היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבודת צוות, לחץ והשקעת מאמץ

עבודה מס' 063862

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר שבין עבודת צוות ולחץ לבין מאמץ המושקע ע"י עובדי ארמונות "הרודס"

9,919 מילים ,54 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הפרוייקט עוסק בסוגיות עבודת צוות, לחץ בעבודה ןמאמץ בעבודה.
הבעיה העסקית שייכת לבית המלון "הרודס" באילת ובאה לידי ביטוי בירידה בהכנסות המלון בתאריכים 4-6/01 בהיקף של 25% לעומת רמת ההכנסות באותם חודשים בשנה הקודמת. בפועל התברר כי 42% מאורחי המלון נתנו משובים שליליים על איכות השרות של מחלקת מזון ומשקאות ומחלקת אגף חדרים ובעקבות כך התעורר הצורך לבדוק באופן מקיף את הסיבות לכך בקרב העובדים.
מכאן התעוררה המטרה האקדמית והיא לאושש את הקשר שבין הלחץ ואיכות עבודת הצוות לבין המאמץ המושקע ע"י העובד ובאמצעות הממצאים ניתן יהיה ליישם את המטרה היישומית של המחקר והיא גידול ברמת מוכוונות המשימה של העובדים.

מידע זה מעורר את שאלות המחקר הבאות והם:
א. האם קיים קשר חיובי בין איכות עבודת הצוות לבין המאמץ המושקע ע"י העובד?
ב. האם קיים קשר שלילי בין הלחץ (עומס יתר כמותי ואיכותי) לבין המאמץ המושקע ע"י העובד?
מענה על שאלות המחקר מסייע בהבנת הקשר בין עבודת הצוות והלחץ בעבודה בעבודה לבין המאמץ המושקע בפועל ע"י העובד.
שיטת המחקר מבוססת על מחקר מתאמי הנאמד ב- 50 נדגמים המייצגים את עובדי מחלקת אגף חדרים ומחלקת מזון ומשקאות במלון "הרודס" אילת.
שיטת הדגימה הינה הסתברותית ובפועל בוצעה דגימה אקראית פשוטה המאופיינת בכך שהנדגמים הנבחרים לדגימה נבחרים באופן אקראי מתוך רשימת הדגימה.

תוכן עניינים
תקציר
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירה ספרותית
2.1 - מאמץ
2.2 - עבודת צוות
2.3 - לחץ
2.4 - קשר בין המשתנים
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאי המחקר
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הפלטים הסטטיסטים.

קטע מהעבודה:

על פי מחקרם של ( Brown & Leigh 1996) נתגלה כי תפיסת העובד את הסביבה הארגונית כמעודדת ומערבת קשורה לנכונות להשקיע מאמץ ובפועל הצוות מהווה חלק מהסביבה הארגונית. Benkhoff סבורה שעומס יתר ולחץ אינם מאפשרים התפתחות של הנעה פנימית ומכאן המאמץ שתופס מקום אינו בר התאמה לנדרש בכדי לבצע מטלה איכותית.

מקורות:

יברכיהו א., (1997) "משוב משתתפי הדרכות לאיכות כמנוף לשיפור תהליכי הדרכה", עמוד 376-381, מתוך קובץ מאמרים מתוך הכינוס הלאומי הרביעי של האיגוד הישראלי לאיכות.
ירין אורגיל (1997) "סיוע לצוותים בשיפור מפגשיהם", המפעל, חוברת 428 עמוד 6-8.
מרואלי חזי (1994) "עבודת צוות" ניהול איכות כוללת, חוברת 13, עמודים 9-12.
Antoniony David (1996), Understanding team work another look at the concept. Journal of organizational Behavior, 13, 509-517.
Appley, M.H., Trumbull, R. (1986). Dynamics of Stress. N.Y.: Plenum.
Arsenault, A., Dolan, D.L. Van Ameringen, M.R. (1991). Stress and mental strain in hospital work: Exploring the relationship beyond personality. .Journal of Organizational Behavior, 12, 483-493.
Benkhoff, B. (1996). Catching ip on competitors: How organizations can motivate employees to work harder. The International Journal of Human Resource Management, 7, 736-752.
Bernarding J. Beatty W. (1984) Performance Appraisal: Assessing Human Behavior at Work, Boston. Kent.
Blumenthal, J.A., Towner Thirom, E. Siegel, W.C. (1995). Contribution of job strain, job status and marital statis to Laboratory and ambulatory blood pressure in patients with mild hypertension. Journal of Psychosomtic Resarch, 39, 133-144.
Boerma, T. (1987). The viability of the concept of a primary health care team in developmental countries. Social Science Medical, 25, 747-752.
Brown, S.P., Leigh T.W. (1996) A new look at psychological climate and its relationship to job incolviment, effort and performance. Journal of Applied psychology,81, 358-368.
Campion, M.A., Medsker, G.J., Higgs A.C. (1993). Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups. Personnel Psychology, 46, 823-850.
Cavalier, J.C., Klein, J.D., Cavalier, F.J. (1995) Effects of cooperative leaving on performance, attitude and group behaviors in a technical team environment. ETR D, 43(3), 61-71.
Cohen, S.G., Ledford, G.E., Spreitzer, G.M. (1996). A predictive model of self managing work team effectiveness. Human Relations, 49, 649-675.
Cooper, C.L., Marshall, J. (1988). Sources of managerial and white collar stress. Occupational Stress. Springfield: Charles C. Thomas, 3-14.
Duncanis, A., Golin, A.K. (1992). The Interdisciplinary Hotel Team: A Handbook. Germantown, MD: Aspen Systems Corporation.
Dunphy, D., Bryant, B. (1996). Teams: Panaceas or prescriptions for improved performance? Human Relations, 49, 677-699.
Eastburg, M.C., Williamson, M., Gorsuch, R., Ridley, C. (1994). Social support, personality, and burnout in nurses. Journal of Applied Social Psychological, 24, 1233-1250.
Eby, T.L., Dobbins, G.H. (1997). Collectivism orientation in teams: An individual and group level analysis. Journal of Organizational Behavior, 18, 275-295.
Eden, D. (1990). Pygmalion in Management. Toronto: Lexington Books.
Eisenstat R.A., Felner R.D. (1983). Organizational mediators of the quality of care: Job stressors and motivators in human service settings. In B.A. Farber, (Ed.), Stress and Burnout in Human Service Professions. New York: Pergamon Press, 142-152.
Feiger, S.M., Schmitt, M.H. (1979). Collegiality in interdisciplinary health teams: Its measurement and its effects. Social Science and Medicine, 13, 217-222.
Fox, M.L., Dwyer, D.J., Ganster, D.C. (1993). Effects of stressful job demands and control on phisiological and attitudinal outcomes in a hospital setting. Academy of Management Journal, 36, 289-319.
French, J.R.P., Caplan, R.D. (1972). Organizational stress and individual strain. In A.J., Marrow, (Ed.), The Failure of Success. New York: Amacom, 30-66.
Gaillard, A.W.K. (1993) Comparing the concepts of mental load and stress. Ergonomics. 36, (9), 991-1005.
Gladstein, D.L. (1984). Groups in context: A model of task group effectiveness. Administrative Science Quarterly, 29, 499-517.
Glick, W.H. (1995). Conceptualizing and measuring organizational and psychological climate: Pitfalls in multilevel research. Academy of Management Journal, 10, 601-606.
Harrison M.L., Shirom, A. (1999). Organizational Diagnosis in Assessment. Thousand Oaks. C.A.: Sage.
Hockey, G.R.J. (1997). Compensatory control in the regulation of human performance under stress and high workload: A cognitive-energetical framework. Biological Psychology, 45, 73-93.
Ilgen, D.A., Klein, H.J. (1990). Individual motivation and performance: Cognitive influences on effort and choice. In J.P. Champbell R.J. Campbell and Associates (Eds)., Productivity in Organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 143-176.
Jamal, M. (1984). Job stress and job performance controversy: An empirical assessment. Organizational Behavior and Human Performances, 33, 1-21.
James L.A., James L.R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. Journal of Applied Psychology, 74, 739-751.
Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
Kavussanu, M., Roberts, G.C. (1996). Motivation in physical activity contexts: The relationship of perceived motivational climate to intrinsic motivation and self-efficacy. Journal of Sport Exercise Psychology, 18, 264-280.
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress Appraisal and Coping. New York: Springer.
Lowe, J.I., Herranen, M. (1982). Understanding teamwork: Anther look at the concepts. Social Work in Health Care, 7, 1-11.
Margolis, B., Kroes, W. Quinn, R. (1994). Job stress an unlisted occupational hazard. Journal of Occupational Medicine, 1, 659-661.
McGrath, J.E. (1994). Groups: Interactions and Performance. Prentice-Hall, Englewood Cliffs: N.J.
Motowidlo, S.J., Manning, M.R., Packard, J.S. (1986). Occupational stress: Its causes and consequences for job performance. Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
Mullen, B., Cooper C. (1994). The relation between group cohesiveness and performance: An integration. Psychological Bulletin, 115, 210-227.
Newstrom, J.W., Davis K. (1993). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. Mc. Graw. Hill, Inc.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Sciences, 5, 14-35.
Ovalle, N.K. (1991). Organizational Technology, Control and Performance: A Study of the Relationship at the Subunit Level. Unpublished doctoral dissertation. Graduate School of Business, Indians University, Bloomington IN.
Parson, T. (1968). The Structure of Social Action. New York: Free Press.
Schneider, B. (1990). The climate for service: An application of the climate construct. In B. Schneider (Ed.). Organizational Climate and Culture. San Francisco: Jossey-Badd Publishers, pp 383-412.
Schneider, B., Bowen, D.A. (1985). Employee and customers perceptions of service in banks: Replication and extension. Journal of Applied Psychology, 70, 423-433.
Schuler, R.J. (1990). Definitions and conceptualizations of stress in organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 25, 184-215.
Schuler, R.J. (1992). An integrative transactional process model of stress in organizations. Journal of Occupational Behaviour, 3, 5-19.
Shirom, A.(982). What is organizational stress? A facet analytic conceptualization. Journal of Occupational Behaviour, 3, 21-37.
Sinclair, A.(1992). The tyranny of a team ideology. Organization Studies, 13, 611-626.
Singh, J. Goolsby, J.R., Rhoads G.K. (1994). Behavioral and psychological consequences of boundary spanning burnout for customer service representatives. Journal of Marketing Research, 31, 558-559.
Sutherland V.J. Cooper C.L. (1988). Sources of work stress. In J.J.Hurrell, L.R. Murphy, S.L. Sauter C.L Cooper (Eds.) Occupational Sterss: Issues and Developments in Research. New york: Taylor Francis, pp. 3-40.
Tziner, A.E. (1988). Efficts of team composition on ranked team effectiveness. Small Group Behavior, 19, 363-378.
Westman, M., Eden, D. (1992). Excessive role demand and subsequent performance. Journal of Organizational Behavior, 13, 519-529.

תגים:

מלונאות · תיירות · אילת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבודת צוות, לחץ והשקעת מאמץ", סמינריון אודות "עבודת צוות, לחץ והשקעת מאמץ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.