היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין לחץ בעבודה לתפקודם של אנשי צוות הפיתוח.

עבודה מס' 065168

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת הלחץ על תפוקת עובדי צוות בתחום ההי- טק.

8,288 מילים ,20 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת הנושא השפעת הלחץ על תפוקת עובדי צוות בתחום ההי- טק. הבעיה העיסקית היא שמספר המוצרים המפותחים בחברה במשך שנת עבודה קטן ואיכותם אינה מספקת, במצב זה נפגע כושרה התחרותי של החברה וכמו כן גם תדמית החברה בעיני השוק, עקב אי עמידה בהבטחות. גורמים אלו יחד פוגעים ברווחיות החברה ומייקרים את עלויות הפיתוח. לכן בשנה האחרונה נרשמו ירידה בהכנסות של 23%.

תחום ההי טק, בו פועלת החרה נשואת המחקר, פועלת בתחום התכנות, ניהול פרויקטים מחשוביים וכד' - תחומים המצריכים ידע וכושר אנושי גבוהים מאוד, וכן יכולת ריכז גבוהה ולאורך זמן. אי לכך, כל לחץ יכול לפגוע בעובדים ובתפוקתם: הן מבחינת הכמות והן מבחינת היעילות.
לפי סקירת הספרות עולה כי אכן יש קשר בין המשתנה ,לחץ" לבין המשתנה של תפוקה: הן מבחינת כמותה והן מבחינת איכותה. המחקרים המצביעים על קשר כזה הם רבים ועוסקים גם בקרים מול משתנים אחרים (חלקם).

על מנת לבדוק את השערת המחקר, שגרסה כי יש קשר בין שני המשתנים נערך מחקר כמותי. המחקר נערך ע"י חלוקת שאלונים סגורים לעובדים. המחקר היה מתאמי ולא ניסוי לאור מגבלות ובשל חוסר יכלת לבצע מחקר כזה. שיטת הניתוח היתה באמצעות סטטיסטיקה היסקית, על פיה נבחנו הקשרים בין המשתנים ובין מדדי המשנה שלהם
מהניתוח עולה כי אכן קיימים קשרים מובהקים בין המשתנים השונים: הלחץ על מרכיביו משפיע על מרכיבי התפוקה.

המלצות המחקר הן לבצע מחקר נוסף שיבחן את משתנה השחיקה- משתנה השיקה גם הוא יכול להיות קרדינלי לגבי התפוקה. כמו כן ממליצה עורכת המחקר:
- ניתוק ממקור הלחץ לפרק זמן מסוים (חופשה).
- התעמלות גופנית.
- סוגי תרפיה שונים - מדיטציה, ביופידבק, תרפיה התנהגותית, תרפיה פסיכודינמית.
- יצירת מצב של שליטה או אמונה בשליטה .
- ביצוע פעולות לשינוי לחצים לסילוק מחסומים ולגיוס משאבים.
- יצירת סדרי עדיפויות וניהול זמן נכון.
- תמיכה חברתית באמצעות שאר חברי הצוות או הממונה הישיר.
- הפחתת עומס יתר של מטרות ע"י גיוס יותר כוח אדם.
- הפחתת קונפליקט בין מטרות ע"י הקצאה הולמת ודחייתם של מטלות מסוימות.

השערות המחקר:
-קיים קשר שלילי לחץ לבין תפוקה .
-קיים קשר חיובי בין עבודה לפי שיטת TOC לבין רמת לחץ בעבודה

אוכלוסית המחקר: המחקר ייערך על עובדי מחלקת הפיתוח של חברתPowerDsine. גודל המדגם יהיה 50 איש מתוך כלל חברי צוות בפיתוח המונים כ- 52 עובדים, אשר ידגמו בשיטת הסקר.
כלי המחקר הינו שאלון לפי סולם ליקרט הבוחן עמדות.
הניתוח יעשה בעזרת סטטיסטיקה תיאורית והיסקית.

תוכן עניינים:
1 מבוא
1.1 רקע על הארגון
1.2 הצגת הבעיה
1.3 מטרות המחקר וחשיבותן
2 סקירת ספרות
2.1 לחץ בעבודה
2.2 התפוקה בעבודה
2.3 הקשר בין לחץ ותפוקה
2.4 רציונל המחקר
2.5 משתני המחקר
2.6 מודל המחקר
2.7 השערות המחקר
3 מתודולוגיה
3.1 מערך המחקר
3.2 המדגם
3.3 כלי המחקר
3.4 הליך
3.5 שיטת הניתוח
3.6 מגבלות המחקר
4 סיכום
5 רשימה ביבליוגרפית
6 נספחים

קטע מהעבודה:

עם התרחבות החברה והצלחתה בקבלת פרוייקטים מחברות גדולות נדרשה החברה לעמוד בלוחות זמנים קצרים יותר ובאיכות מוצרים גבוהה יותר. מול דרישות אלו מחלקת הפיתוח נתקלה בקשיים בניסיון לעמוד בלוחות הזמנים. זמן הפיתוח היה ארוך מידי ובכדי לקצרו נעשו קיצורי דרך בתהליך הפיתוח ואמינות המוצר נפגעה. חלק מפעולות הפיתוח בוצעו פעם נוספת עקב הגדרות מעורפלות אשר ניתנו ע"י מחלקת השיווק ואנשי הפיתוח עבדו על מספר רב של משימות במקביל.

תגים:

כוח · אדם · עובדים · חברה · ארגון · תפוקה · שחיקה · הייטק · פרוייקט · שוק · תחרות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין לחץ בעבודה לתפקודם של אנשי צוות הפיתוח.", סמינריון אודות "הקשר בין לחץ בעבודה לתפקודם של אנשי צוות הפיתוח." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.