היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 73
עבודה מס' 64059
סקירת תעמולת הבחירות של אריאל שרון והליכוד בבחירות 2003 וכיצד באה לידי ביטוי בתשדירי הבחירות .
3,268 מילים (כ-10 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64949
סקירת שלושה מקרי מבחן בהן נראית השפעה של פיגוע טרור על תוצאות הבחירות.
13,309 מילים (כ-41 עמ'), 42 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 60459
דפוסי הצבעה ומגמות עתידיות בקרב ערביי ישראל: 1999, 1996, 1992
3,438 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 63055
3,992 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64728
ניתוח תעמולת הבחירות של שנת 1999 ושל 1996 והשינויים שעברו בתכנון מערכת הבחירות בשנים אלו, מבחינה אסטרטגית.
2,580 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68589
ניתוח הסיבות להיחלשותו של השמאל ולהתחזקותו של הימין בבחירות 2009, בדגש על התקופה של טרום הבחירות.
6,115 מילים (כ-19 עמ'), 27 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69506
ניתוח סיקור מערכת הבחירות וניתוח נתוני סקר טרום-בחירות.
6,501 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10361
תעמולת הבחירות במשך שנות קיום המדינה, שינוי התרבות הפוליטית והשתקפותה דרך התעמולה (עד תחילת שנות ה-90)
2,748 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 20159
סקירת תעמולת הבחירות, תוך בחינת השינויים בתרבות הפוליטית המשתקפת דרך התעמולה ואת דרך התמקצעותה.
2,763 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 73