היישום אינו מחובר לאינטרנט

טוהר המידות במסכת ההתנהגות של המפכ"ל רפי פלד ותגובת המערכת להתנהגות זו

עבודה מס' 061955

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.

12,058 מילים ,27 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
א. האם ישראל מדינה מושחתת?
ב. שאלות החקר
ג. מטרת העבודה
ד. השיטה
אתיקה ומוסר במנהל הציבורי
א. הסכנה הטמונה בקבלת טובות הנאה ע"י אנשי ציבור
ב. אימוצם של קודים אתיים
ג. ההתאמה האתית בין הארגון ובין עובדיו
העובדות בפרשיות המפכ"ל רפי פלד
א. השתלשלות האירועים
ב. ממצאי בדיקת מח"ש ונימוקי היוהמ"ש
ג. סיכום ממצאי היוהמ"ש
ד. העתירות לבג"ץ
ה. מי אתה רפי פלד? - ביוגרפיה
ו. בג"צ קובע סטנדרטים חדשים
פרישת קציני משטרה
החשודים בביצוע עבירות פליליות
קבלת החלטות בתחום האתיקה
א. מודלים לקבלת החלטות
ב. מודל לקבלת החלטות בתחום האתיקה
ג. מהבחינה הסובייקטיבית
ד. מהבחינה הנורמטיבית
ה. מהבחינה האובייקטיבית
התגובה הציבורית לפרשת המפכ"ל
דיון
א. פסק הדין
ב. הערכה נורמטיבית
ג. הפרת אמונים
ד. ההיבט המשמעתי
ה. תגובת שר המשטרה והמפכ"ל
ו. העתירות
ז. כתב התשובה של היועץ המשפטי
ח. כתב התשובה של שר המשטרה
ט. המסגרת הנורמטיבית
י. הדין המשמעתי לגבי טובות הנאה
יא. טובת הנאה לשוטר והדין המשמעתי
יב. מן הכלל אל הפרט
יג. נושא טבריה
יד. השאלות שנשארו פתוחות בעניין טבריה
טו. נושא האירוח
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח
פקודת המטה הארצי - איסור קבלת טובות הנאה

מבוא
א. האם ישראל מדינה מושחתת?
במהלך שנת 1993 התקבלו במשטרה, במחלקה לחקירת שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש),
תלונות כנגד המפכ"ל רפי פלד. החקירות שנוהלו התמקדו סביב שלושה נושאים, רכישת טלוויזיה
בהנחה ניכרת, חגיגת בת-המצווה של בתו של המפכ"ל בחוף פרטי בכינרת ללא תשלום והנחות
באירוח במלונות מוריה פלאזה באילת ובים המלח.
עניינו של פלד נדון פעמים רבות, הן על-ידי בית המשפט העליון, הן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה,
והן על-ידי ועדות מעין שיפוטיות אחרות.
כולם קבעו, כי לא דבק בו רבב מבחינה פלילית; כולם קבעו, כי אין מקום לפוסלו מכהונה ציבורית.
ובכל זאת, לאחר כל מינוי שלו לתפקיד חדש, משחקת המערכת המשפטית לידיהם של גורמים
שונים ונאנסת לבחון מחדש את עברו ואת כשירותו לכהונה החדשה.
החלטת בית המשפט בעניינו של פלד השאירה ומשאירה טעם רע בפי ציבור הדיוט וכלי תקשורת
שונים. עד כדי חשש כי מדינת ישראל "מדינה מושחתת".
אולם סקר בינלאומי קובע1: ישראל - בין המדינות המהוגנות בעולם ישראל ניצבת הרחק מאחור
ברשימת המדינות המושחתות; סקר של ארגון "טרנספרנסי אינטרנשיונל", הנלחם בנגע השחיתות
הציבורית, ממקם אותנו - עם ארה"ב - במקום ה16 - בעולם באינדקס השחיתות, עם הציון .7.6
במקום הראשון - המדינה הכי מהוגנת בעולם - ניצבת פינלנד עם הציון: 9.9. במקום האחרון -
המדינה הכי מושחתת - בנגלדש, בציון .0.4
לפי הסקר שהקיף 91 מדינות, גרמניה, יפן, ספרד, צרפת ובלגיה מושחתות יותר מישראל. יוון היא
המושחתת במדינות אירופה (ציון 4.2, מקום 42 בעולם). איטליה מסתפקת בציון עובר בקושי: 5.5
(מקום 29). מדינות ערב לא מצטיינות: מצרים במקום 54 (ציון 3.6); ירדן במקום 37 (ציון: (4.9
וסוריה כלל אינה מדורגת. רוסיה ניצלה בקושי מהעשיריה הסוגרת את הרשימה: ציון 2.3, מקום
2. 79
מהנתונים לעיל עולה, כי במדינת ישראל, בניגוד למדינות אחרות באמריקה או באפריקה, תופעת
טובות ההנאה, שחיתות וכו' אינה בהיקפים גדולים.
לאור סקר זה ותקציר הפרשה לעיל אנו מעוניינים לבדוק לעומק את השאלות שלהלן.

ב. שאלות החקר
1. מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט?
2. האם מסכת התנהגויותיו של המפכ"ל פלד יש בה משום פגיעה ב"טוהר המידות"? במסכת
ההתנהגות, אנו כוללים:
א. פרישתו מהמשטרה.
ב. תהליך קבלת החלטות בתחום האתיקה.

ג. מטרת העבודה
דיון בפרשה על כל היבטיה, כדי לגבש את חוות דעתנו לגבי התנהלותם והתנהגותם של המעורבים:
המפכ"ל, שר המשטרה, היועץ המשפטי והתקשורת.

ד. השיטה
1. דיון באתיקה ושחיתות במגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
2. דיון בפרשיות המפכ"ל רפי פלד שעמד בראש המשטרה שחרג מהתנהגות אתית: נכיר את
האיש ופועלו; נפרוש את השתלשלות האירועים בפרשיות אלה.
3. נבחן את קביעתו התקדימית של הבג"ץ במקרה של פלד, בדבר נורמות ההתנהגות הרצויות
של עובדי ציבור, ובמיוחד של בכירים בשירות הציבורי.
4. נבחן את תהליך קבלת ההחלטות של המפכ"ל פלד, בהתאם למודל תהליך קבלת ההחלטות
בתחום האתיקה.
5. נבחן את חוות דעתו של מבקר המדינה בדבר פרישת קציני משטרה החשודים בביצוע עבירות
פליליות, וזאת לאור פרישתו של פלד לאחר החלטת הבג"ץ ומבלי למצות את החקירה
והדין המשמעתי עימו.
6. נגיש חוות דעתנו על כל הפרשה ועל המעורבים בה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. גנץ, מ. (2001). "אנחנו לא כל כך מושחתים". עיתון מעריב הדורת יום חמישי28, ביוני .2001
2. ברשימה המלאה ניתן לעיין באתר האינטרנט של האירגון:. www.transparency.org


מקורות:

בן שאול, י. (1994). "שחיתות לבנה: תפיסת מעשי שחיתות כלגיטימיים ע"י ציבור בוחרים בטירת הכרמל", עבודת מ.א. המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה.
ג'ניס, א.ל. ומאן, ל. (1998). תהליך קבלת החלטות משרד הביטחון הוצאה לאור תל אביב.
דורון, ג. (1986). "להחליט ולבצע" בתוך כיוונים, 1986. עמ' 53.
הראל-ינאי, מ. (1993). ניבוי כוונות התנהגות של מנהלים הניצבים בפני דילמה אתית בעסקים: יישום תיאוריית "הפעולה הממוחשבת" ותיאוריית "ההתפתחות המוסרית הקוגניטיבית". עבודת מ.א. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר למינהל עסקים, 1993.
ורנר, ב.ש. (1998). "אתיקה ומוסר במנהל הציבורי בישראל: לקראת הדור השלישי", בתוך: המנהל הציבורי בישראל. 50 שנות מנה"צ: התפתחות, לקחים ואתגרים לקראת שנות ה-2000, בעריכת אהרון כפיר, יעקב ראובני, הוצ' צ'ריקובר, תל-אביב.
טברסקי, ע. וכהנמן, ד. (1990). קבלת החלטות: בחירה, ערכים וייצוגים. בתוך: בנימיני, ק. ואחרים. עיון ויישום בפסיכולוגיה. ירושלים: האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, תש"ן, 110-96.
טרנר, י. (1988) "שוטר לאדם אזרח", מראות המשטרה, גליון 141.
יזרעאלי, ד. (1988). "אחריות חברתית בניהול", מקראת האוניברסיטה הפתוחה.
יזרעאלי, ד. (1997). "אתיקה יישומית", מקראה לסטודנטים בפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א, מהדורה שלישית.
יזרעאלי, ד. (2000). "חקיקה לטיפוח אתיקה בארגונים", מקראה לסטודנטים בפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א.
יצחק, י. (2001). "ארץ אוכלת בכיריה", אתר אינטרנט מחלקה ראשונה - חדשות. פרסום 5.6.2001.
לחמן, רן. (1994). "להחליט כיצד להחליט", סטטוס, 41, 50-47, 1994.
פלוסר, ד. (1963). "המוסר היהודי ומוסר האומות", מחניים ס"ב.
Korke, G.K, .(1994) The influence of ethical fit on employee atisfaction, commitment and turnover". Journal Of Business Ethics, 13, " Sims, L.R .pp. 939-947.

תגים:

משטרה · מחלקת · חקירות · שוטרים · אתיקה · שחיתות · מוסר · טובות · הנאה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טוהר המידות במסכת ההתנהגות של המפכ"ל רפי פלד ותגובת המערכת להתנהגות זו", סמינריון אודות "טוהר המידות במסכת ההתנהגות של המפכ"ל רפי פלד ותגובת המערכת להתנהגות זו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.