבות שנפתחו בארץ "כפטריות לאחר הגשם". במכללות אלו הדרישות באופן כללי נמוכות יחסית לאוניברסיטה: מבחינת ההשקעה האישית, רמת הלימודים בדרך כלל אינה גבוהה, אין כל דרישות/תנאים מקדימים לצורך הצטרפות למכללה אלא רק יכולת כלכלית לצורך תשלום שכר הלימוד. גם תחומי הלימוד בהם שונים ולרוב המקצועות הנלמדים קלים יותר.

ראשי פרקים
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 שאלת המחקר
1.3 חשיבות המחקר
סקירת הספרות
2.1 התפלגות הלומדים באוניברסיטאות
2.2 הרקע להקמת המכינות והקמת המכללות
2.3 המצב בישראל כיום
משתני המחקר ורציונל המחקר
מתודולוגיה
4.1 אוכלוסיית המחקר והמדגם
4.2 מגבלת המחקר
4.3 כלים סטטיסטיים
4.4 שיטת הניתוח
רשימת המקורות

קטע מהעבודה:

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי אחוז יוצאי עדות אסיה אפריקה הולך וגדל בהתמדה בחינוך העל יסודי ובאוניברסיטאות: בשנת 1990 התקבלו ולמדו 55% מכלל המועמדים שהציגו את עצמם לאוניברסיטה ואילו בשנת 1993 ובשנת 1996 האחוז עלה ל- 59.1 ו- 67% בהתאמה (הרשקוביץ, 2000).
מנתוניו של הרשקוביץ (2000) למדים שבכל אחד מציוני הדרך לרכישת ההשכלה הגבוהה, נמצא שצומצמו הפערים במהלך שנת ה- 90 בין הישגיהם של יוצאי אסיה-אפריקה לעומת הישגיהם של יוצאי אירופה-אמריקה, שבאופן מסורתי היו לטובת יוצאי אירופה-אמריקה.

תגים:

השכלה · חינוך · אקדמיה · עדות · מזרחים · אשכנזים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סוג מוסד הלימודים, מוצא עדתי ובין תחומי הלימוד המועדפים (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "הקשר בין סוג מוסד הלימודים, מוצא עדתי ובין תחומי הלימוד המועדפים (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.