היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 41365
תיאוריות רפואיות, תפיסת העולם של הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה האלטרנטיבית והתחרות בינהן.
7,858 מילים (כ-24 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64680
תאור הרפואה המסורתית של הבדואים מול החדירה הגוברת של הרפואה הקונבנציונלית, תוך התמקדות במעמד האשה בדואית וביחסה כלפי הרפואה המסורתית.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 10239
תולדות הרמב"ם, חכמת הרפואה בזמנו של הרמב"ם, עקרונות רפואתו והשראה לעקרונות הרפואה בימנו.
9,744 מילים (כ-30 עמ'), 34 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68575
הצגת המשותף למרכזים האנרגטיים בגוף האדם ועקרונות הרפואה הסינית, והטיפול בשיאצו, המבוסס על הרפואה הסינית דרך אבחון חוסרי איזון במרכזים האנרגטיים.
7,573 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64361
התפתחות ה"רפואה המשלימה" בעולם ובישראל בפרט, הגורמים שהביאו להתפתחותה והשפעתם על המעמד החוקי של ה"רפואה המשלימה" בישראל.
3,280 מילים (כ-10 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60125
תיאור הרפואה בצרפת של המאה ה-17, בחינת המחזה כסאטירה ובדיקת מושאי הביקורת של המחזה.
4,540 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50673
עבודה זו עוסקת במקאמות ומתרכזת בתחום המדע והרפואה כפי שהוא בא לידי ביטוי בהן.
5,881 מילים (כ-18 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64173
סקירת חלק משיטות הריפוי ומקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
3,826 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70344
האם ראוי להכשיר את הרפואה השחורה במדינת ישראל ולהלבינה?
15,514 מילים (כ-47.5 עמ'), 36 מקורות, 659.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39