היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 69643
בדיקת פרוטוקולים של האקדמיה ללשון העברית במשך 50 שנה תוך כדי שימת לב למאפייני כפייה ומאפיינים טוטאליים שיכולים להיות בהחלטותיה ובדרכי מחשבתה.
13,240 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70723
סקירת ספרות קצרה בנושא מעורבות אבות בטיפול בילדים ודרישות קריירה.
1,333 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 50544
סקירת הספרות בנוגע לשימוש במחשב בבית הספר והבעיות שנובעות מכך.
4,203 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70469
עבודה עיונית הסוקרת את הקשיים ודרכי ההתמודדות של סטודנטים לקויי למידה וממיינת אותם לקטגוריות.
5,949 מילים (כ-18.5 עמ'), 35 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 69494
בניית שאלון בן חמש שאלות וניתוח רגרסיה.
1,898 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 68266
בדיקת הקשרים הסטטיסטיים בין התחום המקצועי של התואר הראשון לבין שכר וסיכויי תעסוקה.
3,604 מילים (כ-11 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70490
מהן הדרכים בהם הצליחו אנשים להתגבר על החסמים הסוציו אקונומים בדרכם והצליחו לרכוש השכלה גבוהה?
7,271 מילים (כ-22.5 עמ'), 28 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 41222
רקע כללי, הפמיניזם בארה"ב ובישראל, היחס לנשים באקדמיה, נשים באקדמיה בישראל ונשים בדרג ניהולי בתעשיה בישראל.
3,176 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62786
אפליית הנשים בארץ בתחום האקדמיה והקיבוץ תוך התייחסות לשלוש תיאוריות מרכזיות.
8,295 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12