היישום אינו מחובר לאינטרנט

טרור ובחירות - השפעת הטרור על תוצאות בחירות דמוקרטיות

עבודה מס' 064949

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת שלושה מקרי מבחן בהן נראית השפעה של פיגוע טרור על תוצאות הבחירות.

13,309 מילים ,42 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

אחד האיומים המרכזיים העומדים בפני העולם המודרני הוא איום הטרור. הטרור שבפניו אנו עומדים היום הוא טרור המכוון כלפי אוכלוסייה אזרחית במטרה לנטוע בה פחד, לערער את תחושת הביטחון של הפרטים בה ולשבש את שגרת החיים הנורמלית כאשר המטרה האסטרטגית הסופית היא להשתמש בחרדה שמעורר הטרור על מנת לדחוף את דעת הקהל להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות כדי שיכנעו לדרישות הטרוריסטים. כך הופך הציבור האזרחי לכלי בידי ארגוני הטרור לשם קידום מטרותיהם. לכן, כדי למנוע את הצלחת הטרור יש לצמצם את הנזק הפסיכולוגי שהוא גורם. ניתן לעשות זאת על ידי הכרת שיטות הפעולה בהן משתמשים ארגוני הטרור כדי להשיג את מטרותיהם. מודעות בקרב האוכלוסייה הנפגעת למניפולציות שמפעיל הטרור תצמצם את החרדה הבלתי רציונאלית שהוא מייצר למימדים של פחד נשלט כאשר הציבור מכיר טוב יותר את מסגרת האיום האמיתית ומסוגל לקבל החלטות רציונאליות למרות החששות.

אסטרטגיית הטרור המודרני, הפועלת להשפיע על מקבלי ההחלטות לנקיטת מדיניות מסוימת באמצעות יצירת לחץ על דעת הקהל, יכולה להגיע להישגים, מטבע הדברים, רק במדינה שבה המערכת הפוליטית קשובה לעמדות הציבור ופועלת בהתאם. בחברה דמוקרטית יכולת הציבור להשפיע על מקבלי ההחלטות מגיעה לשיאה בתהליך של בחירות. לכן, אחת משיטות הפעולה של ארגוני הטרור, אשר נראה כי השימוש בה הולך ומתרחב בשנים האחרונות, היא ניסיון להשפיע על אוכלוסיית היעד בסמוך למועד הבחירות במטרה להגיע לניצול מירבי של הלחץ על דעת הקהל ולגרום לשינוי בתוצאות הבחירות.

את כוחו של הטרור להשפיע על אופן ההצבעה בבחירות ניתן לסמן כמרכיב מרכזי באיום שהוא מציב על החברה הדמוקרטית. בעוד שטרור המוביל ללחץ על מקבלי ההחלטות לצורך שינוי החלטה מסוימת או לשם שינוי מדיניות בתחום מסוים הוא בעל השפעה נקודתית הנוגעת ישירות לאינטרסים שבמחלוקת, טרור המשפיע על אופן ההצבעה בבחירות, ועל ידי כך גם על זהות המנהיגים, הוא בעל השפעה רחבה ומשמעותית יותר משום הוא עשוי להביא לשינוי המדיניות וקבלת ההחלטות בכל תחומי החיים ולא רק באלו הנוגעים ליעדי הטרוריסטים.
מתוך כך קיימת חשיבות מיוחדת להבנת מידת כוחו של הטרור להשפיע על אופן ההצבעה בבחירות ומידת הצלחתו להשיג את מטרות ארגון הטרור בדרך זו. בנושא זה תעסוק עבודה זו.

שאלת המחקר
מהי מידת הצלחת הטרור להשיג את מטרותיו באמצעות השפעה על תהליך של בחירות?

שאלה זו נחלקת לשניים:
מהי מידת השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות?
במידה וקיימת השפעה כזו, מהי מידת הצלחת הטרור להוביל לתוצאת הבחירות שלשמה הופעל?

שיטת המחקר
בפרק הראשון תובא סקירה כללית של מטרות הטרור המודרני ושל דרכי פעולתו אשר תבהיר את המסגרת בה עוסק המחקר.
בפרק השני תיבחן מידת השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות באמצעות שלושה מקרי מבחן בהם נראה על פני השטח כי קיים קשר בין תוצאות הבחירות לבין השפעת הטרור. המקרה הראשון שיבחן הוא הבחירות לראשות ממשלה שהתקיימו בישראל במאי 1996 ועמדו בצל גל פיגועי טרור שהתרחש בפברואר-מרץ של אותה השנה; המקרה השני הוא הבחירות לפרלמנט הספרדי שהתקיימו ב-14 במרץ 2004, שלושה ימים בלבד לאחר שחוותה ספרד את פיגוע הטרור הקשה ביותר בתולדותיה; המקרה השלישי הינו הבחירות לנשיאות ארה"ב שהתקיימו בנובמבר 2004 ולמרות שלפניהן לא אירע פיגוע טרור, הן הושפעו רבות מאווירת החרדה שנוצרה בארה"ב בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר.
בכל אחד מן המקרים תיבחן השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות תוך בחינת האירועים שקדמו לבחירות ושנמצאו כבעלי השפעה על שיקולי ההצבעה בהן, בכללם פיגועי הטרור והתגובות להם, סקירת מצעי המועמדים והתנהלות מערכת הבחירות, וניתוח סדר העדיפויות המשתנה של הציבור כתוצאה מן הטרור.
בפרק השלישי תיבחן מידת הצלחת הטרור להביא לתוצאת הבחירות שלשמה הופעל. לשם כך אבחן בשלושת מקרי המבחן הנ"ל את הקשר בין מטרות ארגון הטרור בכל הקשור לשאיפה להשפיע על תוצאות הבחירות ולהביא לבחירתו של מועמד מסויים, לבין תוצאות הבחירות בפועל והשלכותיהן.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלת המחקר
שיטת המחקר
פרק א - מטרות הטרור המודרני ודרכי פעולתו
פרק ב- מידת השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מקרה א : בחירות בישראל - מאי 1996
האירועים שקדמו לבחירות
השפעת הטרור על מצעי המועמדים והתנהלות מערכת הבחירות
השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מסקנות
מקרה ב: בחירות בספרד - מרץ 2004
האירועים שקדמו לבחירות
השפעת הטרור על מערכת הבחירות
השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מסקנות
מקרה ג: בחירות בארה"ב 2004
האירועים שקדמו לבחירות
השפעת הטרור על מערכת הבחירות
השפעת הטרור על אופן ההצבעה בבחירות
מסקנות
מסקנות לפרק ב
פרק ג: מידת הצלחת הטרור להוביל לתוצאה שלשמה הופעל
ישראל - האם השיג הטרור את מטרתו?
ספרד - האם השיג הטרור את מטרתו?
ארה"ב - האם השיג הטרור את מטרתו?
מסקנות לפרק ג
מסקנות וסיכום
רשימת מקורות
רשימת הערות

קטע מהעבודה:

הטרור אינו תוצאה של החלטה רגעית של משוגע אלא אלימות מתוכננת היטב בעלות מטרות פוליטיות ברורות. הגדרת הטרור שמציע בועז גנור מבהירה את האסטרטגיה המכוונת את ארגוני הטרור: "הטרור הוא סוג של מאבק אלים אשר במסגרתו נעשה שימוש מכוון באלימות כלפי אזרחים על מנת להשיג מטרות פוליטיות (לאומיות, חברתיות-כלכליות, אידיאולוגיות, דתיות וכו')."(6) הגדרה זו מתבססת על שלושה יסודות מרכזיים: מהות הטרור היא מאבק אלים; מטרת הטרור היא תמיד השגת יעדים פוליטיים; יעד הטרור הוא תמיד אזרחים.
-------------------------------------------------------------------
6. גנור, מבוך הלוחמה בטרור, עמ' 32.

תגים:

בספטמבר · בוש · דמוקרטיה · דעת · קהל · טרור · ישראל · לאדן · ממשלה · נתניהו · ספרד · פיגוע · תוצאות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טרור ובחירות - השפעת הטרור על תוצאות בחירות דמוקרטיות", סמינריון אודות "טרור ובחירות - השפעת הטרור על תוצאות בחירות דמוקרטיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.