היישום אינו מחובר לאינטרנט

הסכם השלום עם מצריים - מקרה מבחן לתיאוריה של הפרכה

עבודה מס' 061246

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה מוכיחה כיצד הסכם השלום עם מצריים בו השתמשו חוקרים פונקציונליסטיים משמש דוגמא לתיאוריה של ההפרכה.

6,608 מילים ,21 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בעבודתי בחרתי לעסוק בהסכם השלום עם מצריים כמקרה מבחן לתיאוריה של הפרכה לגישה הפונקציונליסטית.
הסכם השלום בין ישראל למצריים נחתם במרץ 1979. למרות היותו אירוע מרכזי בחיים הפוליטיים במדינת ישראל, התרחשותו מוזכרת מעט במחקרים ובמאמרים של סוציולוגים מרכזיים בארץ בעלי גישה פונקציונליסטית, שסיקרו את התקופה.
שאלת המחקר היא מדוע התעלמו חוקרים אלו מחתימת הסכם השלום עם מצריים.
ההשערה היא שהפרדיגמה הפונקציונליסטית בה דבקו החוקרים לא יכלה לתת פיתרון סביר לאירוע. שאלת המחקר תיבחן על ידי שתי תיאוריות רלבנטיות: תיאוריית ההפרכה, שמייצגה הוא קרל פופר וגישתו של תומס קון לגבי המחקר המדעי.
תחילה יינתן רקע על הגישה הפופריאנית, הקונית והגישה הפונקציונליסטית. לאחר מכן תוצג תפיסתם של החוקרים הפונקציונליסטים המרכזיים - שמואל אייזנשטדט, משה ליסק ודן הורוביץ, כפי שהיא באה לידי ביטוי במחקריהם (בהתאמה): "החברה הישראלית בתמורותיה" ו "מצוקות באוטופיה - חברה בעומס יתר" (להלן "מצוקות באוטופיה"). כמו כן, תוסבר התשתית עליה מונחת האסכולה הפונקציונליסטית הארץ-ישראלית. לאחר סקירה קצרה על הסכם השלום עם מצריים ייעשה ניסיון בפרק הניתוח לתת פתרון לסוגיית המחקר על פי הגישות התיאורטיות שנבחרו, תוך שימוש במושגים רלבנטיים שהוסברו בפרק התיאורטי.
לצורך כתיבת העבודה נעשה שימוש במקורות רבים ומגוונים, ספרים על הנושא, מאמרים וכתבי עיתונות. מצאתי לנכון להביא את תגובתם של פרופ' אייזנשטדט ופרופ' ליסק על מנת להגיע לרמת הבנה טובה יותר של המקרה. תגובתם והערותיי מובאים בסוף העבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
תיאוריה של הפרכה והגישה המדעית - הנחות יסוד
עיקרי הגישה הפונקציונליסטית
רקע על עבודת החוקרים - "החברה הישראלית בתמורותיה" ו"מצוקות באוטופיה"
התשתית של האסכולה הפונקציונליסטית הישראלית
הסכם השלום עם מצריים - סקירה ורקע היסטורי
ניתוח
הגורמים שהשפיעו על חתימת הסכם השלום
סיכום ומסקנות
נספח -ריאיון עם פרופ' משה ליסק
ביבליוגרפיה

מקורות:

אייזנשטדט, ש"נ. (1989), החברה הישראלית בתמורותיה, האוניברסיטה העברית: ירושלים.
הורוביץ, ד., ליסק, מ. (1990) , מצוקות באוטופיה- ישראל חברה בעומס יתר , עם עובד: תל אביב.
זיסר, ב. (1993), מדע המדינה לגווניו - אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, עמ' 233,255.
קון, ת.ס. (1962), המבנה של מהפיכות מדעיות, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור: תל אביב.
איסטון, ד. (1966), "קטגוריות לניתוח מערכות בפוליטיקה", בתוך זיסר ברוך (עורך), מדע המדינה לגווניו - אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, עמ' 255-243.
אלמונד, א.ג. (1960), "מבוא: גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית", בתוך זיסר ברוך (עורך), מדע המדינה לגווניו - אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, עמ' 303-263.
גל-נור, י. (1989), "מבוא: הדמוקרטיה הישראלית על פרשת דרכים", בתוך סטמפלר שמואל (עורך), אנשים ומדינה- החברה הישראלית, משרד הביטחון: ישראל, עמ' י- י"ט.
יוראן, י. (1989), "דינמיקה של אנטי-צמיחה - המשק הישראלי לאחר משבר הנפט ומלחמת יום הכיפורים", בתוך סטמפלר שמואל (עורך), אנשים ומדינה - החברה הישראלית, משרד הביטחון: ישראל, עמ' 377-348.
ליסק,מ. (1996), "סוציולוגים 'ביקורתיים' וסוציולוגים 'ממסדיים' בקהילה האקדמית הישראלית: מאבקים אידיאולוגיים או דו שיח אקדמי ענייני?", בתוך עיונים בתקומת ישראל- ציונות: פולמוס בן זמננו, אוניברסיטת בן גוריון: באר שבע, עמ' 94-60.
פופר, ק. (1963), "מדע: השערות והפרכות", בתוך זיסר ברוך (עורך), מדע המדינה לגווניו - אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, עמ' 212-182.
קון, ת.ס. (1963), "תפקידה של הדוגמה במחקר המדעי", בתוך זיסר ברוך (עורך), מדע המדינה לגווניו - אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, עמ' 232-213.
רם, א. (1993), "החברה ומדע החברה:סוציולוגיה ממסדית וסוציולוגיה ביקורתית בישראל", החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, ברירות הוצל"א: תל אביב
סטמפלר שמואל, (מרץ 1979), "דרכה של מצריים בסכסוך הערבי ישראלי - ריאיון עם דן שפטן", סקירה חודשית: ירחון לקציני צה"ל, עמ' 37-30.
עמית מאיר (יוני 1979), "הקרב על השלום", מערכות , עמ' 4.
שפירא, י. (תשמ"ד), "האם היה היישוב היהודי בארץ ישראל דמוקרטיה קונסוציונאלית? תשובה לדן הורוביץ", מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים (23), עמ' 92-85.
תובל, ס. (1982) "קרטר, 1979-1977 הסכמי קמפ-דיוויד וחוזה השלום המצרי-ישראלי", בתוך נויברגר בנימין (עורך) מלחמות והסדרים - סוגיות נבחרות ביחסי החוץ של ישראל, עמ' 103-92.
אייזנשטדט נוח שמואל (מחבר הספר "החברה הישראלית בתמורותיה"), 17.03.2002, מכתב אל המחברת.
ליסק משה (מחבר הספר "מצוקות באוטופיה-חברה ישראלית בעומס יתר"), 5 במרץ 2002, ריאיון אישי.
Kuhn, T.S. (1970), "Logic of Discovery or Psychology of Research?" In Lakatos and Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cmabridge University Press, pp. 1-22.
Popper, K. (1992), "Knowledge and the Shaping of Reality", In Search of a Better World - Lectures and Essays From Thirty Years, London: Routledge, pp 3-29.
Popper, K. (1992), "The Logic of The Social Sciences", ", In Search of a Better World - Lectures and Essays From Thirty Years, London: Routledge, pp 64- 81.

תגים:

הסכם · מצריים · פונקציונליזם · פופר · קון · שלום · תיאוריה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הסכם השלום עם מצריים - מקרה מבחן לתיאוריה של הפרכה", סמינריון אודות "הסכם השלום עם מצריים - מקרה מבחן לתיאוריה של הפרכה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.