היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 90
עבודה מס' 67228
סקירת התופעה תוך התייחסות לשלושה מחקרים שבוצעו בשלוש מדינות.
9,246 מילים (כ-28.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50502
מהי השכלה, מיהו משכיל, מה בין השכלה ודת ומהו הסדר הפוליטי הראוי לפי קאנט.
3,880 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68536
הקשר בין רמת ההשכלה של הורים, מעמדם התעסוקתי ומוצאם לבין מוטיבציה להשכלת ילדיהם.
6,102 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68550
הקשר בין רמת ההשכלה של ההורים והמוצא לבין רמת המוטיבציה להשכלה של ילדיהם.
2,244 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 71109
האם פעולתו של מבקר המדינה אכן משפיע על מוסדות ההשכלה הגבוהה, ובכלל השכלה גבוהה אצל סטודנטים על כל פרטיה?
7,479 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 40265
היישוב היהודי ומוסדותיו, דת וחילון, ההשכלה, והלאומיות והפער האידיאולוגי-ערכי.
7,737 מילים (כ-24 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41244
המצב הקיים, השכלת מורים ומדיניות משרד החינוך בנושא.
5,848 מילים (כ-18 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50692
בחינת מהפעת ההשכלה (או "הנאורות") לפי מאמר של קאנט מ-1784.
3,891 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61036
הקשיים של סטודנטים בני העדה האתיופית להשתלב במוסדות להשכלה אקדמאית.
8,313 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 90