היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 55
עבודה מס' 62376
שיטת ה-TQM , 1995
פירוט עקרונות השיטה ובדיקת יישומה במשטרת ישראל.
7,108 מילים (כ-22 עמ'), 18 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66296
שיפור איכות השירות של משטרת ישראל על פי מודל ה Servqual תוך שימוש במודל הפערים.
24,355 מילים (כ-75 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66578
הצעה לקמפיין לשיפור תדמית המשטרה, תוך שימוש במודלים.
4,400 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62409
השפעת מיעוט החופשות על מגזר הסיור במשטרה.
8,636 מילים (כ-26.5 עמ'), 17 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62451
תרגיל קצר בנושא אידיאולוגיה ארגונית והצגת שני מודלים של קבלת החלטות.
3,411 מילים (כ-10.5 עמ'), 22 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 65450
סקירת כשלים שנעשו במהלך ניהול חקירות משטרה ובחינת מידת השפעתם על פסיקת בית המשפט, עד כדי זיכויו של הנאשם, ומהן הסנקציות שננקטו כנגד הגורמים לכשלים.
22,648 מילים (כ-69.5 עמ'), 42 מקורות, 671.95 ₪
עבודה מס' 61955
מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
12,058 מילים (כ-37 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66153
שביעות רצון של עובדים במשטרה, תוך התמקדות בתחנת משטרה.
9,230 מילים (כ-28.5 עמ'), 27 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61752
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 55