היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 82
עבודה מס' 67924
סקירת מחקרים בנושא ומחקר כמותי שנערך על מדגם של צוות רפואי.
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62611
מחקר השוואתי באמצעות שאלונים.
8,906 מילים (כ-27.5 עמ'), 52 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 68760
סקירת ספרות והצעה למחקר שייערך באמצעות תצפיות וראיונות.
7,521 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68056
בחינת אמפתיה/חוסר אמפתיה בין אנשי צוות רפואי במקום העבודה.
1,040 מילים (כ-3 עמ'), 1 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 66387
מהי עבודת צוות אפקטיבית, הנעת צוות, הקשר בין מוטיבציה
2,825 מילים (כ-8.5 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70952
בחינת היקף תופעת האלימות כלפי צוותים רפואיים וההבדלים בחוויית אלימות בין נשים וגברים ובין אלימות פיסית ומילולית כלפי צוותים רפואיים.
4,920 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 63862
הקשר שבין עבודת צוות ולחץ לבין מאמץ המושקע ע"י עובדי ארמונות "הרודס"
9,919 מילים (כ-30.5 עמ'), 54 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64321
כיצד גיבוש המורים יכול לשמש עבודת צוות וכיצד הגיבוש יכול לתרום לקידום ההוראה.
8,805 מילים (כ-27 עמ'), 36 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64339
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות פיתוח צוותי עבודה בחט"ב(אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
24,908 מילים (כ-76.5 עמ'), 43 מקורות, 603.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 82