עבודות [1-9] מתוך 53 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "משטרה":

עבודה מס' 61820 SHOPPING CART DISABLED
האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל וסגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה., 1999.
8,626 מילים (כ-26.5 עמודים), 45 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
סגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של
השוטרים והקהילה
א. מבוא - מנהיגות קהילתית
ב. מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מעצבת
   1. מנהיגות מתגמלת
   2. מנהיגות מעצבת
ג. מנהיגות משתפת
   1. תחום הקניית ערכים
   2. תחום הנעת שוטרים
   3. תחום הנעת הציבור
   4. תחום הניהול המקצועי
ד. מנהיגות קהילתית: יצירת שותפויות
   1. עיצוב חזון, שינוי ומכוונות לעתיד
   2. הבניה של אסטרטגיה ארגונית
   3. ערכים ומוסר
   4. עיצוב דמות השוטר
   5. הנעת הקהילה
   6. הבניה של תרבות ארגונית תומכת שיטור קהילתי
ה. פיתוח מנהיגות קהילתית
   1. פיתוח והעצמה עצמית
   2. פיתוח מיומנויות הנעה
   3. פיתוח מודעות קהילתית
   4. הבניה של תרבות ארגונית
   5. תהליך פיתוח המנהיגות

האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל והשפעתה על מוטיבציה של השוטרים ומדידת יעילותו
של הארגון
א. ארגון משטרת ישראל
   1. תכלית קיומה של המשטרה
   2. המנהל המשטרתי
   3. אפיון המבנה הארגוני
   4. פעילות ארגונים ביטחוניים
   5. משטרת ישראל כארגון פורמלי
ב. מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת?
   1. יעילות
   2. תכליתיות
   3. התמסדות
ג. בחינת היעילות הארגונית
ד. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ה. השוואה בין ארגוני שירות ציבוריים לבין ארגונים פרטיים
   1. השוואה של  (1975) Murray
   2. מיון סוגי ארגונים
ו. עקרונות בסיסיים לארגונים בירוקרטיים (וובר (1974
ז. הנעת עובדים
   1. הנעה מהי?
   2. תיאוריית הצרכים
   3. תיאוריית ההוגנות
   4. תיאוריית עיצוב והעשרת העיסוק
   5. תיאוריית הציפיות והיעדים
ביבליוגרפיה

מבוא-מנהיגות קהילתית
מנהיגותם של שוטרים ושל מפקדי משטרה מהווה מרכיב מרכזי ביותר באסטרטגיית השיטור
הקהילתי. חשיבות זו נובעת משתי סיבות עיקריות, המשולבות אחת בשנייה. האסטרטגיה של השיטור
הקהילתי כוללת מאפיינים מנהיגותיים מרכזיים. ללא מאפיינים אלו האסטרטגיה לא תהיה
אסטרטגיית שיטור קהילתי. בין מרכיבי המנהיגות החשובים בשיטור קהילתי ניתן למנות הנעת
משאבים קהילתיים, גישה עתידית, מתן דגש רב על מוסר ועל ערכים, התייחסות אישית ושיתוף
שוטרים ואזרחים בעבודת המשטרה.
אולם, אסטרטגיית השיטור הקהילתי מהווה שינוי משמעותי לעומת השיטור המסורתי. זהו שינוי
עמוק בתרבות הארגונית של המשטרה. יישום השיטור הקהילתי מחייב שינוי משמעותי בקרב
השוטרים. שיטור זה צריך להתבסס על מערכת שונה של אמונות, ערכים, דעות ותפיסת תפקיד של
השוטרים. השינוי צריך למצוא את ביטויו באופן ובצורה שבה פועל המבנה הארגוני של המשטרה
ובסוג קשרי הגומלין שבין המשטרה לציבור. השינוי צריך להתרחש גם בגישה הבסיסית, שבה
האזרחים תופסים את יעודי המשטרה, את תפקידיה ואת דרכי פעולתה. הטמעת שינוי הינו מאפיין
מנהיגות מרכזי ביותר, וזהו ביטוי נוסף לזיקת הגומלין שבין ישום שיטור קהילתי לבין מנהיגות. 
עבודה מס' 66153 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שביעות רצון של שוטרים מגורמים שונים בתחנת משטרה לבין רצונם לניידות, 2000.
שביעות רצון של עובדים במשטרה, תוך התמקדות בתחנת משטרה.
9,230 מילים (כ-28.5 עמודים), 27 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו בוחנת את תחנת המשטרה בה אני משרת מזווית ראיה ארגונית שלמשאבי אנוש- מה גורם לעובדים להיות לא מרוצים ולעזוב את מקום העבודה. הבעיה העיקרית הנדונה היא שבשנתיים האחרונות התחנה מנסה לבנות את עצמה כל פעם מחדש לאור עזיבת עובדים, כאשר ברור הוא שהעובדים לא עוזבים מכתוצאה מגורמים חיצוניים (לחץ לפיטורין או הצעות עבודה מפתות בחוץ).
הסקירה הספרותית העלתה כי ישנן אכסולות שונות המדברות על שביעות רצון. רובן טוענות כי השכר הוא המרכיב החשוב אולם חלקם מתמקדות בעובד ובאישיותו. התאוריה המרכזת של מאסלו טוענת כי קודם כל הצרכים הבסיסיים צריכים להיות ממולאים ולאחר מכן צרכים נפשיים.
קיימים "סטרסורים" יחודיים לעבודת המשטרה הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון. גורמי הלחץ העיקריים נמצאו במחקרים השונים הם:
1. גורמי לחץ הקשורים בתפקיד השוטר (עומס בעבודה, קונפליקטים שונים ועמימות).
2. גורמי לחץ הקשורים בארגון המשטרה (כמו השוטר ומשפחתו, משברים בחיים בעיות חברתיות)
3. גורמי לחץ הקשורים באישיות השוטר.

לאור מגוון כה רחב של גורמי לחץ, שוטרים רבים מגלים חוסר שביעת רצון ורצון לניידות מחוץ לארגון.
הניידות מחוץ למשטרה הפכה בשני האחרונות למכה ארגונית- שוטרים רבים עוזבים או מחליפים מקום עבודה לתחנה אחרת וההשקעה בהם יורדת לטמיון. שוטר חייב להכיר את האזור בו הוא עובד ומאוד לא רצוי לשנות כל פעם את המערך הארגוני.
המחקר נערך על מקום עבודתו. המחקר היה כמותי- חולקו שאלונים  ונבדקו בהם הרצון לעזוב תוך הכנסת משתנים מתווכים נוספים: סגנון הפיקוד וטיב העבודה מול המוטיבציה של העובד ושביעות רצונו, טיב יחסיו עם העובדים האחרים,  תגמולו, וכד'.
המחקר הראה כי אכן העובדים שחוקים וחסרי מוטיבציה. הדבר נובע מטיב עבודתם אולם גם מריבוי המטלות. ממצאים אלו אנו מפריכים את התאוריה של מק-גרגור כי העובד חייב להיות תחת פיקוח, וממחישה כי שביעות רצונן של העובדים נגזרת לא רק מתלוש המשכורת, אלא גם מגורמים אחרים.

ההמלצות לגבי הארגון הנחקר הן שיש חשיבות רבה ליכולתו של הצוות הפיקודי  להשתמש להיות קשוב לדרישות העובדים הזוטרים והצעירים. ניהול טוב אינו מסתכם בתפוקות טובות, אלא גם בשביעות רצון העובדים. עובדים שאינם מרוצים גורמים נזק לעצמם, לארגון ובכך גם למנהלים.

ראשי פרקים:
תקציר
מבוא
תאור הנושא
מטרת העבודה
סקירת הספרות
הגורמים לשביעות רצון בעבודה
נטייה לניידות
מאפייני העבודה במשטרת ישראל
תרבות ארגונית
שיטת המחקר
משתני המחקר
אוכלוסיית המחקר
שיטת הדגימה וגודל המדגם
כלי המחקר
הליך המחקר
שיטת הניתוח
ממצאים
דיון
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספח- השאלון שחולק

מתוך העבודה:
הפסיכולוג התעשייתי אלטון מאיו (1946) ועמיתיו ערכו סדרת ניסויים ובדיקות שונות על מנת לבדוק שינוים ברמת התפוקה ואז הסתבר שאין מתאם משמעותי בין תפוקה לניסויים שנערכו.
הניסויים כללו שינויים בתנאי התיאורה, שיפורים בתנאי עבודה, הפסקות מנוחה וקיצור יום עבודה. גורמים אלה לא היו משמעותיים לרמת התפוקה. לעומת זאת גורמים אחרים כגון ליכוד קבוצתי והתעניינות אישית בעובד ותשומת לב דווקא כן השפיעו על התפוקה.
"אסכולת יחסי האנוש מיקדה את ההתעניינות הניהולית בעובד ובקבוצה הבלתי פורמלית כגורמים דומיננטיים והעלתה אותם לכלל מרכז ההוויה הארגונית לסיפוק צרכיו הסוציו-פסיכולוגיים של העובד היא הערובה להעלאת שביעות רצונו וכתוצאה מכך להגברת תפוקותו" (דרוקר 36:1981). צרכים אלו יכולים להיות מסופקים גם ע"י שינוי במקום עבודתו של העובד.
 
עבודה מס' 61529 SHOPPING CART DISABLED
איבחון התנהגות אזרחית בארגון במרחב משטרתי ע"פ המודל של גראהאם, 2001.
בדיקת המימדים - האלטרואיסטי והארגוני, בשש תחנות משטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד.
15,309 מילים (כ-47 עמודים), 52 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודת מחקר זו מנסה לברר את המימדים: האלטרואיסטי והארגוני של OCB בתחנות משטרה הכפופות לאחד ממרחבי משטרת ישראל.
אחת מהנחות היסוד שלה גורסת כי יש קשר בין מרכיבי "אזרחות ארגונית" לרמת התיפקוד הארגוני בכלל או ליתר דיוק להצלחה הארגונית על מרכיביה השונים.
חלק ממרכיבים אלה נבחן כבר במחקרים קודמים (לדוגמה: שביעות רצון מהעבודה, מחוייבות לארגון, צנטרליזציה\שיתוף בקבלת החלטות, פורמליזציה).
מטרתי לאבחן את המימד האלטרואיסטי ל"התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) בקונטקסט התרבותי ארגוני של "שירותי משטרה", לפי המודל של 1991) Graham) באמצעות גליון הערכת מפקדים ככלי לחקר התנהגות עובדים, לבחינת ביצועים ארגוניים ולהערכת תרומתם להצלחה ארגונית.

שאלות המחקר
* האם קיים קשר בין תופעת "התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) לבין השיוך היחידתי - תחנות משטרה.
* האם קיים קשר בין מימדי התופעה (OCB) לבין הוותק בשירות?

מטרת המחקר
עבודת מחקר זו מנסה לברר את המימדים: האלטרואיסטי והארגוני של OCB ע"פ מודל (1991 Graham) בשש תחנות המשטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד. אחת מהנחות היסוד שלה גורסת כי יש קשר בין מרכיבי "אזרחות ארגונית" לרמת התיפקוד הארגוני בכלל או ליתר דיוק להצלחה הארגונית על מרכיביה השונים. חלק ממרכיבים אלה נבחן כבר במחקרים קודמים (לדוגמה: שביעות רצון מהעבודה, מחוייבות לארגון, צנטרליזציה\שיתוף בקבלת החלטות, פורמליזציה). מטרתי לאבחן את המימד האלטרואיסטי ל"התנהגות אזרחית בארגון" (OCB)
בקונטקסט התרבותי ארגוני של משטרת ישראל, לפי המודל של 1991) Graham) באמצעות גליון הערכת מפקדים ככלי לחקר התנהגות עובדים, לבחינת ביצועי האירגון ולהערכת תרומתם להצלחה ארגונית.

שיטת המחקר
במחקר זה השתמשתי בשיטת המחקר האיכותי.
בה אני רוצה לבחון את המימדים: אירגוני, אלטרואיסטי, של התופעה "התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) בין היחידות השונות במרחב. בשיטת המחקר האיכותי  ניתן ללמוד ולשקף מציאות זו ולבצע את המחקר באופן אינדוקטיבי, מאחר והמחקר האיכותי הוא אינדוקטיבי בניגוד למחקר הכמותי שהוא דדוקטיבי (צבר, 1998).

כלים
     * הכלים הראשוניים והמובנים מאליהם הם עיני אוזני וחושי ולאלה מתווסף האמצעי החיצוני - ראיונות ומילוי גליונות הערכה תקופתיים של 5  מפקדי התחנות: תחנת משטרה א'. תחנת משטרה ב'. תחנת משטרה ג'. תחנת משטרה ד'. תחנת משטרה ה'. תחנת משטרה ו'.
     * גליונות אלו מלא  כל מפקד ישיר ביחס לפקודיו במסגרת ראיון. הגליון נשאר בתיקו האישי של השוטר במזכירות המרחב והעתק נשלח לאכ"א במטא"ר. המראיין-המפקד דירג את המרואיין-הפקוד בסולם ציונים מ-1 עד 5 כאשר הציון 5 הוא החיובי ביותר.
     * סקר שדה המחקר: סקירת מטרותיו ויעדיו של אירגון; המבנה האירגוני הכללי והמרחבי עד לדרג התחנתי; במסגרת פרק הדיון של עבודה זו.

תוכן העניינים:
מנהלים
פרק 1 - מבוא התנהגות אזרחית בארגון
1.1 רקע כללי ל- OCB
1.2 מטרת המחקר
1.3 שאלות המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1  התנהגות אזרחית ארגונית: סקירת הרקע המדעי
2.2  התנהגות אזרחית ארגונית כמימד של יעילות אפקטיביות והצלחה ארגונית
   2.2.1 מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת
   2.2.2 בחינת היעילות הארגונית
   2.2.3 בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
   OCB 2.2.4 ויעילות בארגונים ציבוריים
2.3  התנהגות אזרחית בארגון OCB: תיחום מושגי ורעיוני
   2.3.1 הגדרת התנהגות אזרחית ארגונית OCB אלטרואיסטי
2.4 רקע תיאורטי ומושגי לצמיחת מימד OCB
2.5 המרכיבים השונים של OCB
2.6 הגבולות המושגיים של OCB
2.7 הגורמים המשפיעים על OCB: מודלים קיימים
2.8 לסיכום סקירת ספרות
   OCB 2.8.1 מתחלקת לשני מימדים
   2.8.2 תפיסה ו- OCB
   2.8.3 רגשות ו-OCB
   2.8.4 אישיות ו-OCB
   2.8.5 הפונקציות של OCB נועד לשרת
פרק 3 - מערך המחקר ומתודולוגיה
3.1  הבעיה וחשיבות המחקר
3.2  שאלות המחקר
3.3  מטרת המחקר
   3.3.1 מטרה יישומית
3.4  שיטות המחקר והשיטה הנבחרת
3.5  הנחת יסוד
3.6  מתודולוגיה
   3.6.1 כלים
   3.6.2 אוכלוסיית המחקר
   3.6.3 הליך איסוף נתונים
   3.6.4 אנונימיות וסודיות
3.7 משתני המחקר
   3.7.1 משתנים בלתי תלויים
   3.7.2 משתנים תלויים
3.8 שיטת ניתוח ועיבוד נתונים
3.9 מגבלות המחקר
   3.9.1 שיטת הדגימה וגודל המדגם
   3.9.2 כמות ואיכות מקורות המידע
   3.9.3 כמות ואיכות כלי המחקר
   3.9.4 מעורבות החוקר
   3.9.5 בעיות תוקף ומהימנות
פרק 4 - ממצאים
4.1  הממצאים ע"פ המודל של Graham לפי שיוך תחנתי
   4.1.1 מדד OCB בנושא: סיוע בינאישי
   4.1.2 מדד OCB בנושא: יוזמה אינדווידואלית
   4.1.3 מדד OCB בנושא: שקדנות אישית
   4.1.4 מדד OCB בנושא: דחיפת נאמנות
4.2  הממצאים ע"פ המודל של Graham לפי שנות ותק
   4.2.1 מדד OCB בנושא: סיוע בינאישי
   4.2.2 מדד OCB בנושא: יוזמה אינדווידואלית
   4.2.3 מדד OCB בנושא: שקדנות אישית
   4.2.4 מדד OCB בנושא: דחיפת נאמנות
4.3  מדדי OCB לפי שיוך תחנתי (18 פריטים)
4.4  מדדי OCB לפי שנות ותק כלל-מרחבי (18 פריטים)
פרק 5 - דיון
5.1  ניתוח ודיון בממצאים
   5.1.1  הכללת נתוני המחקר
   5.1.2  ייצוגיותו של המחקר
   5.1.3  הרהורים אישיים לגבי הממצאים
5.2  הקשר בין אקלים ארגוני (OC) לבין התנהגות אזרחית בארגון (OCB)
   5.2.1  אקלים ארגוני: תיחום מושגי ורעיוני
5.3  ניתוח אקלימה הארגוני של תחנת המשטרה ג' בכפוף לממצאים
   5.3.1  אופני התנהגות של המונהגים
   5.3.2  אופני התנהגות של המנהיג
   5.3.3  סוגי הארגון ע"פ מרכיבי האקלים הארגוני
   5.3.4  לסיכום סעיף      5.3
5.4 שחיקת עובדים בשירות המשטרה
   5.4.1 שחיקה מהי?
   5.4.2 שלבי התהוות השחיקה בכפוף לאוכלוסיית המחקר
   5.4.3 גורמי השחיקה אצל שוטרי תחנה ג'
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - גליון הערכת מפקדים
נספח ב' - שדה המחקר
 
עבודה מס' 65669 SHOPPING CART DISABLED
הקוד האתי במשטרת ישראל, 2007.
בחינת הקוד האתי של משטרת ישראל תוך התייחסות למקרים בהם המשטרה סטתה מערכיה כגון פרשת פריניאן.
4,905 מילים (כ-15 עמודים), 7 מקורות, 230.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשטרה במדינת ישראל הינה גוף המופקד על אכיפת החוק וביטחון הפנים במדינה. כחלק מעבודתה, המשטרה, מתמודדת מול פשיעה של עבריינים, משפחות פשע אנשים וארגונים בעלי אינטרסים שונים.
השוטר הבודד בשטח נקלע למצבים ולאירועים שונים, שעליו להגיב ולפיכך ביצוע תפקידו של השוטר מחייב שיקול דעת, שעל פיו הוא פועל. ככל שמעמדו בהיררכיה הפיקודית עולה, כך מתרחב שיקול דעתו של השוטר ויותר סמכויות ניתנות לו.
שיקול הדעת של השוטר מקנה לו מתן חופש פעולה, אך חופש פעולה שכזה הוא מקור לשחיתות וסטייה מערכי המשטרה ומקוד האתי שלה. חופש הפעולה הוא כוח שנתן המחוקק לאוכף החוק.
כלומר ישנה סכנה שהשוטר ינצל את תפקידו ומעמדו לפעול בדרכים לא טהורות ובצורה לא ישרה, ישתמש בכוחו שלא כראוי ולבסוף ייהנה מחסינות הניתנת לו מכוח תפקידו.
מכאן אנו למדים שככל ששיקול הדעת הניתן לשוטר מתרחב (בהתאם לתפקידו ודרגתו) כך עולה האפשרות לסטייה מערכי המשטרה.
בעבודתי אסקור את פרשיית השוטר הרוצח, צחי בן אור, תוך מבט לוועדת זיילר.
אני אבדוק מה גורם לשוטר לסטות מהמוטב, מכללי האתיקה ומערכי משטרת ישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
ההיבט החוקי
פרשת פריניאן
וועדות זיילר ומסקנותיה
"מדוע מעורבי הפרשה חצו את כללי האתיקה וערכי משטרת ישראל"
דיון
מסקנות
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים:
הקוד האתי של צבא הגנה לישראל
הקוד האתי של שירות בתי הסוהר

הערות מערכת:
* בעבודה לא צויינו מראי מקום.
* מקורות העבודה הם אינטרנטיים.

מתוך העבודה:
מהי אתיקה: לכל ארגון ישנם כללי התנהגות וערכים אשר יחד נקראים אתיקה.
אדם אשר חבר בארגון כזה מחויב לפעול על פי כללים אלו, כל סטייה או הפרה של כללים אלו מלווה בתגובה מצד הארגון.
מכאן אנו למדים כי האתיקה היא מכלול של כללי התנהגות ראויה אשר לא מוגדרים בחוק או בתקנות, אלא נובעים מערכי המוסר, ערכי הארגון והמקצוע
 
עבודה מס' 66578 SHOPPING CART DISABLED
יחסי ציבור משטרת ישראל, 2007.
הצעה לקמפיין לשיפור תדמית המשטרה, תוך שימוש במודלים.
4,400 מילים (כ-13.5 עמודים), 9 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק ברוח ערכי היסוד של מגילת העצמאות, מתוך שאיפה להקנות ביטחון אישי וביטחון חברתי ולשפר את איכות החיים במדינת-ישראל. על משטרת ישראל מוטלת האחריות הכוללת על ביטחון הפנים במדינה, תוך שימת דגש על מניעת עבירות וגילוין, שמירה על הסדר הציבורי, שמירה על ביטחון הרכוש ועוד. מתוקף עבודתה מתחככת המשטרה על בסיס יומיומי עם הציבור ויצרה לעצמה תדמית שלילית.
משטרת ישראל עמדה לאחרונה פעמים רבות בעין השערה. הן בתהליכי ההתנתקות, תהליכי פינוי וכן בנגע פרשיות השחיתות שפורסמו לאחרונה. תדמית המשטרה נפגעה קשות עקב התהליכים בהם הייתה המשטרה מעורבת כפועל יוצא של מדיניות הממשלה, לצד מחלוקת קשה בעם בנוגע להחלטותיה וכן בשל התנהגות בלתי הולמת של צמרת המשטרה.
יחסי ציבור הינם כלי תקשורתי שבכוחו לשנות את תדמית הארגון והדימוי העצמי, כדי ליצור הבנה הדדית בין המשטרה לבין הציבור. עבודה זו עוסקת בקמפיין לשיפור תדמית המשטרה, תוך שימוש במודלים: SWOT, RACE, "גלגל ברנשטיין" ועוד הנתמכים בספרות האקדמאית המקצועית. כדי לבחון את תוכנית הקמפיין נלקחה תחנת משטרת ראשון לציון כמודל ליישום ובחינת מידת הצלחת הקמפיין, במטרה להרחיב את היריעה לכלל מחוזות משטרת ישראל.
אין ספק כי התקופה הנוכחית, חשיפת השחיתויות בצמרת המשטרה, מהווה נקודת מפנה המתבטאת בתדמית שלילית ביותר של המשטרה, עד כדי, שלא ניתן לזכור תקופה דומה לה. מנגד זוהי הזדמנות של פז, לקחת וליישם את המלצות הקמפיין המוצע, הנגזרות מניתוחים והמסקנות, כדי לבחון את רמת השיפור שחלה בתדמית המשטרה מתוך השפעת הקמפיין בקרב אזרחי ישראל ובפרט בקרב תושבי ראשון לציון.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
מודל RACE
R - מחקר (Research)
  סיכום SWOT פנימי:
  סיכום  SWOTחיצוני:
  ניתוח חיצוני על פי מודל PEST
  מודלים ביחסי ציבור
  מודל גרוניג
A- תוכנית ביצוע (Action)
  מודל גלגל ברנשטיין
C - מודל תקשורת (Communication)
E - הערכת היישום בפועל (Evaluate)
ניהול משברים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הבעיות - הדימוי השלילי של משטרת ישראל בעיני הציבור עקב היותה הגוף המבצע את החלטות הממשלה השנויות במחלוקת בקרב הציבור בישראל, פרשיות שחיתות שנתפרסמו לאחרונה בצמרתה ואוזלת ידה אל מול הפשיעה הגוברת הביאו את הציבור לאבד אמון במשטרה, דבר המהווה פגיעה בשלטון הדמוקרטיה כשל עצמו ובפרט בתדמית משטרת ישראל.

המשימה:שיפור תדמית המשטרה בעיני אזרחי מדינת ישראל.
 
עבודה מס' 50790 SHOPPING CART DISABLED
תיאוריות פמיניסטיות של המשפט - אלימות בין בני זוג - מדיניות משטרת ישראל, 2000.
בחינת הטיפול המשטרתי בתופעות אלימות בין בני זוג החל משנות השבעים.
15,643 מילים (כ-48 עמודים), 46 מקורות, 339.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו אבחן את הטיפול המשטרתי בתופעת האלימות בין בני זוג החל משנות ה-70 ועד היום. לצורך כך אסקור את הנהלים וההנחיות בנושא אשר נכתבו על ידי מחלקת החקירות של משטרת ישראל. כמו כן אבחן את השינויים שחלו במהלך השנים במדיניות המשטרה בעקבות המלצות ועדת קרפ והחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991.
המחקר הראשון במשטרת ישראל שעסק בנושא האלימות במשפחה פורסם בשנת 1977 ע"י אגף החקירות ובעקבותיו פורסמו פקודת קבע והנחיות בנושא. הפקודות הקיימות כיום במשטרת ישראל בנושא אלימות במשפחה הינם: נוהל  02.220.008 אשר פורסם על-ידי מחלקת סיור ומבצעים באגף לשיטור ובטחון ועוסק ב"טיפול
הסייר באלימות במשפחה". הנחייה 03.300.226 אשר פורסמה על-ידי אגף החקירות ועוסקת ב"טיפול המשטרתי בעבירות אלימות בין בני זוג".
בשנת 1993 נערך מחקר ע"י הגב' אורית שלו אשר לווה ע"י פרופ' פליסקין מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר התמקד בטיפולה של תחנת באר-שבע בנושא האלימות בין בני זוג. בעקבות המחקר פותח מודל עבודה בתחום האלימות במשפחה.
בעבודה זו אציג את פירוט תהליך הטיפול המשטרתי בבאר שבע ואת עיקרי תוצאות המחקר.
בשנים האחרונות התגברו ממדי התופעה של אלימות בין בני זוג עד כדי "מכת מדינה". גופים שונים הפועלים למניעת אלימות בין בני זוג החליטו כי יש להעמיק את השותפות ביניהם. לצורך כך פותחה בשנת 1997 על ידי מחלקת החקירות של משטרת ישראל בשיתוף היחידה לשיטור קהילתי והגב' רונית לב ארי מנעמ"ת הצעה למודל מערכתי-קהילתי בתחום האלימות בין בני זוג. במסגרת עבודה זו אציג את מטרות המודל המערכתי-קהילתי ואת דרכי הפעולה המשותפות של המשטרה וגורמי רווחה בעבירות אלימות בין בני זוג.
בעבודה מובאים נתונים סטטיסטים אשר מצביעים על עליה בממדי תופעת האלימות בין בני זוג. נתונים אלה הוכנו ע"י היחידה לחקר נתונים של משטרת ישראל והמדור לנפגעי עבירות במחלקת החקירות.

תוכן העניינים:
הצגת התופעה
הסבר התופעה
התופעה בארץ
נושא העבודה
המשטרה והנשים המוכות
תגובות שוטרים לאלימות כנגד נשים
עמדות שוטרים כלפי נשים בקשר לאלימות במשפחה
החוק בארץ בנושא אלימות במשפחה
הטיפול המשטרתי באלימות בין בני זוג בשנות השבעים
ועדת קרפ: דין וחשבון הועדה בנושא מדיניות חקירה, תביעות ומשפט בעבירות אלימות במשפחה
הנחיות מחלקת החקירות בעקבות דו"ח קרפ
דגם לטיפול מערכתי משולב בתחנת באר שבע
הצעה למודל מערכתי קהילתי בתחום האלימות בין בני זוג -97
רצח נשים ע"י בני זוגן - 97
האם בעקבות המדיניות החדשה של משטרת ישראל חל שינוי ביחס השוטרים כלפי האישה המוכה?
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 66296 SHOPPING CART DISABLED
שיפור איכות השירות במשטרת ישראל, 2008.
שיפור איכות השירות של משטרת ישראל על פי מודל ה Servqual תוך שימוש במודל הפערים.
24,355 מילים (כ-75 עמודים), 16 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עוד טרם הקמת מדינת ישראל (1948) החלו דיונים מעמיקים באפיון הקמת גוף האכיפה המדיני - משטרת ישראל. כעבור שנים של בנייה, התעצמות והתפתחות, משטרת ישראל מתהדרת היום  בשכלולים טכנולוגיים מתקדמים, אמצעי לחימה מגוונים, כוח אדם בעל התמחויות סקטוריאליות רחבות ומערך שירות טוב בפריסה ארצית.
על אף כל אלו נדמה כי בשנים האחרונות הולכת ומתדרדרת תפיסת התדמית הארגונית של המשטרה בקרב האוכלוסייה בארץ, האזרחים ושאר מקבלי השירות. חשיפת פרשיות שחיתות רבות, יחד עם סיקורים תקשורתיים נוקבים על כשלים מקומיים בארגון מעיבים היום כצל אפור מצמרת הארגון ועד אחרון השוטרים שבשטח וסקרים רבים מראים כי הציבור חושש שמשטרת ישראל נמצאת כיום במצב הגרוע ביותר מיום היווסדה.
האם אכן אלו פניי הדברים ואיכות השירות בארגון  ירודה כל כך? האם יתכן שרודפים את האירגון? האם  תפיסת התדמית המצטיירת בציבור באופן כה שלילי מבוססת על עובדות או שמא נובעת מגורמים חדשים שנוספו לזירה? או שמא כולם גם יחד?

בעבודה זו אנו דנים על משטרת ישראל ואיך ניתן למצב אותה מחדש.
מושג המיצוב מחדש נובע ממספר גורמים ביניהם התדמית ואיכות השרות כפי שהיא נתפסת על ידי על ידי הלקוחות / מקבלי השירות.
לאחר ביצוע סקירה על הרקע של משטרת ישראל ניגשנו לספרות המקצועית ובדקנו באיזה מישור כדאי לנו להתמקד בפרויקט זה. לאחר בדיקת הספרות, החלטנו לבחור במודל ה   SERVQUAL כמרכיב המרכזי למחקר, כיוון שמודל זה נוסה במספר גופי שיטור ברחבי העולם ונמצא יעיל ואפקטיבי בשיפור שירות, תדמית ומיצוב מחדש.
בפרק המחקר השיווקי ניסינו לבחון האם איכות השירות של משטרת ישראל נתפסת כבעייתית ביותר בעיני ציבור מקבלי השירות על מנת לבחון זאת ביצענו את המחקר במספר מישורים: קבוצות מיקוד, ראיון מומחים עם דוברות המשטרה ושאלון כמותי העוסק באיכות השירות במשטרת ישראל.
לאחר ביצוע המחקר השיווקי אבחנו את הבעיה המרכזית ואת בעיות המשנה כפי שהן נתפסות הן בעיני מקבלי השירות והן בעיני משטרת ישראל.

אבחון הבעיה המרכזית ובעיות המשנה היוו את תחילת הדרך למציאת פתרונות אופרטיביים איכותיים לבעיות שאובחנו הן ברמה התדמיתית והן באיכות השירות.
פתרונות אלו נבנו על בסיס מערכת תובנות מורכבת ולביצוע ישים בטווח ארוך מכיוון שלוקח זמן ארוך יחסית לביצוע שיפור של איכות שירות.
אנו מאמינם כי ביצוע צעדים אופרטיביים אלו ימצבו מחדש את משטרת ישראל במיקום גבוהה הרבה יותר ממיקומם כיום הן ברמה התדמיתית והן בשיפור רמת איכות השירות כפי שהיא נתפסת בעיני הציבור בישראל.

תוכן עניינים
1. תמצית מנהלים
2. רקע
א. כללי.
ב. ייעוד.
ג. חזון.
ד. מבנה.
ה. משימות.
ו. היסטוריה.
ז. אירועים בוני תדמית אחרונים.

3. סקירת ספרות
א. הקדמה.
ב. מהי איכות שירות.
ג. מדידת איכות שירות, פרמטרים ושיטות.
ד. איכות שירות בגופי שיטור בעולם.
ה. סיכום.

4. המחקר השיווקי
א. המחקר האיכותני
ב. ניתוח  S.W.O.T
ג. המחקר הכמותי - איכות השירות במשטרת ישראל.
ד. הצגת הממצאים
ה. מגבלות למחקרים.

5. המלצות תפעוליות                                                      
א. הנחות היסוד.
ב. תוכנית אופרטיבית

6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספח (השאלון כפי שהוגש לנבדקים במהלך המחקר הכמותי)

מתוך העבודה:
סיווג השירות של המשטרה:
1. אופי מקבל השירות - על פי החלוקה של לאוולק (1998, Lovelock) הכוונה באופי מקבל השירות היא האם השירות נעשה למען אנשים או למען חפצים לפיכך השירות אותו מספקת משטרת ישראל הינו שירות הניתן לאנשים על מנת לסייע להם בדברים שונים החל בפשעים שנגרמו להם, מעשים פליליים דרך חקירות וכלה בפעילויות מניעה.
2. אופי הפעולה - הפעולה אותה נוקטת משטרת ישראל הינה פעולה מוחשית של מניעת פשיעה ושמירה על החוק במדינת ישראל כולל חקירות, קנסות ומעצרים של גורמים עבריינים.
...
 
עבודה מס' 50858 SHOPPING CART DISABLED
הפרטה במשטרת ישראל-משמרות הזהב בלשכת התנועה, 2000.
סקירה כללית של נושא ההפרטה ואיזרוח תפקידים במשטרה ובדיקת הנושא באמצעות העברת שאלונים.
9,006 מילים (כ-27.5 עמודים), 52 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מוגשת כעבודת גמר במנהל עסקים בנושא הפרטה - אזרוח משרות ותפקידים במשטרת ישראל.
העבודה דנה בנושא אזרוח משרות במשטרת ישראל ומתמקדת בנושא אזרוח משרות באגף התנועה במשטרת ישראל, מציגה ניתוח מצב קיים, ודנה בגורמים אשר יכולים להשפיע על יחסי קהילה משטרה.

העבודה מתמקדת במספר נושאים עיקריים :
- לקט ספרות מקצועית בתחום ההפרטה בארץ ובעולם.
- תיאור הארגון בו התמקדה ההפרטה (משטרת ישראל) כולל תת המערכת - אגף התנועה\ הדרכה במשמרות הזה"ב.
- חקר יישומי של תהליך ההפרטה במשטרת ישראל בכלל ובאגף התנועה בפרט תוך הצלבתו עם הספרות המקצועית.
- סקר יישומי - שאלונים אשר הופצו למפקדים, לשוטרים, הורים מורים ובו נבדק הליך ההפרטה מן השלב של ההחלטה על האזרוח, דרך יישומו בשטח כולל השפעת האזרוח של תפקיד הדרכת משמרות הזה"ב על הגורמים המעורבים.

מטרת העבודה:
* סקירת תהליך ההפרטה במשטרת ישראל, תוך ביצוע מחקר יישומי לגבי הליך ההפרטה באמצעות הטכניקות המיושמות היום והשגה\ אי השגה של יעדי המשטרה.
* בדיקת יעילות\ חיוניות\ היזק אזרוח משרות שלהן קשר ישיר עם הקהילה דוגמת מדריכות משמרות זה"ב (האם החלטה לאזרח תפקידים מסוג זה הינה החלטה נכונה ומתאימה לאור אימוץ הגישה השירותית וניסיון ליצור שת"פ וקרבה עם האזרח\ קהילה).
* האם נכון לבצע אזרוח כללי באגפי המשטרה או ראוי לבדוק כל תפקיד באופן יסודי ומעמיק כולל ההיבטים החוקיים והבעייתיות שבכך.
* ניתוח , הסקת מסקנות והמלצות.

כמו כן עבודתי זו מנסה לזהות את התמהיל הנכון לאזרוח משרות ותפקידים במשטרת ישראל בכלל ובאגף התנועה בפרט.

המסקנות:
מעבודתי זו עולה כי תהליך האזרוח בכלל הינו תהליך מבורך שיש להמשיך בו אולם יש להאיט את קצבו, לשנות את היקפו ולבדוק מחדש אחד לאחד את התפקידים שכבר אוזרחו ואת אלה המיועדים לאזרוח.
מאחר ומדיניות ההפרטה ויישומה הינם חדשים במשטרה, ברור כי את יעילותה והשגת יעדיה לא ניתן לבדוק באופן מוחלט אך חשוב לבצע שינויים ובדיקה מעמיקה.
כן יש צורך בהסברה נרחבת יותר, שינוי היקף וביטול אזרוח של מספר משרות חיוניות להעמקת הקשר בין הקהילה למשטרה.
יש לבצע בדיקות מעמיקות, להקים צוותי היגוי וביצוע לשם הצלחת התהליך ומניעת נזקים, וכן לשם שמירה על יציבות הארגון ומזעור ההתנגדויות לשינויים.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
           המניעים להפרטה
           ניתוח תופעת ההפרטה
           פער בין הצהרות למעשים
           הפרטה כאסטרטגיה
           טכניקות של הפרטה
           השפעת ההפרטה על יחסי עבודה
תאור הארגון
מחקר יישומי
           שיטת המחקר
           הצעדים שנעשו לקראת ההפרטה במדינת ישראל
           הסיבה להפרטה\אזרוח
           ניגודי אינטרסים
           יעדי ההפרטה במשטרת ישראל
                       שיקולים בעד ונגד הפרטה\אזרוח
           השפעת ההפרטה\אזרוח על מערכת היחסים\מוטיבציה בארגון
ממצאים
מסקנות
המלצות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח מס' 1 - שאלון למורה\מנהל בית ספר בנושא הדרכה במשמרות הזה"ב.
נספח מס' 2 - שאלון לתלמיד בית ספר בנושא הדרכה במשמרות הזה"ב.
נספח מס' 3 - שאלון להורה בנושא ההדרכה במשמרות הזהב.
נספח מס' 4 - שאלון למדריכת זה"ב\אזרחית.
נספח מס' 5 - שאלון למפקד בנושא הפרטה.
נספח מס' 6 - שאלון לשוטר בנושא ההפרטה
 
עבודה מס' 65450 SHOPPING CART DISABLED
מחדלים בחקירת המשטרה, 2007.
סקירת כשלים שנעשו במהלך ניהול חקירות משטרה ובחינת מידת השפעתם על פסיקת בית המשפט, עד כדי זיכויו של הנאשם, ומהן הסנקציות שננקטו כנגד הגורמים לכשלים.
22,648 מילים (כ-69.5 עמודים), 42 מקורות, 610.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בפרקים הראשונים של העבודה, מובאים מושגי בסיס החשובים להבנת הליך גיבוש ראיות וניהול חקירה פלילית, כגון: דוקטרינת הנזק הראייתי, מטרות המשפט הפלילי, הפרת החובה לחקור ומהם מקורות הסכנה של הרשעת חפים מפשע. החלק השני של העבודה עוסק בהבאת דוגמאות למחדלים שונים בחקירת המשטרה שעלו מפסקי דין ומדו"ח מבקר המדינה, כולל ראיות שהושגו באמצעים בלתי הוגנים. לאחד התיקים ביצענו ניתוח כדי לעמוד מקרוב על אופן ניהולו, הסיבות למחדלים ומידת השפעתם על הטיפול בתיק. כמו כן, בחנו האם במהלך השנים האחרונות חל שינוי בעמדת בית המשפט בנוגע לפיצוי נאשם שזוכה כתוצאה מכשלי חקירה והאם הוגש כתב אישום כנגד חוקים האחראים למחדל שהביא לזיכויו.

תוכן עניינים
רקע
  1. מערך החקירות והתביעות - משטרת ישראל
פרק א' - מטרת המשפט הפלילי - הענשת העבריין הנכון
פרק ב' - דוקטרינת הנזק הראייתי
פרק ג' - החלת דוקטרינת הנזק הראייתי במשפט הפלילי
פרק ד' - מקורות הסכנה של הרשעת חפים מפשע
פרק ה' - מחדלי החקירה והשפעתם על הכרעת הדין
1. מדינת ישראל - פרקליטות מחוז חיפה נ' מוצארוה מוחמד
2. גרגורי בשירוב נ' מדינת ישראל
3. מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ
4. עאזם ד'אהר נ' סרן יואב ומדינת ישראל
5. ברנס נ' מדינת ישראל
פרק ו' - ניתוח מפורט של תיק חקירה - פשע מאורגן
פרק ז' - דו"ח מבקר המדינה - מערך חקירות הונאה במשטרה
פרק ח' - הסנקציות הקיימות על קיום מחדלים בחקירה
פרק ט' - סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תנאי בסיסי להבנה של הכרעת דין המבוססת בעיקר על מחדלים והליקויים של חקירת המשטרה, הוא הפנמה שמטרת המשפט הפלילי היא בעצם הענשת העבריין הנכון. בשל כך, מוטלת על הרשות החוקרת החובה לבצע את כל מה שנדרש במטרה להגיע לחקר האמת. לצורך כך, עליה למצות את כל הדרכים הקיימות לרשותה, לחקור מעורבים, לאסוף ראיות, ומעבר לזכותו של החשוד - עליה לראות לנגד עיניה את זכותה של החברה למיצוי החקירה.

מצאנו לנכון להביא את התייחסותו של כב' השופט רון שפירא בעניין זה במאמר "מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך הפלילי"(1). כפי שכותב השופט שפירא, מטרתו של המשפט הפלילי הוא הענשת העבריין הנכון והגנה על החברה מפניו.
---------------------------------------------------------------------
1. מאמרו של השופט רון שפירא : "מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך הפלילי", פורסם בסניגור 97 (אפריל 2005) והסניגור 98 (מאי 2005).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 53 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>