היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63702
ניתוח הסרט.
3,884 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68806
מחקר איכותני של 10 תמונות מהאירוע.
6,697 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64182
בחינת סיקור חללי טרור בעיתונות הכתובה.
3,393 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65351
כיצד החרדה הפוסט טראומטיות משפיעות על הישגים לימודיים.
6,938 מילים (כ-21.5 עמ'), 36 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69173
בדיקה באמצעות רגרסיה לינארית.
4,588 מילים (כ-14 עמ'), 21 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 61912
בחינת סיקור של פיגוע בעיתון וניתוח אחת מתכניות "משעל חם".
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 64949
סקירת שלושה מקרי מבחן בהן נראית השפעה של פיגוע טרור על תוצאות הבחירות.
13,309 מילים (כ-41 עמ'), 42 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 63770
השפעת הסיקור התקשורתי של פיגועי טרור על הזכרון הקולקטיבי של עם ישראל.
11,742 מילים (כ-36 עמ'), 33 מקורות, 724.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15