עבודות [1-9] מתוך 53 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "משטרה":

עבודה מס' 66578 SHOPPING CART DISABLED
יחסי ציבור משטרת ישראל, 2007.
הצעה לקמפיין לשיפור תדמית המשטרה, תוך שימוש במודלים.
4,400 מילים (כ-13.5 עמודים), 9 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק ברוח ערכי היסוד של מגילת העצמאות, מתוך שאיפה להקנות ביטחון אישי וביטחון חברתי ולשפר את איכות החיים במדינת-ישראל. על משטרת ישראל מוטלת האחריות הכוללת על ביטחון הפנים במדינה, תוך שימת דגש על מניעת עבירות וגילוין, שמירה על הסדר הציבורי, שמירה על ביטחון הרכוש ועוד. מתוקף עבודתה מתחככת המשטרה על בסיס יומיומי עם הציבור ויצרה לעצמה תדמית שלילית.
משטרת ישראל עמדה לאחרונה פעמים רבות בעין השערה. הן בתהליכי ההתנתקות, תהליכי פינוי וכן בנגע פרשיות השחיתות שפורסמו לאחרונה. תדמית המשטרה נפגעה קשות עקב התהליכים בהם הייתה המשטרה מעורבת כפועל יוצא של מדיניות הממשלה, לצד מחלוקת קשה בעם בנוגע להחלטותיה וכן בשל התנהגות בלתי הולמת של צמרת המשטרה.
יחסי ציבור הינם כלי תקשורתי שבכוחו לשנות את תדמית הארגון והדימוי העצמי, כדי ליצור הבנה הדדית בין המשטרה לבין הציבור. עבודה זו עוסקת בקמפיין לשיפור תדמית המשטרה, תוך שימוש במודלים: SWOT, RACE, "גלגל ברנשטיין" ועוד הנתמכים בספרות האקדמאית המקצועית. כדי לבחון את תוכנית הקמפיין נלקחה תחנת משטרת ראשון לציון כמודל ליישום ובחינת מידת הצלחת הקמפיין, במטרה להרחיב את היריעה לכלל מחוזות משטרת ישראל.
אין ספק כי התקופה הנוכחית, חשיפת השחיתויות בצמרת המשטרה, מהווה נקודת מפנה המתבטאת בתדמית שלילית ביותר של המשטרה, עד כדי, שלא ניתן לזכור תקופה דומה לה. מנגד זוהי הזדמנות של פז, לקחת וליישם את המלצות הקמפיין המוצע, הנגזרות מניתוחים והמסקנות, כדי לבחון את רמת השיפור שחלה בתדמית המשטרה מתוך השפעת הקמפיין בקרב אזרחי ישראל ובפרט בקרב תושבי ראשון לציון.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
מודל RACE
R - מחקר (Research)
  סיכום SWOT פנימי:
  סיכום  SWOTחיצוני:
  ניתוח חיצוני על פי מודל PEST
  מודלים ביחסי ציבור
  מודל גרוניג
A- תוכנית ביצוע (Action)
  מודל גלגל ברנשטיין
C - מודל תקשורת (Communication)
E - הערכת היישום בפועל (Evaluate)
ניהול משברים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הבעיות - הדימוי השלילי של משטרת ישראל בעיני הציבור עקב היותה הגוף המבצע את החלטות הממשלה השנויות במחלוקת בקרב הציבור בישראל, פרשיות שחיתות שנתפרסמו לאחרונה בצמרתה ואוזלת ידה אל מול הפשיעה הגוברת הביאו את הציבור לאבד אמון במשטרה, דבר המהווה פגיעה בשלטון הדמוקרטיה כשל עצמו ובפרט בתדמית משטרת ישראל.

המשימה:שיפור תדמית המשטרה בעיני אזרחי מדינת ישראל.
 
עבודה מס' 62376 SHOPPING CART DISABLED
שיטת ה-TQM, 1995.
פירוט עקרונות השיטה ובדיקת יישומה במשטרת ישראל.
7,108 מילים (כ-22 עמודים), 18 מקורות, 208.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
T.Q.M הינה פילוסופיה ניהולית, הרואה בשיפור מתמיד בתהליכי העבודה בארגון ובשיפור מתמיד של איכות השירות ואיכות המוצרים, את הדרך היחידה הקיימת להוביל את הארגון למצוינות, שהוא תנאי להצלחה והישרדות בשוק העולמי שהולך ונפתח לתחרות הולכת ומתגברת.
אף שהיתרונות של ניהול איכות כוללת נוצלו תחילה במגזר התעשייתי, נמצא שהשיטה תכליתית לא פחות גם בענף השירותים - בבנקאות, בביטוח, בתי מלון, תיירות נופש, צבא, משטרה ובניהול ענייני ציבור. למעשה, בכל ארגון המבצע סדרה של פעילויות, המכוונות לתוצאה סופית מוגדרת. יש תהליכים עסקיים, שניתן לנתח אותם ולשפרם בטכניקות של ניהול איכות כוללת.
נוסף ליתרונות השיווקיים ולחסכונות הכספיים, תוכניות של ניהול איכות כוללת מגבירות את שביעות הרצון של הלקוחות וגוררות בעקבותיהן גיאות של מוניטין ועסקים נוספים. התוכניות מעודדות ייצור מוצרים ושירותים חדשים ומסייעות לפתח הנהלה תכליתית יותר, הממוקדת בסדרי עדיפויות נכונים.
באמצעות מתן החיזוקים לאנשים, משפרות תוכניות אלה את המורל בחברה ומעודדות מעורבות אמיתית בקבלת החלטות. בסופו של דבר, הן משפרות את תדמיתה של החברה, וככל שהדבר ניתן בעולם של אי ודאות, יש בהן משום ניסיון להבטיח את כושר החירות של החברה. ניהול איכות כוללת בוחנת בביקורתיות את המוצרים והשירותים שהחברה מפיקה, מתוך התייחסות לתהליכים שהיא נוקטת להפקתם ולאנשים העושים במלאכה, במטרה לוודא שהתפוקה תספק לחלוטין את הדרישות המוסכמות של הלקוח.
הלקוחות הפנימיים של כל מי שמקבל את עבודתו של אדם אחר בתוך החברה, חשובים לא פחות מהלקוח החיצוני או מהמשתמש הסופי בטובין או בשירותים, מפני שהם יוצרים שרשרת איכות המגיעה עד הלקוח. הגישה קרויה "כוללת", מפני שהיא מקיפה כל מה שהחברה עושה - את כל התהליכים שלה ואת כל העובדים שלה בכל הרמות ובכל עת.
זוהי גישה חסרת מנוח, מפני שהיא מיועדת לשיפור בלתי פוסק, לביטול בזבוז ועלויות ולטיפוח מערכת של יחסי נאמנות עם ספקים ולקוחות.
על מנת ליישם את גישת ה-T.Q.M נדרש מאמץ מיוחד מהנהלת הארגון בדרגים השונים, על מנת לאפשר את השינוי המעמיק הנדרש ביישום ה-T.Q.M.
ניתן לראות את הבנת הנדרש מהנהלה וגיוסה לצורך החדרת הנושא, כתנאי ראשון במעלה ליישום מוצלח של T.Q.M בארגון. בעבודה זו יוצגו עקרונות הT.Q.M-, השוני העקרוני בין T.Q.M לשיטות בקרת איכות אחרות. גישת T.Q.M של דמינג הדרישות מההנהלה בבואם ליישם את גישת T.Q.M, אנסה לבדוק כיצד ניתן ליישם T.Q.M בארגון שירותי ואתן דוגמאות לכך.

תקוותי היא, כי עבודה זו תעזור למנהל המנוסה והמתחיל כאחד, בהבנת עקרונות גישת הניהול האיכותי הכולל, בבואו ליישם את הגישה בארגון בו הוא פועל.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה היסטורית
עקרונות ה-T.Q.M
עקרונות היסוד של דמינג בניהול לאיכות כוללת
תפקידי ההנהלה ביישום T.Q.M
השונה והדומה בין גישת ניהול T.Q.M
לשיטות בקרת  איכות אחרות
יישום שיטת T.Q.M במשטרת ישראל
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62409 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין כמות החופשה לבין שחיקת העובדים, 2000.
השפעת מיעוט החופשות על מגזר הסיור במשטרה.
8,636 מילים (כ-26.5 עמודים), 17 מקורות, 263.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית בודקת את השפעת היציאה לחופשה, הגורמת להפוגה מעבודה, על התנהגות העובדים- קרי איכות עבודתם.
לפי אמנת העבודה הבינלאומית כל עובד זכאי למנוחה. המנוחה גורמת להירגעות פיזית, רוחנית ונפשית, אם כי היא אינה מהווה מתכון בדוק להירגעות.
הנחת העבודה הבסיסית היא כי יציאה לחופש ו"שבירת" השגרה, הם נקודות ציון חשובות בדרכו של כל עובד, ובלעדיהם תגבר השחיקה.
הבעיה העסקית הנדונה להלן היא מיעוט החופשות במגזר הסיור, לעומת עומס המטלות היומיומי, דבר הגורר ירידה במוטיבציה וביצוע פעולות בצורה פחות איכותית. הבעיה העיקרית של עבודה במגזר הסיור במשטרה היא השחיקה הקשה. העבודה רוטינית, כפוית טובה וקשה גם מבחינה גופני- העובדים צריכים לעיתים לעמוד בשמש הקופחת ולאכוף את החוק. אי לכך החופשה מתבקשת מאליה.
על פי המחקרים דלעיל השחיקה הוא אחד הביטויים העיקריים של הלחץ ואלו גורמים לירידה בתפקוד הגופני והנפשי. החופשה, לעומת זאת יוצרת יכולת הירגעות אצל האדם. המחקרים מוכיחים כי עובדים שלא נטלו חופשה לאורך זמן תפוקת עבודתם ירדה.
החופשה יכולה להיות בצורות שונות, אולם המקובל כיום בישראל היא לצאת לחופשה באחד מבתי המלון לנופש מאורגן, במסגרתו ישנה פעילות חברתית מהנה ומרגיעה. רוב הישראלים מנצלים אפשרות זו להירגעות. יצוין כי במסגרת המשטרתית ישנה אפשרות לצאת לנופש במחירים מוזלים.
קרנות השוטרים מסבסדות חלק ניכר מהעלות, והרכישה המרוכזת הופכת אותה לזולה ביותר (כ -40% מהעלות ללא הנחות).
השערת המחקר המרכזית השערת המחקר היא כי קיים קשר חיובי בין רמת הלחץ והשחיקה ובין יציאתם לחופשה. המחקר יכול להיות אבן בוחן להנהלת המשטרה במדיניות החופשה שלה.
על מנת לבדוק השערות אלו נערך מחקר כמותי. אוכלוסיית המחקר הייתה כלל השוטרים באזור עבודתי, כאשר המדגם היה הסתברותי- לכל אחד היה אפשרות להיכלל בו. השאלון היה שאלון סגור.
הממצאים היו כי אכן יש קשר בין יציאה לחופשה לבין שחיקה, אולם הקשר אינו חד משמעי. הסיבה שלא נמצא קשר הדוק ביותר יכולה להיות נעוצה בעובדת קיומם של גורמים רבים- לחצים ארגוניים, לחצים משפחתיים ולחצים הנובעים מהמטלות.

ההמלצות היו לקבע את נושא החופשה כחלק מהוראות התקשי"ר (תקנון שירות עובדי המדינה). מי שלא יוצא לחופשה מאבד חלק מהפרמיה הניתנת לו. כמו כן מומלץ להקים בתי הארחה\נופש מיוחדים לעובדי מדינה, שיהיו זולים במיוחד.

תוכן העניינים:
מבוא
  מטרת העבודה
  הצגת הנושא
  הגדרת שחיקה
סקירת הספרות
  לחץ בעבודה
  העדר חופשה כמוביל לדיכאון
  הקשר בין שביעות רצון לשחיקה
  גורמי המוטיבציה
  הקשר בין לחץ לבין שחיקה
  חופשה
  הקשר בין חופשה לבין לחץ
  הקשר בין חופשה לבין שחיקה
  מאפייני החופשה הקשורים ללחץ ושחיקה
  מהות הפנאי ודרך ניצולו
שיטת המחקר
  מטרת המחקר
  השערת המחקר
  משתני המחקר
  שיטת הדגימה
  כלי המחקר
תוצאות המחקר
  בחינת מתאמי פירסון
  בחינת רגרסיות לינאריות
  דיון בתוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62451 SHOPPING CART DISABLED
האידיאולוגיה הארגונית במשטרה על דימויה כלפי חוץ והשפעת קבלת החלטות על הדימוי, 2000.
תרגיל קצר בנושא אידיאולוגיה ארגונית והצגת שני מודלים של קבלת החלטות.
3,411 מילים (כ-10.5 עמודים), 22 מקורות, 186.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא שידון להלן הוא מתן שירות מיטבי ללקוח, שהוא האידיאולוגיה המרכזית במשטרה.
הנושא ידון באספקט של מוטיבציה של העובדים ועל דימויו של הארגון כלפי חוץ.
אי לכך בעבודה זו אענה על שתי המטלות הרשומות:
- כיצד האידיאולוגיה הארגונית באה לידי ביטוי וכיצד היא משפיעה על המוטיבציה של העובדים ועל דימויו של הארון כלפי חוץ.
-הצגת שני מודלים של קבלת החלטות וכיצד הם באים ליי ביטוי בארגון.

הארגון שידון להלן הוא משטרת ישראל, בה אני עובד, ובה ישנו דגש בשנים האחרונות על שיפור השירות ללקוח. שיפור השירות התקבל בתהליכי קבלת החלטות מסודרים, שהופצו לכל השוטרים.
החלק הראשון של העבודה "האידיאולוגיה הארגונית" הוא תקציר שהופץ בין קציני השירות בנושא התפיסה האידיאולוגיה של המשטרה בנושא זה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. האידיאולוגיה  הארגונית
חשיבות מתן שירות ללקוח
המודעות לשירות ונגישות השירות
דעות על שירותים ונגישות הדעות
מודל התבדות הציפיות
אסטרטגיה של שירות
3. כיצד התקבלו החלטות על שיפור השירות
4. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62595 SHOPPING CART DISABLED
מעורבות והתמודדות המשטרה עם עבריינות בני-נוער, 2003.
סקירת פעילות המשטרה בתחום המניעה ויישומן של פעילויות מניעה שונות.
4,018 מילים (כ-12.5 עמודים), 7 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - מניעת עבריינות נוער
פרק 3 - הכוחות הפועלים ומגמות השינוי
פרק 4 - פיקוח, חשיפה וסיור
פרק 5 - הסברה
פרק 6 - סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
עבודה זו עוסקת בפעילותה של המשטרה בתחום מניעת עבריינות בני נוער.
בתקופה האחרונה חלו מספר שינויים ארגוניים במשטרה. שינויים אלה, שיתוארו בהמשך, יכולים
להיות מנוף להרחבת העיסוק המשטרתי בפעילויות מניעה, אך מעלים גם צורך לחשיבה מחודשת
ולהיערכות של כל הגורמים המעורבים בתחום זה, הן לגבי הפעילויות המתבצעות כבר שנים
רבות,והן לגביי יוזמות וגישות חדשניות שיש כוונה להרחיבן ולהפיצן.

שאלות המחקר-
1. הערכת המדיניות הכוללת של המשטרה ויישומה בתחום, תוך התייחסות לסוגי הפעילויות,
להקצאת כוח האדם לנושא, ולהתאמת הפעילויות לתחומים המעוררים דאגה ציבורית ולמגמות
הקיימות בספרות המקצועית.
2. הערכת הקשיים וההצלחות ביישום מספר פעילויות מניעה נבחרות, תוך מתן דגש לפעילויות
למניעת עבירות אלימות וסמים,לפעילויות המבוצעות בשיתוף פעולה עם בתי-ספר.

תחילה, בפרק 1, נגדיר מהי מניעה ובאילו מגמות עיקריות פועלת המשטרה. כמו כן, נבחן גישות
חדשניות למניעת עבריינות בני נוער ונבחן את אפקטיביות הגישות הללו.
בהמשך, נראה היכן באה המשטרה במגע עם אזרחים- מתנדבים ברמות של החל ממתנדבי משא"ז
ועד למתנדבים ביחידות הבילוש היוקרתיות, כמובן, שליחידות אלו מתנדבים אנשים שעברו
בדיקה ביטחונית מקיפה יותר וכן הם בעלי כישורים טובים יותר.
בהמשך, נציג את יחידות המשטרה השונות המעורבות בהתמודדות עם עבריינות בני נוער, כמו כן
נראה גם שישנן יחידות חוץ-משטרתיות שפועלות בנושא (לדוגמא: הרשות למלחמה בסמים).

חלק מרכזי בעבודת המשטרה עוסק בחקירת עבירות לצורך הבאת חשודים לדין. עבודה זו עוסקת
במצבים בלתי רצויים/עבירות לאחר שאלה נוצרו. עם זאת ניתן למצוא גם בעבודה זו אלמנטים
של מניעה.
לעבודה זו אספתי נתונים ונעזרתי בעזרתם האדיבה של מפקדת המשמר האזרחי רמת שרת,
ירושלים, ובעזרתו של מפקד המז"פ במטה הארצי,ירושלים.
המקורות העיקריים לעבודה זו הם ספרים מקצועיים מספריית המשטרה והמשא"ז וכמו כן גם
ממחקרים שנעשו ע"י מכון גוינט-מכון ברוקדייל,ירושלים.


 
עבודה מס' 66296 SHOPPING CART DISABLED
שיפור איכות השירות במשטרת ישראל, 2008.
שיפור איכות השירות של משטרת ישראל על פי מודל ה Servqual תוך שימוש במודל הפערים.
24,355 מילים (כ-75 עמודים), 16 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עוד טרם הקמת מדינת ישראל (1948) החלו דיונים מעמיקים באפיון הקמת גוף האכיפה המדיני - משטרת ישראל. כעבור שנים של בנייה, התעצמות והתפתחות, משטרת ישראל מתהדרת היום  בשכלולים טכנולוגיים מתקדמים, אמצעי לחימה מגוונים, כוח אדם בעל התמחויות סקטוריאליות רחבות ומערך שירות טוב בפריסה ארצית.
על אף כל אלו נדמה כי בשנים האחרונות הולכת ומתדרדרת תפיסת התדמית הארגונית של המשטרה בקרב האוכלוסייה בארץ, האזרחים ושאר מקבלי השירות. חשיפת פרשיות שחיתות רבות, יחד עם סיקורים תקשורתיים נוקבים על כשלים מקומיים בארגון מעיבים היום כצל אפור מצמרת הארגון ועד אחרון השוטרים שבשטח וסקרים רבים מראים כי הציבור חושש שמשטרת ישראל נמצאת כיום במצב הגרוע ביותר מיום היווסדה.
האם אכן אלו פניי הדברים ואיכות השירות בארגון  ירודה כל כך? האם יתכן שרודפים את האירגון? האם  תפיסת התדמית המצטיירת בציבור באופן כה שלילי מבוססת על עובדות או שמא נובעת מגורמים חדשים שנוספו לזירה? או שמא כולם גם יחד?

בעבודה זו אנו דנים על משטרת ישראל ואיך ניתן למצב אותה מחדש.
מושג המיצוב מחדש נובע ממספר גורמים ביניהם התדמית ואיכות השרות כפי שהיא נתפסת על ידי על ידי הלקוחות / מקבלי השירות.
לאחר ביצוע סקירה על הרקע של משטרת ישראל ניגשנו לספרות המקצועית ובדקנו באיזה מישור כדאי לנו להתמקד בפרויקט זה. לאחר בדיקת הספרות, החלטנו לבחור במודל ה   SERVQUAL כמרכיב המרכזי למחקר, כיוון שמודל זה נוסה במספר גופי שיטור ברחבי העולם ונמצא יעיל ואפקטיבי בשיפור שירות, תדמית ומיצוב מחדש.
בפרק המחקר השיווקי ניסינו לבחון האם איכות השירות של משטרת ישראל נתפסת כבעייתית ביותר בעיני ציבור מקבלי השירות על מנת לבחון זאת ביצענו את המחקר במספר מישורים: קבוצות מיקוד, ראיון מומחים עם דוברות המשטרה ושאלון כמותי העוסק באיכות השירות במשטרת ישראל.
לאחר ביצוע המחקר השיווקי אבחנו את הבעיה המרכזית ואת בעיות המשנה כפי שהן נתפסות הן בעיני מקבלי השירות והן בעיני משטרת ישראל.

אבחון הבעיה המרכזית ובעיות המשנה היוו את תחילת הדרך למציאת פתרונות אופרטיביים איכותיים לבעיות שאובחנו הן ברמה התדמיתית והן באיכות השירות.
פתרונות אלו נבנו על בסיס מערכת תובנות מורכבת ולביצוע ישים בטווח ארוך מכיוון שלוקח זמן ארוך יחסית לביצוע שיפור של איכות שירות.
אנו מאמינם כי ביצוע צעדים אופרטיביים אלו ימצבו מחדש את משטרת ישראל במיקום גבוהה הרבה יותר ממיקומם כיום הן ברמה התדמיתית והן בשיפור רמת איכות השירות כפי שהיא נתפסת בעיני הציבור בישראל.

תוכן עניינים
1. תמצית מנהלים
2. רקע
א. כללי.
ב. ייעוד.
ג. חזון.
ד. מבנה.
ה. משימות.
ו. היסטוריה.
ז. אירועים בוני תדמית אחרונים.

3. סקירת ספרות
א. הקדמה.
ב. מהי איכות שירות.
ג. מדידת איכות שירות, פרמטרים ושיטות.
ד. איכות שירות בגופי שיטור בעולם.
ה. סיכום.

4. המחקר השיווקי
א. המחקר האיכותני
ב. ניתוח  S.W.O.T
ג. המחקר הכמותי - איכות השירות במשטרת ישראל.
ד. הצגת הממצאים
ה. מגבלות למחקרים.

5. המלצות תפעוליות                                                      
א. הנחות היסוד.
ב. תוכנית אופרטיבית

6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספח (השאלון כפי שהוגש לנבדקים במהלך המחקר הכמותי)

מתוך העבודה:
סיווג השירות של המשטרה:
1. אופי מקבל השירות - על פי החלוקה של לאוולק (1998, Lovelock) הכוונה באופי מקבל השירות היא האם השירות נעשה למען אנשים או למען חפצים לפיכך השירות אותו מספקת משטרת ישראל הינו שירות הניתן לאנשים על מנת לסייע להם בדברים שונים החל בפשעים שנגרמו להם, מעשים פליליים דרך חקירות וכלה בפעילויות מניעה.
2. אופי הפעולה - הפעולה אותה נוקטת משטרת ישראל הינה פעולה מוחשית של מניעת פשיעה ושמירה על החוק במדינת ישראל כולל חקירות, קנסות ומעצרים של גורמים עבריינים.
...
 
עבודה מס' 65450 SHOPPING CART DISABLED
מחדלים בחקירת המשטרה, 2007.
סקירת כשלים שנעשו במהלך ניהול חקירות משטרה ובחינת מידת השפעתם על פסיקת בית המשפט, עד כדי זיכויו של הנאשם, ומהן הסנקציות שננקטו כנגד הגורמים לכשלים.
22,648 מילים (כ-69.5 עמודים), 42 מקורות, 610.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בפרקים הראשונים של העבודה, מובאים מושגי בסיס החשובים להבנת הליך גיבוש ראיות וניהול חקירה פלילית, כגון: דוקטרינת הנזק הראייתי, מטרות המשפט הפלילי, הפרת החובה לחקור ומהם מקורות הסכנה של הרשעת חפים מפשע. החלק השני של העבודה עוסק בהבאת דוגמאות למחדלים שונים בחקירת המשטרה שעלו מפסקי דין ומדו"ח מבקר המדינה, כולל ראיות שהושגו באמצעים בלתי הוגנים. לאחד התיקים ביצענו ניתוח כדי לעמוד מקרוב על אופן ניהולו, הסיבות למחדלים ומידת השפעתם על הטיפול בתיק. כמו כן, בחנו האם במהלך השנים האחרונות חל שינוי בעמדת בית המשפט בנוגע לפיצוי נאשם שזוכה כתוצאה מכשלי חקירה והאם הוגש כתב אישום כנגד חוקים האחראים למחדל שהביא לזיכויו.

תוכן עניינים
רקע
  1. מערך החקירות והתביעות - משטרת ישראל
פרק א' - מטרת המשפט הפלילי - הענשת העבריין הנכון
פרק ב' - דוקטרינת הנזק הראייתי
פרק ג' - החלת דוקטרינת הנזק הראייתי במשפט הפלילי
פרק ד' - מקורות הסכנה של הרשעת חפים מפשע
פרק ה' - מחדלי החקירה והשפעתם על הכרעת הדין
1. מדינת ישראל - פרקליטות מחוז חיפה נ' מוצארוה מוחמד
2. גרגורי בשירוב נ' מדינת ישראל
3. מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ
4. עאזם ד'אהר נ' סרן יואב ומדינת ישראל
5. ברנס נ' מדינת ישראל
פרק ו' - ניתוח מפורט של תיק חקירה - פשע מאורגן
פרק ז' - דו"ח מבקר המדינה - מערך חקירות הונאה במשטרה
פרק ח' - הסנקציות הקיימות על קיום מחדלים בחקירה
פרק ט' - סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
תנאי בסיסי להבנה של הכרעת דין המבוססת בעיקר על מחדלים והליקויים של חקירת המשטרה, הוא הפנמה שמטרת המשפט הפלילי היא בעצם הענשת העבריין הנכון. בשל כך, מוטלת על הרשות החוקרת החובה לבצע את כל מה שנדרש במטרה להגיע לחקר האמת. לצורך כך, עליה למצות את כל הדרכים הקיימות לרשותה, לחקור מעורבים, לאסוף ראיות, ומעבר לזכותו של החשוד - עליה לראות לנגד עיניה את זכותה של החברה למיצוי החקירה.

מצאנו לנכון להביא את התייחסותו של כב' השופט רון שפירא בעניין זה במאמר "מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך הפלילי"(1). כפי שכותב השופט שפירא, מטרתו של המשפט הפלילי הוא הענשת העבריין הנכון והגנה על החברה מפניו.
---------------------------------------------------------------------
1. מאמרו של השופט רון שפירא : "מחדלים בחקירת משטרה והשלכותיהם על ההליך הפלילי", פורסם בסניגור 97 (אפריל 2005) והסניגור 98 (מאי 2005).
 
עבודה מס' 61820 SHOPPING CART DISABLED
האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל וסגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה., 1999.
8,626 מילים (כ-26.5 עמודים), 45 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
סגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של
השוטרים והקהילה
א. מבוא - מנהיגות קהילתית
ב. מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מעצבת
   1. מנהיגות מתגמלת
   2. מנהיגות מעצבת
ג. מנהיגות משתפת
   1. תחום הקניית ערכים
   2. תחום הנעת שוטרים
   3. תחום הנעת הציבור
   4. תחום הניהול המקצועי
ד. מנהיגות קהילתית: יצירת שותפויות
   1. עיצוב חזון, שינוי ומכוונות לעתיד
   2. הבניה של אסטרטגיה ארגונית
   3. ערכים ומוסר
   4. עיצוב דמות השוטר
   5. הנעת הקהילה
   6. הבניה של תרבות ארגונית תומכת שיטור קהילתי
ה. פיתוח מנהיגות קהילתית
   1. פיתוח והעצמה עצמית
   2. פיתוח מיומנויות הנעה
   3. פיתוח מודעות קהילתית
   4. הבניה של תרבות ארגונית
   5. תהליך פיתוח המנהיגות

האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל והשפעתה על מוטיבציה של השוטרים ומדידת יעילותו
של הארגון
א. ארגון משטרת ישראל
   1. תכלית קיומה של המשטרה
   2. המנהל המשטרתי
   3. אפיון המבנה הארגוני
   4. פעילות ארגונים ביטחוניים
   5. משטרת ישראל כארגון פורמלי
ב. מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת?
   1. יעילות
   2. תכליתיות
   3. התמסדות
ג. בחינת היעילות הארגונית
ד. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ה. השוואה בין ארגוני שירות ציבוריים לבין ארגונים פרטיים
   1. השוואה של  (1975) Murray
   2. מיון סוגי ארגונים
ו. עקרונות בסיסיים לארגונים בירוקרטיים (וובר (1974
ז. הנעת עובדים
   1. הנעה מהי?
   2. תיאוריית הצרכים
   3. תיאוריית ההוגנות
   4. תיאוריית עיצוב והעשרת העיסוק
   5. תיאוריית הציפיות והיעדים
ביבליוגרפיה

מבוא-מנהיגות קהילתית
מנהיגותם של שוטרים ושל מפקדי משטרה מהווה מרכיב מרכזי ביותר באסטרטגיית השיטור
הקהילתי. חשיבות זו נובעת משתי סיבות עיקריות, המשולבות אחת בשנייה. האסטרטגיה של השיטור
הקהילתי כוללת מאפיינים מנהיגותיים מרכזיים. ללא מאפיינים אלו האסטרטגיה לא תהיה
אסטרטגיית שיטור קהילתי. בין מרכיבי המנהיגות החשובים בשיטור קהילתי ניתן למנות הנעת
משאבים קהילתיים, גישה עתידית, מתן דגש רב על מוסר ועל ערכים, התייחסות אישית ושיתוף
שוטרים ואזרחים בעבודת המשטרה.
אולם, אסטרטגיית השיטור הקהילתי מהווה שינוי משמעותי לעומת השיטור המסורתי. זהו שינוי
עמוק בתרבות הארגונית של המשטרה. יישום השיטור הקהילתי מחייב שינוי משמעותי בקרב
השוטרים. שיטור זה צריך להתבסס על מערכת שונה של אמונות, ערכים, דעות ותפיסת תפקיד של
השוטרים. השינוי צריך למצוא את ביטויו באופן ובצורה שבה פועל המבנה הארגוני של המשטרה
ובסוג קשרי הגומלין שבין המשטרה לציבור. השינוי צריך להתרחש גם בגישה הבסיסית, שבה
האזרחים תופסים את יעודי המשטרה, את תפקידיה ואת דרכי פעולתה. הטמעת שינוי הינו מאפיין
מנהיגות מרכזי ביותר, וזהו ביטוי נוסף לזיקת הגומלין שבין ישום שיטור קהילתי לבין מנהיגות. 
עבודה מס' 66153 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שביעות רצון של שוטרים מגורמים שונים בתחנת משטרה לבין רצונם לניידות, 2000.
שביעות רצון של עובדים במשטרה, תוך התמקדות בתחנת משטרה.
9,230 מילים (כ-28.5 עמודים), 27 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו בוחנת את תחנת המשטרה בה אני משרת מזווית ראיה ארגונית שלמשאבי אנוש- מה גורם לעובדים להיות לא מרוצים ולעזוב את מקום העבודה. הבעיה העיקרית הנדונה היא שבשנתיים האחרונות התחנה מנסה לבנות את עצמה כל פעם מחדש לאור עזיבת עובדים, כאשר ברור הוא שהעובדים לא עוזבים מכתוצאה מגורמים חיצוניים (לחץ לפיטורין או הצעות עבודה מפתות בחוץ).
הסקירה הספרותית העלתה כי ישנן אכסולות שונות המדברות על שביעות רצון. רובן טוענות כי השכר הוא המרכיב החשוב אולם חלקם מתמקדות בעובד ובאישיותו. התאוריה המרכזת של מאסלו טוענת כי קודם כל הצרכים הבסיסיים צריכים להיות ממולאים ולאחר מכן צרכים נפשיים.
קיימים "סטרסורים" יחודיים לעבודת המשטרה הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון. גורמי הלחץ העיקריים נמצאו במחקרים השונים הם:
1. גורמי לחץ הקשורים בתפקיד השוטר (עומס בעבודה, קונפליקטים שונים ועמימות).
2. גורמי לחץ הקשורים בארגון המשטרה (כמו השוטר ומשפחתו, משברים בחיים בעיות חברתיות)
3. גורמי לחץ הקשורים באישיות השוטר.

לאור מגוון כה רחב של גורמי לחץ, שוטרים רבים מגלים חוסר שביעת רצון ורצון לניידות מחוץ לארגון.
הניידות מחוץ למשטרה הפכה בשני האחרונות למכה ארגונית- שוטרים רבים עוזבים או מחליפים מקום עבודה לתחנה אחרת וההשקעה בהם יורדת לטמיון. שוטר חייב להכיר את האזור בו הוא עובד ומאוד לא רצוי לשנות כל פעם את המערך הארגוני.
המחקר נערך על מקום עבודתו. המחקר היה כמותי- חולקו שאלונים  ונבדקו בהם הרצון לעזוב תוך הכנסת משתנים מתווכים נוספים: סגנון הפיקוד וטיב העבודה מול המוטיבציה של העובד ושביעות רצונו, טיב יחסיו עם העובדים האחרים,  תגמולו, וכד'.
המחקר הראה כי אכן העובדים שחוקים וחסרי מוטיבציה. הדבר נובע מטיב עבודתם אולם גם מריבוי המטלות. ממצאים אלו אנו מפריכים את התאוריה של מק-גרגור כי העובד חייב להיות תחת פיקוח, וממחישה כי שביעות רצונן של העובדים נגזרת לא רק מתלוש המשכורת, אלא גם מגורמים אחרים.

ההמלצות לגבי הארגון הנחקר הן שיש חשיבות רבה ליכולתו של הצוות הפיקודי  להשתמש להיות קשוב לדרישות העובדים הזוטרים והצעירים. ניהול טוב אינו מסתכם בתפוקות טובות, אלא גם בשביעות רצון העובדים. עובדים שאינם מרוצים גורמים נזק לעצמם, לארגון ובכך גם למנהלים.

ראשי פרקים:
תקציר
מבוא
תאור הנושא
מטרת העבודה
סקירת הספרות
הגורמים לשביעות רצון בעבודה
נטייה לניידות
מאפייני העבודה במשטרת ישראל
תרבות ארגונית
שיטת המחקר
משתני המחקר
אוכלוסיית המחקר
שיטת הדגימה וגודל המדגם
כלי המחקר
הליך המחקר
שיטת הניתוח
ממצאים
דיון
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה
נספח- השאלון שחולק

מתוך העבודה:
הפסיכולוג התעשייתי אלטון מאיו (1946) ועמיתיו ערכו סדרת ניסויים ובדיקות שונות על מנת לבדוק שינוים ברמת התפוקה ואז הסתבר שאין מתאם משמעותי בין תפוקה לניסויים שנערכו.
הניסויים כללו שינויים בתנאי התיאורה, שיפורים בתנאי עבודה, הפסקות מנוחה וקיצור יום עבודה. גורמים אלה לא היו משמעותיים לרמת התפוקה. לעומת זאת גורמים אחרים כגון ליכוד קבוצתי והתעניינות אישית בעובד ותשומת לב דווקא כן השפיעו על התפוקה.
"אסכולת יחסי האנוש מיקדה את ההתעניינות הניהולית בעובד ובקבוצה הבלתי פורמלית כגורמים דומיננטיים והעלתה אותם לכלל מרכז ההוויה הארגונית לסיפוק צרכיו הסוציו-פסיכולוגיים של העובד היא הערובה להעלאת שביעות רצונו וכתוצאה מכך להגברת תפוקותו" (דרוקר 36:1981). צרכים אלו יכולים להיות מסופקים גם ע"י שינוי במקום עבודתו של העובד.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 53 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>