עבודות [1-9] מתוך 71 :: [עמוד 1 מתוך 8]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "בחירות":

עבודה מס' 64059 SHOPPING CART DISABLED
תעמולת הבחירות של אריאל שרון והליכוד בבחירות 2003., 2004.
סקירת תעמולת הבחירות של אריאל שרון והליכוד בבחירות 2003 וכיצד באה לידי ביטוי בתשדירי הבחירות .
3,268 מילים (כ-10 עמודים), 18 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בסקר דעת קהל שביצע מכון המחקר "מאגר מוחות" עבור עיתון "תל אביב" מרשת "ידיעות תקשורת" מספר ימים לפני הבחירות נשאלו הנדגמים בין השאר את השאלה הבאה" ללא כל קשר לתמיכה שלך במפלגה כזו או אחרת, לאיזו מפלגה היו לדעתך את התשדירים האפקטיביים ביותר מבחינת ההשפעה על הציבור?"

אך מהי השפעת התשדירים והאם היו אכן אפקטיביים?

בעבודה זו נראה ונתמקד באסטרטגיות הפניה אל הבוחרים / המתלבטים .

תוכן עניינים :
מבוא
תעמולת הליכוד
מסיבת העיתונאים ששידורה הופסק
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
נספח - טקסט הג'ינגל של הליכוד
נספח - הטקסט המלא של נאום ראש הממשלה שהופסק.

הערת מערכת: מקורות העבודה כוללים שני מאמרי אינטרנט שאינם זמינים יותר.

מתוך העבודה:
על פי גורן (1986) אמצעי התקשורת, ובייחוד הטלוויזיה, גורמים שהחלטתו של האזרח בדבר עתיד השלטון תגובש על פי מערכת דימויים, פרי העשייה התקשורתית, ולא על יסוד בחינה שקולה של תפקוד המועמדים והערכה עניינית של מדיניותם בעבר ותכניותיהם לעתיד.

אריאל שרון "מוגש לציבור" על ידי האסטרטגים של מפלגת הליכוד - כאיש עם ניסיון עשיר בכל תחומי החיים מול עמרם מצנע שמגיע לבחירות ללא ניסיון פוליטי ב"ליגה הלאומית". אריאל שרון מוצג כאיש צבא, כפוליטיקאי, כחבר בממשלות רבות ולבסוף כראש ממשלה. הוא מוצג כאיש המחובר לארץ ישראל ולאדמה. איש שקול אך גם "סבא טוב" בעל חיוך קטן ונעים.
 
עבודה מס' 64949 SHOPPING CART DISABLED
טרור ובחירות - השפעת הטרור על תוצאות בחירות דמוקרטיות, 2005.
סקירת שלושה מקרי מבחן בהן נראית השפעה של פיגוע טרור על תוצאות הבחירות.
13,309 מילים (כ-41 עמודים), 42 מקורות, 658.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אחד האיומים המרכזיים העומדים בפני העולם המודרני הוא איום הטרור. הטרור שבפניו אנו עומדים היום הוא טרור המכוון כלפי אוכלוסייה אזרחית במטרה לנטוע בה פחד, לערער את תחושת הביטחון של הפרטים בה ולשבש את שגרת החיים הנורמלית כאשר המטרה האסטרטגית הסופית היא להשתמש בחרדה שמעורר הטרור על מנת לדחוף את דעת הקהל להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות כדי שיכנעו לדרישות הטרוריסטים. כך הופך הציבור האזרחי לכלי בידי ארגוני הטרור לשם קידום מטרותיהם. לכן, כדי למנוע את הצלחת הטרור יש לצמצם את הנזק הפסיכולוגי שהוא גורם. ניתן לעשות זאת על ידי הכרת שיטות הפעולה בהן משתמשים ארגוני הטרור כדי להשיג את מטרותיהם. מודעות בקרב האוכלוסייה הנפגעת למניפולציות שמפעיל הטרור תצמצם את החרדה הבלתי רציונאלית שהוא מייצר למימדים של פחד נשלט כאשר הציבור מכיר טוב יותר את מסגרת האיום האמיתית ומסוגל לקבל החלטות רציונאליות למרות החששות.

אסטרטגיית הטרור המודרני, הפועלת להשפיע על מקבלי ההחלטות לנקיטת מדיניות מסוימת באמצעות יצירת לחץ על דעת הקהל, יכולה להגיע להישגים, מטבע הדברים, רק במדינה שבה המערכת הפוליטית קשובה לעמדות הציבור ופועלת בהתאם. בחברה דמוקרטית יכולת הציבור להשפיע על מקבלי ההחלטות מגיעה לשיאה בתהליך של בחירות. לכן, אחת משיטות הפעולה של ארגוני הטרור, אשר נראה כי השימוש בה הולך ומתרחב בשנים האחרונות, היא ניסיון להשפיע על אוכלוסיית היעד בסמוך למועד הבחירות במטרה להגיע לניצול מירבי של הלחץ על דעת הקהל ולגרום לשינוי בתוצאות הבחירות.

את כוחו של הטרור להשפיע על אופן ההצבעה בבחירות ניתן לסמן כמרכיב מרכזי באיום שהוא מציב על החברה הדמוקרטית. בעוד שטרור המוביל ללחץ על מקבלי ההחלטות לצורך שינוי החלטה מסוימת או לשם שינוי מדיניות בתחום מסוים הוא בעל השפעה נקודתית הנוגעת ישירות לאינטרסים שבמחלוקת, טרור המשפיע על אופן ההצבעה בבחירות, ועל ידי כך גם על זהות המנהיגים, הוא בעל השפעה רחבה ומשמעותית יותר משום הוא עשוי להביא לשינוי המדיניות וקבלת ההחלטות בכל תחומי החיים ולא רק באלו הנוגעים ליעדי הטרוריסטים.
מתוך כך קיימת חשיבות מיוחדת להבנת מידת כוחו של הטרור להשפיע על אופן ההצבעה בבחירות ומידת הצלחתו להשיג את מטרות ארגון הטרור בדרך זו. בנושא זה תעסוק עבודה זו.

שאלת המחקר
מהי מידת הצלחת הטרור להשיג את מטרותיו באמצעות השפעה על תהליך של בחירות?

שאלה זו נחלקת לשניים:
מהי מידת השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות?
במידה וקיימת השפעה כזו, מהי מידת הצלחת הטרור להוביל לתוצאת הבחירות שלשמה הופעל?

שיטת המחקר
בפרק הראשון תובא סקירה כללית של מטרות הטרור המודרני ושל דרכי פעולתו אשר תבהיר את המסגרת בה עוסק המחקר.
בפרק השני תיבחן מידת השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות באמצעות שלושה מקרי מבחן בהם נראה על פני השטח כי קיים קשר בין תוצאות הבחירות לבין השפעת הטרור. המקרה הראשון שיבחן הוא הבחירות לראשות ממשלה שהתקיימו בישראל במאי 1996 ועמדו בצל גל פיגועי טרור שהתרחש בפברואר-מרץ של אותה השנה; המקרה השני הוא הבחירות לפרלמנט הספרדי שהתקיימו ב-14 במרץ 2004, שלושה ימים בלבד לאחר שחוותה ספרד את פיגוע הטרור הקשה ביותר בתולדותיה; המקרה השלישי הינו הבחירות לנשיאות ארה"ב שהתקיימו בנובמבר 2004 ולמרות שלפניהן לא אירע פיגוע טרור, הן הושפעו רבות מאווירת החרדה שנוצרה בארה"ב בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר.
בכל אחד מן המקרים תיבחן השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות תוך בחינת האירועים שקדמו לבחירות ושנמצאו כבעלי השפעה על שיקולי ההצבעה בהן, בכללם פיגועי הטרור והתגובות להם, סקירת מצעי המועמדים והתנהלות מערכת הבחירות, וניתוח סדר העדיפויות המשתנה של הציבור כתוצאה מן הטרור.
בפרק השלישי תיבחן מידת הצלחת הטרור להביא לתוצאת הבחירות שלשמה הופעל. לשם כך אבחן בשלושת מקרי המבחן הנ"ל את הקשר בין מטרות ארגון הטרור בכל הקשור לשאיפה להשפיע על תוצאות הבחירות ולהביא לבחירתו של מועמד מסויים, לבין תוצאות הבחירות בפועל והשלכותיהן.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלת המחקר
שיטת המחקר
פרק א - מטרות הטרור המודרני ודרכי פעולתו
פרק ב- מידת השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מקרה  א : בחירות בישראל - מאי 1996
האירועים שקדמו לבחירות
השפעת הטרור על מצעי המועמדים והתנהלות מערכת הבחירות
השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מסקנות
מקרה ב: בחירות בספרד - מרץ 2004
האירועים שקדמו לבחירות
השפעת הטרור על מערכת הבחירות
השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מסקנות
מקרה ג: בחירות בארה"ב 2004
האירועים שקדמו לבחירות
השפעת הטרור על מערכת הבחירות
השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מסקנות
מסקנות לפרק ב
פרק ג: מידת הצלחת הטרור להוביל לתוצאה שלשמה הופעל
ישראל - האם השיג הטרור את מטרתו?
ספרד - האם השיג הטרור את מטרתו?
ארה"ב - האם השיג הטרור את מטרתו?
מסקנות לפרק ג
מסקנות וסיכום
רשימת מקורות
רשימת הערות

מתוך העבודה:
הטרור אינו תוצאה של החלטה רגעית של משוגע אלא אלימות מתוכננת היטב בעלות מטרות פוליטיות ברורות. הגדרת הטרור שמציע בועז גנור מבהירה את האסטרטגיה המכוונת את ארגוני הטרור: "הטרור הוא סוג של מאבק אלים אשר במסגרתו נעשה שימוש מכוון באלימות כלפי אזרחים על מנת להשיג מטרות פוליטיות (לאומיות, חברתיות-כלכליות, אידיאולוגיות, דתיות וכו')."(6) הגדרה זו מתבססת על שלושה יסודות מרכזיים: מהות הטרור היא מאבק אלים; מטרת הטרור היא תמיד השגת יעדים פוליטיים; יעד הטרור הוא תמיד אזרחים.
-------------------------------------------------------------------
6. גנור, מבוך הלוחמה בטרור, עמ' 32.
 
עבודה מס' 63055 SHOPPING CART DISABLED
אסטרטגיית הבחירות של מפלגת העבודה בבחירות ,2003 כמפלגת אופוזיציה טרייה הרוצה לכבוש את השלטון, 2003.
3,992 מילים (כ-12.5 עמודים), 18 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מועד בחירות 2003 נקבע לאחר שרה"מ אריאל שרון לא הצליח להקים ממשלה לאחר שמפלגת העבודה פרשה מהממשלה, ולכן שרון הודיע לנשיא שאין ביכולתו להרכיב ממשלה ושאין בידו ברירה, אלא ללכת לבחירות.
מפלגת העבודה הגיעה לבחירות, לאחר שהיא ישבה בממשלת שרון מרגע הקמתה במשך שנתיים, ויציאתה מהממשלה נתפסה בקרב הציבור כגורם העיקרי להליכה לבחירות.
אחת הבעיות שעמדה בפני מפלגת העבודה הייתה הקושי לתקוף את שרון משום שאם היא הייתה תוקפת את שרון היא בעצם תוקפת גם את עצמה, כי היא הייתה שותפה בכירה בממשלה, ולא רק זאת אלא מפלגת העבודה גם לא שהתה הרבה זמן באופוזיציה (3 חודשים) ובתקופה שהיא הייתה באופוזיציה כיהנה ממשלת מעבר.
בעיה נוספת שעמדה בפני מפלגת העבודה הייתה שהרבה ממועמדיה לכנסת היו שותפים בממשלת שרון (מתוך העשירייה הראשונה, חמישה כיהנו כשרים ואחד כסגן שר).
נקודת האור היחידה שהייתה להם, הייתה בואו של עמרם מצנע, שבא מראשות עיריית חיפה, "נקי" מהבוץ הפוליטי ולא היה קשור למה שקרה במפלגה לפני שהוא בא, אך מצנע הביא אתו בעיה אחרת והיא האישיות הלא מוכרת של מצנע בקרב הציבור.
מטרת העבודה היא לבחון כיצד התמודדה מפלגת העבודה עם בעיות אלו, לצורך כך אני אבחן כיצד השפיעה ישיבתה של מפלגת העבודה בממשלת שרון על גודלה של האסטרטגיה השלילית בקמפיין העבודה, כמו כן אבחן כיצד השפיעה אלמוניותו של מצנע על האסטרטגיה החיובית של המפלגה וכיצד השפיעה העובדה שמצנע לא ישב בממשלת שרון על האסטרטגיה השלילית של המפלגה.
מרכיב נוסף בעבודה, יהיה ניתוח של האסטרטגיה הכוללת של מפלגת העבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א- אסטרטגיית הבחירות של מפלגת העבודה
פרק ב- האסטרטגיה השלילית של  מפלגת העבודה
פרק ג- הבלטתו של מצנע בקמפיין העבודה
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60459 SHOPPING CART DISABLED
דפוסי ההצבעה בבחירות לכנסת ישראל במערכות הבחירות, 2000.
דפוסי הצבעה ומגמות עתידיות בקרב ערביי ישראל: 1999, 1996, 1992
3,438 מילים (כ-10.5 עמודים), 7 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה- 13
ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה- 14
ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה- 15
סיכום
רשימת מקורות

מבוא
"הקול הערבי" הינו נושא שמדברים בו בכל פעם שמתקרבת מערכת בחירות. ההשערות וההנחות בדבר כוחו ויכולתו להוות לשון מאזניים מועלות לפני הבחירות ונשכחות אחר כך, כאשר מורכבת ממשלה שאיננה נזקקת לתמיכת המפלגות הערביות - או זוכה לתמיכת המפלגות הערביות מ"בחוץ", כלומר, מבלי לשתפן בקואליציה.
דוגמה לכך היה ניתן לראות מייד לאחר הבחירות לכנסת ה-13, שהתקיימו ביוני 1992, ומהתוצאות עלה כי הגוש של 56 מנדטים שקיבלו מפלגת העבודה ומר"צ תלוי לחלוטין בחמשת חברי הכנסת של חד"ש ומד"ע.
לעובדה זו נודעה משמעות מכריעה במהלך המשא ומתן הקואליציוני: לראשונה, נוהל משא ומתן ישיר בין מפלגת השלטון לבין מפלגות ערביות למרות שמד"ע, שרצתה להצטרף לקואליציה, וחד"ש שלא רצתה בכך, נשארו מחוץ לקואליציה שהרכיב רה"מ המנוח- רבין.
כלומר, משקלן של מפלגות אלו, השפעתן ויכולת המיקוח שלהן עלו.
מסיבה זו בחרתי את הבחירות לכנסת ה-13 (1992) כנקודה הראשונה מתוך 3 (אותן אסקור) ובעזרתן אנסה להצביע על מגמות מסוימות ולבחון האם מגמות אלו מצביעות על שינוי לטווח ארוך. הבחירות לכנסת ה-14 שנערכו במאי 1996 הן נקודת ההשוואה הבאה שבה אעסוק.

בעבודה זו לא אתייחס לחלוקה סקטוריאלית של ערביי ישראל, אלא אנסה להציג מגמות מרכזיות הכוללות את כל המגזרים והעדות ומשותפות להם. כמו כן, לא אעמיק בניתוח תוצאות הבחירות לראשות הממשלה והשלכותיהן, וזאת משום ששיטת הבחירות הישירה חדשה ועדיין לא נאספו די נתונים עליה.
אולם בטרם אפנה לניתוח תוצאות הבחירות, דפוסי ההצבעה והמגמות בקרב ערביי ישראל, חשוב לזכור כי משקלם של ערביי ישראל במוקדי  קבלת ההחלטות החשובים במדינה - מועט.
אין לערביי ישראל כמעט ייצוג בדרגים הגבוהים של השירות הממשלתי, בוועדה המרכזת של ההסתדרות הכללית ובגופים הנבחרים של המפלגות הגדולות. למרות שקיימים תעשיינים ובעלי הון במגזר הערבי, אין הם חברים באיגודים מקצועיים של בעלי מלאכה וסוחרים. אין ערבים במנהל הבכיר של חברות העובדים ובחברות הממשלתיות.
כלומר, ערביי ישראל, למרות השתתפותם בבחירות והשפעתם על תוצאות הבחירות, נמצאים עדיין בסטטוס של "מיעוט בתוך מיעוט בתוך רוב".

ניתוח נתוני ההצבעה התבסס על ניתוח אישי בסיועו של יועצו (לשעבר) לעניני ערבים של רה"מ ושר הבטחון - יצחק רבין ז"ל, מר חיים קורן.
 
עבודה מס' 69506 SHOPPING CART DISABLED
השפעת תקשורת על הבוחרים בבחירות 2009, 2012.
ניתוח סיקור מערכת הבחירות וניתוח נתוני סקר טרום-בחירות.
6,501 מילים (כ-20 עמודים), 16 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לתפקודה של התקשורת במהלך מסע הבחירות חשיבות רבה שהרי הסיקור התקשורתי מהווה מקור עיקרי לקבלת מידע פוליטי עבור בוחרים רבים, ועל כן הוא עשוי להשפיע רבות על החלטותיהם(1). מסיבה זו המועמדים הפוליטיים נאבקים על הסיקור התקשורתי - המאפשר להם להביע את עמדותיהם, לעצב את דימויים בעיני הציבור, לתקוף את מתחריהם ולגייס תמיכה ואהדה - ועושים כל שביכולתם כדי להכתיב את סדר היום התקשורתי(2).

המחקר הנוכחי מתמקד בשלוש מתוך ארבע המפלגות המרכזיות בבחירות 2009 ובמנהיגיהן. הכוונה היא למפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו, מפלגת קדימה בראשות ציפי לבני ומפלגת העבודה בראשות אהוד ברק. המחקר משלב שני כלי מחקר: האחד הינו נתוני ניתוח התוכן הכמותני של סיקור מערכת הבחירות שערכו החוקרים יריב צפתי, תמיר שפר וגבריאל וימן, והשני הינו ניתוח נתוני סקר טרום-בחירות טלפוני שנערך על-ידי החוקרים שמיר ואריאן בשלושה גלים.

כל זאת אעשה תוך בחינת תיאוריות מרכזיות בחקר התקשורת העוסקות בתחום זה, והן: גישת סדר היום והשערת ההטרמה.

מתוך העבודה:
מחקרם שלIyengar & Kinder בנושא גישת סדר היום בחדשות הטלוויזיה, הוכיח כי מיקומו של האייטם החדשותי אכן משפיע על סדר היום הציבורי. המחקר הראה כי האייטמים הראשיים בסדר היום התקשורתי עמדו בראש מעייניו של סדר היום הציבורי, במידה רבה יותר מן הנושאים המשניים, שהופיעו לאחריהם. החוקרים שיערו שכך הדבר, משום שהצופים מסבים תשומת לב גבוהה יותר לסיפורים החדשותיים הראשיים בטלוויזיה, מאשר לסיפורים המופיעים לאחר מכן.
 
עבודה מס' 64728 SHOPPING CART DISABLED
תעמולת בחירות, 2005.
ניתוח תעמולת הבחירות של שנת 1999 ושל 1996 והשינויים שעברו בתכנון מערכת הבחירות בשנים אלו, מבחינה אסטרטגית.
2,580 מילים (כ-8 עמודים), 5 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עם היכנסו של בנימין נתניהו למרוץ הבחירות לראשות הממשלה בשנת 1996, חל שינוי משמעותי בתכנון תעמולת הבחירות בישראל. למרות ששיטת הבחירה האישית נכנסה לתוקפה כבר ב-1992, בנימין נתניהו הביא עמו שורה של יועצי תקשורת מקצועיים, ששינו את כללי המשחק והביאו לו את הניצחון ב-96' . בחלק א' של עבודה זו אנסה לבחון כיצד אסטרטגיות שנכנסו לשימוש בישראל החל מתחילתו של עידן הבחירות החדשות, באות לידי ביטוי במסע הבחירות של שנת 1999, בו התמודדו על ראשות הממשלה בנימין נתניהו ואהוד ברק.

בחירות פוליטיות הינן מערכות שיווק מסחריות לכל דבר, שבהן משדלת כל מפלגה את המצביעים- צרכנים בכח "לרכוש" את הפתק שלה ביום הבחירות (רם, 96', 202).
הן אורי רם במאמרו "בחירות 96: תדמיות וקמיעות" והן דן כספי במאמרו "American - style Electioning in Isral", מביעים ביקורת חריפה על  אופיה של התעמולה המודרנית החדשה. הביקורת המרכזית של כספי, היא שעצם הניסיון הישראלי ליצור סטנדרטיזציה אמריקאית בתעמולת הבחירות הישראלית המקומית, לא בהכרח מתאים לתרבות הפוליטית בישראל. כספי עומד על חמישה מרכיבים לתעמולה החדשה (טלפוליטיקה, יועצים, פרסונליזציה, קרנבליזציה וסקרים), ובעזרת חידודים ממאמרו של אורי רם, אנסה בחלק ב' של העבודה להשליך את הביקורות על תשדירי הבחירות בישראל משנת 1999.
 
עבודה מס' 68589 SHOPPING CART DISABLED
התחזקות הימין והחלשות השמאל בישראל בבחירות 2009, 2010.
ניתוח הסיבות להיחלשותו של השמאל ולהתחזקותו של הימין בבחירות 2009, בדגש על התקופה של טרום הבחירות.
6,115 מילים (כ-19 עמודים), 27 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוצאות הבחירות בישראל בשנת 2009 מצביעות בברור על התחזקותו של גוש הימין, והיחלשות משמעותית של מחנה השמאל הציוני. אמנם, נראה שהחלשות השמאל בישראל הינה חלק מתהליך גולבלי של היחלשות השמאל מול הימין על רקע עליית מפלס האלימות בעולם, ולמרות שבוחרי השמאל הישראלי וחלק ניכר מהתקשורת, כפי שהפרשנים כתבו למעשה כבר מספר ימים לפני הבחירות, התגייסו לנסות לבלום את התחזקותו של גוש הימין בראשות נתניהו וליברמן כפי שבאו לידי ביטוי בסקרים. מבחינת תוצאות הבחירות ניכר כי התחזקות הימין באה על חשבון מפלגות השמאל הציוני אשר איבד כשליש מכוחו לעומת הכנסת הקודמת (16 מושבים לעבודה ומר"צ במקום 24 שהיו להם בכנסת ה17). לראשונה בתולדות המדינה, חדלה מפלגת העבודה מלהיות אחת משתי המפלגות הגדולות, היא הפכה לרביעית בגודלה בכנסת, יתר על כן שלוש המפלגות הגדולות מורכבות כולן משכפולים שונים של הליכוד (קדימה וגם ליברמן הם בוגרי הליכוד).
היחלשותו של השמאל הציוני התחזקות הימין בבחירות האחרונות איננה מעידה חד פעמית, אלא מגמה מתמשכת שראשיתה בסיום הדומיננטיות של מפא"י בשנת 1965, המשכה בכרסום כוחן של המפלגות הגדולות משנת 1996 לאחר "התקופה הדו- גושית" בשנות השמונים והחלשות משמעותית עד כדי קריסה של ממש בכוחו של השמאל בישראל בבחירות 2009. תוצאת הבחירות לכנסת ה-18 אינה מקרית ואינה יכולה להיות מוסברת רק בגורמים קוניונקטורליים כמו מלחמת לבנון השנייה ו/או מבצע עופרת יצוקה, או מעבר הקולות לקדימה בגלל הרצון לבלום את נתניהו וליברמן. השאלה היא מדוע איבדו רבים ממצביעי השמאל הציוני את אמונתם שמפלגותיהם הן המחסום בפני הימין ונדדו למפלגות אחרות?
בעבודה זו אנתח את הסיבות להיחלשותו של השמאל ולהתחזקותו של הימין בבחירות 2009. בדגש על התקופה של טרום הבחירות.

שאלת המחקר היא: מדוע השמאל הציוני נחלש והימין התחזק בבחירות 2009 בישראל.
טענת המחקר היא: התרחקות השמאל הציוני מהבוחר בישראל  הביא להיחלשותו בבחירות 2009.
המחקר מורכב ממבוא, לאחריו יופיע החלק התיאורטי בו אסקור את נושא בחירות, מפלגות, ימין ושמאל, ובהמשך אנתח את תוצאות בחירות 2009, הסיבות לכך ומשמעויותיהן ואסכם במסקנות.
שיטת המחקר בעבודה זו הנה איכותנית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק תיאורטי
       2.1. שמאל וימין בעולם
       2.2. שמאל וימין בישראל
       2.3. התקופה הדו גושית בפוליטיקה הישראלית
       2.4. המחנות הפוליטיים בישראל לקראת בחירות 2009
       2.5. בחירות 2009
3. דיון
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אריאן ושמיר (2008) טוענים כי מגמת היחלשותן של המפלגות הגדולות בישראל בדגש על שנת 1992 ואילך בעקבות הבחירה הישירה לראשות הממשלה ואילך, עולה בקנה אחד עם מגמת התרופפות המערכת המפלגתית בעולם מאז שנות התשעים, בדומה לרוב הדמוקרטיות המתועשות המתקדמות. היחלשות המפלגות הגדולות בישראל הגיעה לשיאה במהלך העשור האחרון, כאשר קיימת מגמת טשטוש אידיאולוגי הולכת וגוברת בין המפלגות (אריאן, 2006).
מתרשים 1 ניתן ללמוד כי לפני שנת 1996 הצליחה תמיד הרשימה הגדולה לזכות בלפחות שליש ממושבי הכנסת. ואולם בחמש מערכות הבחירות מאז 1996 החזיקה המפלגה הגדולה בפחות מזה. בשלוש מהן היא אפילו לא הגיעה לרבע מהמושבים.
 
עבודה מס' 50420 SHOPPING CART DISABLED
תיאוריה מרחבית של הבחירות, 2000.
בחינת הבחירות שהתקיימו בדרום אפריקה ב-1994 לפי תיאוריות של קואליציות.
1,533 מילים (כ-4.5 עמודים), 1 מקורות, 97.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
באפריל 1994 נערכו לראשונה בדרום אפריקה בחירות לא גזעיות. שחורים הצביעו לראשונה ומפלגות לא לבנות השתתפו לראשונה בבחירות בדרום אפריקה. עבודה זו תעסוק במערכת בחירות זו תוך ניתוחה בעזרת מודלים תיאורטיים. שיטת הבחירות בדרום אפריקה הינה שיטה יחסית ויעשה שימוש בתיאוריות של קואליציות.
נתייחס לשתי תקופות, לפני מערכת הבחירות ואחריה. נענה על השאלה מדוע הקימה המפלגה הגדולה קואליציה עם מפלגות נוספות לפני הבחירות, ומדוע היא הקימה קואליציה לאחר הבחירות למרות שזכתה ב-62% מקולות הבוחרים וכיצד חולקו התיקים בין חברות הקואליציה.
נשתמש בתיאוריות של קואליציות של אקסלרוד, לוברט ולסרזון.
 
עבודה מס' 65051 SHOPPING CART DISABLED
מצע בחירות וכלכלה (תרגיל), 2006.
סקירה קצרה של התוכניות הכלכליות-חברתיות של שלוש המפלגות הגדולות שהתמודדו בבחירות 2006- קדימה, ליכוד והעבודה.
1,130 מילים (כ-3.5 עמודים), 9 מקורות, 82.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ח"כ עמיר פרץ בכנס הרצליה האחרון (2006) הצהיר במהלך נאומו חודש וחצי לפני מועד הבחירות: "אצלי לא יהיו ילדים רעבים, אצלי לא יהיו קשישים שיחטטו בזבל, אצלי מעמד הביניים לא ידרדר אל תחת לקו העוני." האם אמרה זו מחברת את מי שאמר אותה לאחד מההוגים הפילוסופים של המאה ה18 וה19כגון סמית או מרקס? או שמה לקיינס שחי בתחילת המאה ה20 או שבכלל, ח"כ פרץ מסתמך בבניית  תוכניתו הכלכלית חברתית ברישומיו של שטיגליץ?
בעבודה זו אתייחס לתוכניות הכלכליות חברתיות של שלוש המפלגות הגדולות המתמודדות בבחירות של 2006- קדימה, ליכוד והעבודה. תוך מציעת המקור רעיוני האידיאולוגי שעליו המפלגות מסתמכות בבניית המצע הכלכלי חברתי שלהן.

מתוך העבודה:
סקירה תיאורטית של ההוגים עליהם מתבססים המצעים של המפלגות, מתחילה במאה 18 עם משנתו של אדם סמית- אבי הקפיטליזם. סמית טען כי האדם הינו אגואיסט, והחופש שניתן באותה תקופה (ההשכלה, הרציונליזם), יאפשר לאדם לעסוק במקצועות חופשיים ולצבור הון וכך הוא יקדם את האינטרסים שלו עצמו, וכמותו יעשו שאר האנשים ולמעשה כך החברה תצמח. סמית דיבר על "יד- נעלמה", כוח לא נראה, מנגנון המחירים הנקבע על ידי שוק פתוח ושוק של קונים מוכרים וצרכנים ומוצרים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 71 :: [עמוד 1 מתוך 8]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 :: עמוד הבא >>