היישום אינו מחובר לאינטרנט

חושפי שחיתויות במקום העבודה- בחינה מוסרית של התנהגות העובדים והמנהלים

עבודה מס' 064298

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: גילוי שחיתויות במקום העבודה ויחס הציבור כלפיהן

8,800 מילים ,17 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

ישראל היא מדינה מערבית האמורה, לפחות כלפי חוץ, להציג רמה גבוהה של יושרה ויושר ציבורי. למרות זאת אנו שומעים פעמים רבות על מקרים של עובדים שחשפו שחיתויות במקום העבודה ובשל כך הועברו מתפקידם, וזאת בשל התפיסה הרווחת כי "הכסף יענה את הכל" כדברי השופט גולדברג (בתוארו אז).
מדד השחיתות הנתפסת (Corruption Perceptions Index - CPI), המתפרסם מידי שנה, החל משנת 1995, על ידי הארגון TI - Transparency International, ומשווה את רמות השחיתות במדינות שונות בעולם, כלל במדד האחרון, של שנת 2003, 133 מדינות מתוך כ-200 המדינות בעולם, מהמוסרית ביותר למושחתת ביותר. TI פועל למען מיגור השחיתות ברמה הלאומית והבינלאומית, באמצעות כ- 90 מרכזים בעולם Paige and Schmerling 2004)). המרכז הישראלי נקרא שבי"ל ישראל (שקיפות בינלאומית), וממוקם סמוך לפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל- אביב.
ישראל דורגה במדד האחרון במקום ה-21 בציון 7 מתוך 10. למרבה הצער, נמצאת ישראל ברשימה עם עוד 8 מדינות, שמצבן הורע בשנה היוצאת לעומת שנת 2002: קנדה, ארה"ב, לוקסמבורג, פולין, צ'ילה, ביילורוסיה, ארגנטינה וזימבבווה. ניתן לראות, כי רמת האתיקה הציבורית והעסקית בישראל מידרדרת זו שנה שנייה ברציפות, והפעם בשלושה מקומות. זאת, לאחר שבשנת 2001 טיפסה ישראל אל המקום ה- 16 עם ציון 7.6. עליה זו חלה, לאחר שבשנת 2000 היה מיקומה של ישראל הגרוע ביותר מאז שנת 1996, (בה לראשונה נכללה במדד), המקום ה-22 עם ציון 6.6! את הציון הגבוה ביותר קיבלה ישראל בשנת 1997 - 7.97 במקום ה- 15.
חושפי השחיתויות מחד "יורקים לתוך הבאר ממנה הם שותים". כמו כן הם מערערים את יסודות הארגון. ארגונים רבים התמוטטו בשל חשיפת שחיתויות של המנהלים, במיוחד ארגונים ציבוריים המעסיקים מאות ואלפי אנשים העלולים לאבד את מקום עבודתם. ולכן השאלה היא האם העובד לא אמור לנקוט באמצעים אחרים, במידת האפשר, ואם זה לא עוזר, פשוט לשתוק, כי "ברומא התנהג כרומאי" ואם רמת הנורמה המוסרית בארץ מתירה זאת, הוא אמור להתנהג לפי הרמה המוסרית הנוהגת.
שאלות המחקר:
1. האם מוסרי לחשוף שחיתות שהרי החושף עשוי למוטט את הארגון ולגרום לאובדן פרנסה למשפחות רבות.
2. האם יש חובה על הפרט לפרסם שחיתות ובכך "לירוק לתוך הבאר ממנה הוא שותה". האם לא עדיף לו כי יתפטר בלי לחשוף את השחיתות ובכך לא יהיה שותף למעל.
3. כיצד על מנהלים בארגונים לפעול במקום בו השחיתות הינה תופעה מוכרת, מקובלת ונפוצה- כלומר האם חל הכלל כי "ברומא התנהג כרומאי".

המחקר להלן יערך באמצעות שאלון מובנה.

תוכן העניינים:
1.מבוא
הצגת הנושא
שאלות המחקר
2.סקירת התיאוריות
הגדרת המושג
התיאוריה של השופט חיים כהן: "הפגיעה בטוהר המידות"
3. השחיתות במגזרים הציבוריים בישראל
סקירת מקורות התופעה
דוגמאות מהתחום הציבורי אשר הוגדרו כפגיעה בטוהר מידות
4. ההגנה על חושפי שחיתויות- החוק, הפסיקה והעמותות החוק
עזרה וולונטרית לחושפי שחיתויות
5. היבטים מוסריים
6. שיטת המחקר
מערך המחקר
אוכלוסיית המחקר
מגבלת המחקר
שיטת המחקר
7. תוצאות המחקר
8. דיון
9. ביבליוגרפיה
10.שאלון

קטע מהעבודה:

ברוח זו אפשר להבין את ניסוח העקרון המוסרי העליון של קאנט : "לעולם אין לי להתנהג אלא כך שאוכל לרצות גם-כן, כי הכלל המעשי שבידי יהיה לחוק כללי". כל מקרה הוא מיוחד במינו ושונה מזולתו. הציווי המוסרי חייב להיות מוחלט ובלתי מותנה, ללא יוצאים מן הכלל, או שלא יוכל בכלל להתקיים כציווי מוסרי. ערכי היסוד המהותיים של המוסר הם חלק מהותי של הקיום האנושי וללא הערכים האוניברסלים הקבועים והמחייבים הללו של המוסר, אין קיום לחברה אנושית. הערכים המוסריים האוניברסליזם אינם אפוא ערכים שרירותיים שהחברה כופה אותם על הפרט כדי לכבול את ידיו, כי אם ערכים המבטיחים גם את שמירת האינטרס האישי העליון של הפרט- קיומו.

מקורות:

לגבי ההיגדים: "בתחרות, כמו במלחמה ובאהבה, הכל מותר בכדי לנצח"; ""כולם היום מנהלים את עסקיהם בדרכי מרמה, רק טיפש מנסה לשחות נגד הזרם".; "אחריותו העליונה של מנהל הינה להשיג את מטרות חברתו" הממוצע הוא 2.7 כלומר תשובות חציוניות.
לגבי השאלה האם איזו צורה תפטר, כמנהל, עובד המרמה בדיווחים שלו התשובה השכיחה היתה לאחר בירור.
מתשובות אלו אנו למדים כי הנשאלים לא נוקטים ברמת מוסר עליונה, וגם סבורים כי בנקודות מסוימות הם צריכים להתגמש.
האם יש הבדל בין העונים?
יתכן כי עונים בעלי הכנסה גבוהה יהיו יותר בעלי מוסר מאשר אלו המרוויחים בקושי את לחמם? יתכן כי אלו בעלי השכלה יהיו בעלי רמת מוסר גבוהה יותר לאור ההכרה בחשיבותה של ההגינות?
לצורך כך בחנו מבחני חי-בריבוע לגבי ממוצע שאלות 16-18.
חי קריטי ל- 98 דרגות חופש לרמת הסתברות של 95% היא 76.
ערך חי בריבוע עבור השכלה הוא 0.98 ולכן אין הבדל מובהק.
ערך חי בריבוע עבור הכנסה הוא 0.99 ולכן אין הבדל מובהק.
דיון
עבודה זו עסקה בנושא שחיתויות במקום העבודה, ועמדת הציבור כלפיהן.
כל אימת שעובד מתנהג התנהגות לא אתית, זוכה הדבר תהודה רבה אף שלא תמיד קיימת מסגרת פלילית או משמעתית הולמת שבתוכה נוכל לשבץ התנהגות הנחזית כבלתי אתית. קאידן, המטפל בנושא השחיתות, מסביר כי ישנן מדינות שהשחיתות בהן כה מושרשת שלא ניתן לטפל בה וטיפול ענייני ניתן לעשות בתרבויות בהן השחיתות היא אישית,
היינו בקרב יחידים.
על פי האמור לעיל המחוקק בישראל ראה לעצמו צורך עליון להגן על חופשי שחיתויות. אי לכך פועלים בנושא המחוקק בחוקקו חוק מיוחד לנושא, מבקר המדינה, הממונה על תלונות הציבור, בתי הדין לעבודה הרגישים מאוד לנושאי שחיתויות וחשיפתן וכן עמותה מיוחדת שהוקמה לצורך כך.
למרות האמור, עדיין השחיתות בישראל נפוצה מאוד, כאשר מקורה הוא עוד בימי מפא"י ההיסטורית, הממשיכה דרך התנהגות המפלגות כיום. גם מחקר שנערך להלן על 100 איש גילה את העובדה כי הציבור מעוניין בשקיפות מלאה בארגונים אולם מבין את הצרכים ואת העובדה כי רמת המוסר בעסקים אינה גבוהה.
ומה ניתן לעשות?
הנהלות רבות מתקשות לאכוף נוהלי אתיקה כיוון שקיימת תחושה בקרב העובדים שנהלים אלו תקפים לגבי הדרג הלא-ניהולי בלבד. לדוגמא: באחד הבנקים בישראל קיים נוהל נגד קבלת מתנות מלקוחות. ציבור העובדים הגיב לנוהל באי אמון מכיוון שרווחת הדעה כי מנהלים אינם מתחשבים בנוהל ומקבלים מתנות. במילים אחרות, העובדים סוברים
שבחברה קיים מוסר כפול, היינו: מהעובדים נדרשות אמות מידה מחמירות, בעוד שההנהלה פועלת ללא מגבלות וביקורת. במידה והיה קיים מסמך מדיניות אתיקה בבנק, בחתימת ההנהלה ובאישור הדירקטוריון, היה הדבר מאותת לעובדים כי הבנק נחוש בדעתו לטפל בחריגות מהמדיניות בצורה נחרצת, ללא הבדל בין אם מדובר במנהל או בעובד.
כדי למנוע מעילות בחברה קיים צורך, בין היתר, לחזק אצל העובדים התנגדויות למעשים בלתי כשרים. נמצא שניתן לבצע זאת באמצעות קבלת החלטה על מדיניות אתית ויישומה. לדוגמא: זמן קצר לאחר פרסום חוקת אתיקה בחברה אמריקאית גדולה, קיבלה ההנהלה שיחת טלפון מעובדת אשר הודיעה על ביצוע מעילה על ידי אחד מחבריה למחלקה.
כאשר נשאלה מדוע לא דיווחה על זאת קודם לכן, סיפרה העובדת כי ההלשנה הינה ערך נתעב בעיניה. זמן רב היתה שרויה בקונפליקט, אולם הדברים הברורים אותם קראה בחוקת האתיקה גיבשה את החלטתה לדווח על המעילה.
ביבליוגרפיה
אליקים, צ. (1988). "עובד ציבור בתאגיד המספק שירות לציבור- מבחנים משפטיים להגדרתו במסגרת דיני השוחד" , המבקר הפנימי,77
גנוסר, י. (1994). "מדיניות אתיקה בארגון",רואה החשבון מ"ג. 391
ורנר, ש. (1980). "אתיקה ומוסר במינהל הציבורי הישראלי" נתיבי ארגון ומנהל , 1980,
טורצקי נחום "המתריעים בשער-האתיקאי" "The Marker", פברואר 2005
כהן, ח. (1989). "טוהר המידות וזכויות הפרט", המבקר הפנימי 78
כהן, ח. (1995). "הרהורים על טוהר המידות" משפט וממשל , כרך ב', חוברת 2, אונ' חיפה.
לחמן ר ושפיגל ש (2004) התנהגות לא נאותה בארגונים- סקר עמדות עובדים המכללה למנהל , בית הספר למנהל עסקים.
סברדלוב, א. (1995). "טוהר המידות", המבקר הפנימי 87-88,
Paige W and Schmerling m (2004) Whistleblower Protections for Federal Employees legislative committee staffs Washington 2004
Baird, J, David D. Kadue and Kenneth Sulzer (1995) , Public Employee Privacy: A Legal and Practical Guide to Issues Affecting the Workplace ABA Section of State and Local Government Law
Broida, Peter C., A (2000) Guide to the Merit Systems Protection Board (19th ed., Dewey Publications,
Stefan, Susan (2002) Hollow Promises Washington, D.C., American Psychological Association
Vaughn, R G. (1998) "Merit Systems Protection Board Rights Remedies" Law Journal Seminars Press 1998
Westman, Daniel P., (1991) "Whistleblowing: the Law of Retaliatory Discharge" Washington, D.C., Bureau of National Affairs
leeuw l f, van giles g.h.c, kreft c. (1999) "Evaluating anti-corruption initiatives" evaluation 5 no 1 p.p 194-204
Caiden, gerald, e, and caiden Naomi, j. (1989) "Administrative Corruption, Public Administration Review", journal of manamgment review 9 pp 118-136
Kaikati g.j. Et all (2000) "the price of international business morality: twenty years under the foreign corrupt practice act", journal of business ethics, 26: pp.213-222
דוגמת שאלון
שלום. נודה לך אם תקדיש לי מספר דקות מזמנך.
שאלון זה הינו חלק ממחקר מקיף שנערך במסגרת מחקר אוניברסיטאי בנושא מוסר בעסקים. השאלון הוא אנונימי והתשובות ישמשו למחקר בלבד.
לפניכם\ן מספר שאלות בנושאים דמוגרפיים ולאחר מכן שאלות בנושא התוכן. אודה לכם אם תשיבו על כל השאלון, ברצינות הראויה, על מנת שאוכל להסיק ממנו מסקנות.
אנא הקף\י בעיגול את התשובה הנכונה.
תודה על שיתוף הפעולה
1. .דרג/י עצמך מבחינת דרג ניהולית
גבוה (מנהל בכיר, מעל 10 עובדים לפחות)
בינוני (מנהל זוטר, מעל 3 עובדים לפחות)
נמוך (עובד רגיל)
אין תשובה
2.האם במקום עבודה בו אתה עובד קיים קוד אתי?
1.לא
2.כן
3.האם אתה מעורב פעיל בקורה בארגונך?
א.לרוב כן
ב.לעיתים
ג.לרוב לא
4. האם נחשפת בעבר בשחיתות בארגונך?
1. בוודאי, מספר פעמים
2. כן
3. לא ידוע לי
4. לא
5.דרג/י את רמת שיפוטך כלפי עבירות מוסר בעסקים?
א.גבוהה מאוד
ב.גבוהה
ג.לא גבוהה
ד.בינונית ומטה.
6. האם לדעתך מותר להסתיר שחיתויות במקום העבודה?
כן
לא
באיזו מידה לדעתך יש לגנות:
1= במידה רבה, 2= במידה מסוימת, 3= לא כל כך, 4= לא חיוני לגנות, 5= כלל וכלל אין לגנות
7. חשיפת שחיתות בארגון על ידי עובד
5
4
3
2
1
8. חשיפת שחיתות בארגון על ידי גוף חיצוני (למשל עיתונאי)
5
4
3
2
1
9. "שמירה בסוד" שחיתות המתרחשת בארגון
5
4
3
2
1
10. פיטורי מנהל בכיר החושף שחיתות בארגון
5
4
3
2
1
11. פיטורי עובד פשוט החושף שחיתות בארגון
5
4
3
2
1
12.האם הנך שבע /ת רצון מרמת המוסר בעסקים בישראל:
1. במידה רבה מאוד
2. במידה רבה
3. במידה בינונית
4. במידה מועטה
5. כלל לא.
13.באיזו מידה אתה בעצמך היית מוכן, כמנהל, כי בארגון בו אתה מנהל יעברו על החוק?
1. במידה רבה מאוד
2. במידה רבה
3. במידה בינונית
4. במידה מועטה
5. כלל לא.
14. האם כמנהל אתה תטעה את רשויות המס?
כן
לא יודע
לא
15. האם תשתנה תשובתך לשאלה 13 אם ידוע לך כי "כולם עושים את זה"?
1. כן
2.לא
סמן/י באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם המשפטים הבאים:
1= מסכים במידה רבה, 2= מסכים במידה מסוימת , 3= לא כל כך מסכים, 4= לא מסכים
16. "בתחרות , כמו במלחמה ובאהבה, הכל מותר בכדי לנצח".
17. "כולם היום מנהלים את עסקיהם בדרכי מרמה, רק טיפש מנסה לשחות נגד הזרם".
18. "אחריותו העליונה של מנהל הינה להשיג את מטרות חברתו".
19. באיזו צורה תפטר, כמנהל, עובד המרמה שחשף לציבור שחיתות בארגונך:
מיידי
לאחר זמן מה
לאחר "שיירגעו הרוחות"
לא אפטרו כלל
השכלתך הפורמלית
עממית
תיכונית/מקצועית
אקדמאית
אנו מודה לך,
טורצקי נחום "המתריעים בשער" עמוד 2.
ד"כ כרך 158, ישיבה מיום 11.2.1997, עמ' 4196.
הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת הפרת חיקוק ופגיעה בטוהר המידות), תשנ"ו-1996, הצ"ח 2518 עמ' 593.
סעיף 3(א) לחוק הגנה על עובדים.
שם, בסעיף 3א' לחוק.
שם, סעיף 4 לחוק.
ראו סעיפים45א' עד 45ו' לחוק מבקר המדינה.
ראו: דב"ע נה/186-3 משה שמעון - מדינת ישראל, פד"ע כ"ט 274, 284; אושר בבג"ץ 8062/95 משה שמעון נ' מדינת ישראל (לא פורסם).
והשוו: תב"ע 990/97-3 (י-ם) אריאלה ביתן - מלון הר ציון בע"מ (לא פורסם); אושר בע"ע 1286/02 מלון הר ציון בע"מ נ' אריאלה ביתן (לא פורסם, ניתן ביום 21.9.2003).
ראו: ס"ק 5/03 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - התאחדות התעשיינים בישראל, החלטה מיום 16.7.2003; עתירה לבג"ץ נדחתה ביום 10.12.2003: בג"ץ 6871/03 מדינת ישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה.
סעיף י"ד לתוספת לחוק הבוררות. וכן פסק דינו של השופט חשין בעניין אלרינה, לעיל הערה 2
מבקר המדינה - דין וחשבון לפי חוק חוש המידע
1

תגים:

מוסר · מנהלים · חוק · כסף

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חושפי שחיתויות במקום העבודה- בחינה מוסרית של התנהגות העובדים והמנהלים", סמינריון אודות "חושפי שחיתויות במקום העבודה- בחינה מוסרית של התנהגות העובדים והמנהלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.