היישום אינו מחובר לאינטרנט

גיבוש מורים כצוות עבודה וכמנוף לקידום ההוראה

עבודה מס' 064321

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד גיבוש המורים יכול לשמש עבודת צוות וכיצד הגיבוש יכול לתרום לקידום ההוראה.

8,805 מילים ,36 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנושא החשוב של תקשורת בין מורים בבית הספר, ובאופן רחב יותר בעבודת הצוות של המורים.
ההנחה הבסיסית של העבודה היא כי בית הספר הוא כמו כל ארגון אחר. התקשורת הארגונית בנויה מרשתות שונות. כל רשת מקשרת בין מספר מוגדר וקבוע של ממלאי תפקידים בארגון המזינים האחד את השני במידע מסוג מסוים. מנקודת רשות תקשורתית כל השותפים לרשת התקשורת הם בגדר "ממסרים" הפועלים כמשרדים ומקלטים כאחד. המורים, המהווים את חלקיו של הארגון המכונה בית ספר, יכולים להעביר ביניהם מידע ובכך לתרום רבות לאפקטיביות של הארגון. האפקטיביות של בית הספר חשובה מאוד להגברת המוטיבציה של התלמידים, יעילות ההוראה והלמידה כאחד ולכן המורים מהווים חוליה חשובה בנושא. לפי האמור לעיל כאשר המורים עובדים כצוות הם יכולים להחליף ביניהם מידע ולהגביר בכך את יעילותם.
שאלת העבודה היא כיצד גיבוש המורים יכול לשמש עבודת צוות וכיצד הגיבוש יכול לתרום לקידום ההוראה. נושא זה הינו יחודי וטרם נערך עליו מחקר בנושא ומכאן חשיבותו.
על מנת לענות על שאלה זו נסקרה ספרות עניפה העוסקת בתועלת שעבודה צוות וכיצד חדר המורים- כמקום המפגש העיקרי של המורים, יכול לעזור בגיבוש רעיונות. נמצא כי מורים המעוניינים להחליף מידע יכולים לעשות זאת בצורות שונות ובדרכים רבות יחסית ובכך ליצור לעצמם יתרונות של החלפת מידע. החלפת המידע יכולה לתרום גם לגיבוש המורים וחוזר חלילה.
נקודה חשובה הראויה לציון הוא תפקידו של המנהל. מנהל בית ספר יסודי מהווה את אחת החוליות העיקריות להשגת המטרות של מערכת החינוך.הוא מחזיק בעמדות מפתח בכל הקשור לניהול ולאוירה השלטת בבית הספר, ולהכנסת שינויים הדרושים וחידושים.תפקידו של המנהל מתחלק לשני תחומים עיקריים: פדגוגי ומנהלי. לאחרונה נמצא כי טיב העבודה החינוכית מותנה במידה רבה בדגש המושם על כל אחד משני התחומים הללו. מחקרים בהתנהגות אירגונית מכירים בכך שהצלחתו של המנהל למלא משימה כלשהיא מותנת לא רק באופיו האישי כי אם גם במאפייני התפקיד אותו הוא ממלא.מצב כמו לחץ התפקיד אותו הוא ממלא עלול לפגוע בתחום הניהולי שכן הוא בא על חשבון התפקיד הפדגוגי.
מנהל בית הספר יכול לדרבן את המורים לעבות צוות מאומצת מחד, ומאידך הוא יכול לכוון אותם כמנחה קבוצה על מנת שכל אחד יפיק מעצמו את ידיעותיו וישתף בהם אחרים בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". הדבר יכול להיעשות גם בצורה לא פורמלית כמו חדר המורים בו נפגשים המורים לשיחת רעים.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק א- מהותה של עבודת צוות בחדר המורים
תפקידי הקבוצה
מאפיינים ארגוניים
מאפיינים תהליכיים
מאפיינים לימודיים
שביעות רצון מעבודת צוות
אפקטיביות של בית הספר ושיתוף פעולה בין מורים
פרק ב'- התועלת בעבודת צוות מגובש
האופי הדינמי של ההפעלה החברתית
תהליכים תוך אישיים במהלך ההפעלה החברתית
פעילות הקבוצות
שיתוף פעולה בין מורים
התנסות חוויתית בקבוצות
מקצועיות, מנהיגות ועבודה בצוותים
פרק ג- תפקידו של המנהל בגיבוש הצוות
סגנונות ניהול
תפקיד המנהל
פרק ד- עבודת צוות ושיתוף המורים בעת תכנון תוכניות הלימודים
חשיבות תכנון לימודים
חדר מורים לומד
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המורים מבודדים באופן שיטתי זה מזה במשך רוב השעות של יום העבודה. תוצאות הבידוד הזה באות לידי ביטוי בתחרות אישית לא פרודוקטיבית, בחיפוש מתמיד של חסרונות אצל הזולת, בהיצמדות כפייתית לשיטות ולדרכי עבודה של העבר וברתיעה מכל חדשנות ומחיפוש דרך אלטרנטיבית. הם טוענים ש"כדי שלמורה תהיה תחושת ביטחון להסתכן בשינויים ובחידושים, הוא זקוק למערכת חיזוקית מפותחת שרק קבוצת עמיתים יכולה להעניק לו. בלומברג ואחרים במחקרם על שינויים בבית הספר ותוצאותיהם עמדו על חוסר מיומנותם של המורים לעבוד עם עמיתיהם ולפעול כקבוצת עבודה. הם מצאו את המורים נעדרי מיומנות וגישות אתיות, הנדרשות לקבוצת עבודה הצריכה לפתור ביותר באופן אפקטיבי.

מקורות:

אבירם, א' (תשנ"ד). "מתכנית לימודים לתכנית חינוכית - הצעת עקרונות יסוד חינוכיים לבית ספר יסודי עתידני", בתוך: הלכה למעשה בתכנון הלימודים, 9, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.
אדי אודרי (1998), תמורות במעמד המורה בעשרים השנים האחרונות, תל-אביב.
אדן, ש. (1971). "תכניות הלימודים החדשות, עקרונות ותהליכים", בתוך: ש' אדן (עורך): על תכניות הלימודים החדשות, מעלות, תל-אביב עמודים 21-39.
אהרון אלי (תשנ"ג), "בית הספר האפקטיבי ויישומו בישראל", מים מדליו. 4 עמודים 4-5
אלבוים דרור (1991) , "הרהורים על הכשרת מנהלים למוסדות החינוך", מנהל החינוך, י' עמודים 122-131
ביאון ו. (1988) התנסויות בקבוצה, דביר, תל-אביב
בנימין אברהם (1987) , התנהגות בקבוצות קטנות, ספריית הפועלים: תל-אביב
בנסון ג'רלאט (1987), יצירתיות בעבודה עם קבוצות, אח: חיפה
גזיאל ח. (1987) , יסודות בניהול ציבורי דקל, ת"א
גל, עבריה (1981), יחידות סיוע בקרב צוות מורים: הפעלה והערכה, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, מח' לפסיכולוגיה
גרין, ר.; דנילוב, (1994) . [עורכות]: אוטונומיה בית ספרית: היישום ולקחו. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית, .65-59,.
זילברשטיין משה (1984), "מקום המורה בתכנון הלימודים בישראל", עיונים בחינוך, בית הספר חינוך, אוניברסיטת חיפה, עמודים 13-150.
זילברשטיין, מ', עמנואל, צ' וצבר בן-יהושוע, נ' (1995). "תכנון לימודים בית ספרי בבית הספר האוטונומי: תמונת מצב ומגמות התפתחות לעתיד", בתוך: ד' חן, (עורך): החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, רמות, תל-אביב, עמ' 140-119.
זילברשטיין, מ', קרינסקי, (1997) '"מחקר מורים מומחים בשירות הכשרת מורים: סיבות לתפנית - האמנם?", בתוך: עיונים בחינוך, 57, -58, אוניברסיטת חיפה, עמ' 178-157.
חן, ד' (1995). "בית הספר 'כרמים' בראשון לציון - עקרונות ותכנון של מודל חדשני בחינוך", בתוך: ד' חן, (עורך): החינוך לקראת העשרים ואחד, רמות ואוניברסיטת תל-אביב, עמ'
טל ד. (2000), פתרון בעיות חברתיות בבית הספר עבודה לשם קבלת תואר מוסמך לחינוך:, אוניברסיטת דרבי
לוין, ת' (1995). "תכניות לימודים בעידן הטכנולוגי", בתוך: ד' חן, (עורך): החינוך לקראת המאה העשרים ואחד, רמות ואוניברסיטת תל-אביב, עמ' 85-73.
מנברג, א' (מאי-יוני, 1994). "השתלמות בית ספרית בגישת מערכות בחינוך", בתוך: בחינוך ההתיישבותי, מוסף, גיליון 24-25, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.
נואלס, מ' (1988). "חידושים בשיטות ובגישות הוראה המבוססות על למידת מבוגרים", בתוך: נ' רייכמן (עורכת): הדרכה מקראה, האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 188-181.
סטוק, שושנה (1984) צוותי מורים לסיוע הדדי בהוראה, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לחינוך.
סמינלנסקי, מ' (1995). "לקראת המאה העשרים ואחת: הצורך ברפורמה מקיפה של מערכות החינוך בשלב המעבר מתקופת ההתבגרות אל בגרות ראשונית", בתוך: ד' חן, (עורך): החינוך לקראת המאה העשרים ואחד , רמות, תל-אביב, עמ' 42-7.
פורת, נ' (תשנ"ה). "השפעת תכניות לימודים חדשות בארץ על הישגים בתחום הקוגניטיבי והאפקטיבי ועל עמדות צוות ההוראה כלפיהן", בתוך: הלכה למעשה בתכנון לימודים, 10, משרד החינוך התרבות וספורט, ירושלים, עמ' 46-29.
פלד, מרדכי (1991), "הצוות המקצועי בבית הספר העל-יסודי כקבוצת עבודה אפקטיבית",בתנועה 13(2)
פרידמן י., הורוביץ ת., שלום ר. (1988), אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי ספר ירושלים, מכון הנרייטה סאלד, 1988.
פרידמן יצחק (1989), "מעורבות מבוקרת של מורים ואנשי הצוות בתהליכי קבלת החלטות בבתי הספר-מודל מרשמי למנהלים", מנהל החינוך, ב' עמודים 3-4.
פרידמן יצחק (1989), "על אפקטיביות ואקאונטביליות באירגון", עיונים במנהל החינוך, חוברת מספר 16, קיץ עמודים 3-5
צבר בן יהושוע ואחרים (1980) "מנחים לצוות מורים המפתחים חומרי למידה", עיונים בחינוך, עמודים 98-83.
קיני, ש' (1994). "התפתחות פרופסיונלית של מורים: דיאלוג בין בית הספר לאוניברסיטה", בתוך: הלכה למעשה בתכנון לימודים, 9, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, עמ' 37-25.
קינן, ענת (1996), חדר המורים: התרבות המקצועית של המורים ,באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.
שפירא ר., גרין ר., דנילוב י., (עורכות) (1994), אוטונומיה בית ספרית- היישום ולקחו, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית.
שרמר, ע' (1985) "חקר אירועים בתכנון לימודים, תחום וצמיחתו", בתוך: עיונים במנהל ובארגון החינוך, 12, עמ' 64-43.
שרן ש., גל ע., וסטוק ע' (1984) "צוותי סיוע בקרב המורים בבתי הספר", עיונים בחינוך, 39.
שרן, ש', שחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך, שוקן, תל-אביב.
Blase J., Anderson G., (1995), The Micropolitics Of Educational Leadership- From Control To Empoewment, London, Redwood Books.
Bosset Et Al., (1992), "The Instructional Management Role Of The Principle", Educational Administration Quarterly, Vol 18, No.3. Pp. 34-64.
Johanson D., Johanson Roger T., (1989), Leading To Cooperative School, Edinol, Book Company Minesota

תגים:

קבוצה · למידה · גיבוש · חדר · מורים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גיבוש מורים כצוות עבודה וכמנוף לקידום ההוראה", סמינריון אודות "גיבוש מורים כצוות עבודה וכמנוף לקידום ההוראה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.